powrót www.studzianka.pl

D Z I A Ł A N I A   W   L A T A C H   2 0 0 8 - 2 0 1 2

 Grudzień 2012

 1.  Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Echo Studzianki” pobierz

 2.  Na gminny konkurs plastyczny „Moja miejscowoœć nocš” przystšpiło 53 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dubowie, Łomazach i Studziance prezentujšc 67 prac. Nagrody Wójta Gminy Łomazy i Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach otrzymali m.in. w kategorii klas drugich  III miejsce zajęła Klaudia Mackiewicz ze Studzianki. Wyróżniono pracę Macieja Golby. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 3. Materiał Pani Czesławy Borowik o Studziance "Tolerancja" emitowany w tym roku na antenie Radia Lublin został wyłoniony do konkursu w "Plebiscycie na reportaż roku 2012.  Dla przypomnienia cały reportaż znajduje się tutaj: http://efs.lubelskie.pl/front/page/get/54/news_id:1054/  Reportaż powstał podczas Dni Kultury Tatarskiej (emisja 8 lipca 2012 r.) w Studziance – małej wiosce na Południowym Podlasiu, której mieszkańcy przypominajš o swych tatarskich korzeniach. Miejscowoœć, odnalazła swojš tożsamoœć i już przycišga innych. Jej mieszkańcy podejmujšc swojš społecznš działalnoœć, potrafiš także sięgnšć do unijnej kieszeni. Także w ramach PO KL. W imieniu autorki i mieszkańców Studzianki zachęcam do głosowania wszystkich zainteresowanych http://moje.radio.lublin.pl/plebiscyt-na-reportaz-roku-2012.html

Listopad 2012

 1. 28.11.2012r. Dominika Golba ze Studzianki zajęła III miejsce w konkursie „ Kto najlepiej poznał mity?” w częœci plastycznej. Coroczny quiz wiedzy o mitologii zorganizowany został w Szkole Podstawowej w Łomazach. W nagrodę otrzymała ksišżkę  i dyplom.

 2. Łukasz Lewczuk, Mirosław Węda i Łukasz Węda uczestniczyli w biegu na 10 km który został rozegrany w Lublinie 18.11.2012 roku podczas Drugiej Dychy do Maratonu. Trasę 10 km pokonało 584 zawodników w tym Minister Sportu Pani Joanna Mucha. Najlepszy z Nas był Mirek Węda z czasem 42,18 pobił swój rekord życiowy i zajšł 94 miejsce. Łukasz Węda z czasem 43,05 zajšł 106 miejsce a Łukasz Lewczuk z czasem 47,08 uplasował się na 222 pozycji.

 3. 17 listopada 2012 roku w œwietlicy w Studziance o godzinie 16 rozpoczęło się spotkanie II Popołudnie Seniora. Pomysłodawcš i inicjatorkš spotkań jest Mirosława Brodacka którš wspiera sołtys i inni mieszkańcy Studzianki. To właœnie sołtys Studzianki Mirosława Jaœkiewicz otworzyła uroczyœcie spotkanie. Podziękowała goœciom za odzew na zaproszenie i tak liczne przybycie. Wyraziła zadowolenie z możliwoœci spotkania z seniorami i wskazała, że  w Studziance zaczyna rodzić się mała tradycja spotkań z najstarszymi mieszkańcami miejscowoœci. Wœród goœci byli Wicestarosta Jan Bajkowski z małżonkš, Wójt Gminy Łomazy Waldemar DroŸdziuk oraz Przewodniczšcy Rady
  Gminy Łomazy Wiesław Bańkowski.  Po uroczystym obiedzie na scenie wystšpił zespół „Studzianczanie". Potem zaprezentował się kabaret „Zielawa” z programem dla seniorów. Następnie na scenie pojawił się zespół  „Tęcza” z Dšbrowicy Dużej. Na scenie swoje umiejętnoœci zaprezentowali młodzi wokaliœci ze Studzianki: Mateusz Olichwirowicz, Sandra Fuk, Wojciech, Maciej i Dominika Golba.  W dobrych humorach mieszkańcy Studzianki wspominali dawne czasy i byli pod wrażeniem organizacji spotkania. Nie zabrakło też tortu. Były wiersze, liczne konkursy, piosenki œpiewane i recytowane wspólnie oraz indywidualnie. Spotkanie w rytmie tanecznym trwało do póŸnych godzin nocnych. Podziękowania za wsparcie finansowe, organizatorzy spotkania kierujš do wójta Gminy Łomazy Waldemara DroŸdziuka, radnego  Studzianki Marka Wilbika i jego żony Agnieszki.  Słowa uznania  i podziękowania nalezš się też mieszkańcom Studzianki zaangażowanym w prace organizacyjne. Szczególne wyrazy wdzięcznoœci należš się także Ryszardowi Bieleckiemu z GOK-u w Łomazach za nagłoœnienie spotkania. Relacja fotograficzna Mateusza Jaœkiewicza i Łukasza Wędy
  : https://plus.google.com/photos/107704257690000843924/albums/5813558021985818705

 4. Kamil "Czarny "Łukaszuk został najlepszym strzelcem Niwy Łomazy w rundzie jesiennej zdobywajšc szeœć bramek dla swojej drużyny. Gratulacje i kolejnych goli w następnej rundzie foto  ze strony http://niwa.futbolowo.pl

 5. Dziennikarka Radia Lublin Czesława Borowik zdobyła II nagrodę w konkursie dla reporterów i publicystów 'Wspólna Europa', organizowanym przez Radio Zachód. Nagrodzony reportaż, pod tytułem 'Tolerancja" opowiada historię mieszkańców wioski Studzianka, w której przed wiekami mieszkali Tatarzy  http://moje.radio.lublin.pl/czeslawa-borowik-nagrodzona-na-wspolnej-europie.html

     Wrzesień PaŸdziernik 2012

 1. W wrzeœniu i paŸdzierniku 2012 roku w œwietlicy w Studziance wyremontowano sufit. Zamontowane zostało ogrzewanie w postaci kominka. Prace finansowane były z œrodków PROW.

 2. 20 wrzeœnia 2012 roku na zebraniu wiejskim w Studziance  mieszkańcy miejscowoœci uchwalili podział œrodków z funduszu sołeckiego na rok 2013. Po burzliwej dyskusji w drodze głosowania ustalono podział œrodków na remont podłóg w œwietlicy oraz renowację dróg w Studziance.

 3. 16.09.2012r. po raz czwarty na terenie wokół œwietlicy w Studziance odbył się  Tatarski Turniej Łuczniczy, którego było poznawanie historii łucznictwa, rywalizacja w
   duchu fair play oraz  nauka strzelania z łuku.

 4. Mirosława Brodacka zajęła drugie miejsce w konkursie na najsmaczniejszy sękacz podczas Pierwszego Festiwalu Sękacza który odbył się 16.09.2012r. w Roskoszy.
  Serdeczne gratulujemy.

 5. 2 wrzeœnia 2012 roku na stadionie w Łomazach odbyły się po raz czwarty Dożynki Gminy Łomazy. Na tę uroczystoœć mieszkańcy Studzianki przygotowali wieniec w kształcie studni i stoisko promocyjne. Wieniec zajšł drugie miejsce ustępujšc miejscowoœci Dubów a trzecie miejsce zajęły Łomazy. W konkursie na najlepiej promujšce stoisko wygrały Koszoły przed Studziankš.

     Sierpień 2012

 1. W Studziance odbył się spływ kajakowy. 24 osoby w 12 kajakach popłynęły Zielawš w jej malowniczej scenerii przecierajšc szlak wodny dla kajaków.

      Lipiec 2012

 1.  Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci  Studzianka i Gmina Łomazy realizowało projekt ,,Przez naukę do zabawy – strzał w dziesištkę wykonany” realizowanego od 01.04.2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejskiej ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. W ramach IV spotkania z kulturš tatarskš i regionalnš w Studziance 8 lipca 2012 roku odbyło się Tatarskie Bieganie w tym Tatarska Pištka.

  Czerwiec 2012

 1. 23.06.2012 Leszkowice gm. Ostrówek koło Lubartowa udział "Tatarzynów: w spektaklu plenerowym "Tatarskie porwanie" i warsztaty strzelania z łuku zob. galerię www.leszkowice.cba.pl

 2. 18 i 19 czerwca 2012 roku mieszkańcy Studzianki pod przewodnictwem sołtysowej uporzšdkowali i posprzštali cmentarz tatarski w Studziance.

 3. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci Studzianka i Gmina Łomazy złożyły wspólnie wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na sfinansowanie działań dla mieszkańców gminy Łomazy z zakresu wikliniarstwa Projekt w ocenie otrzymał dużo punktów bo 87 i został on skierowany do dofinansowania.

 4. Maciej Golba ze Studzianki zajšł pierwsze miejsce w Eliminacjach XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego. Recytował utwór A. Fredry "Małpa w kšpieli". Maciej nie miał sobie równych  zajmujšc pierwsze miejsce w kategorii soliœci szkoła podstawowa klas I-III. Maciej zdobył także 3 czerwca 2012 roku pierwszš nagrodę w II Konkursie Krasomówczym w Dokudowie.

   Maj 2012

 1. W Marózie koło Olsztyna odbyło się XI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Pozarzšdowych Działajšcych Na Obszarach Wiejskich. Wœród blisko 500 Uczestników byli reprezentanci Stowarzyszenia Joanna Krywczuk i Łukasz Węda. Jednym z goœci był Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 2. 28.05.2012 roku w œwietlicy w Studziance odbył sie Dzień Matki.

 3. 12 maja 2012 roku w Studziance odbyła się sportowa majówka. Plany pokrzyżowała pogoda, która uniemożliwiła przeprowadzenie wielu zajęć na powietrzu.

 4.  W zwišzku tym zebrana młodzież uczestniczyła w zajęciach w przeważajšcym czasie w miejscowej œwietlicy. Największym powodzeniem cieszyła się trampolina.
  Uczestnicy skakali co sił i po odpoczynku ponownie wracali na niš aby wybijać się i oddawać jak najwyższe  skoki.  Gdy jedni korzystali z trampoliny
  to inni grali w piłkarzyki pojedynczo lub parami. Rywalizacja była bardzo zaciekła.  Jeszcze inni grali w wygigajtusa oraz warcaby. Kiedy się przejaœniło
  uczestnicy toczyli zacięte boje w KUBB. W między czasie każdy mógł skosztować  z słodkiego poczęstunku. Gdy zabawy dobiegły końca wszyscy
  pojawili się przy ognisku gdzie degustowali pieczone kiełbaski. Wieczorem przy grillu pojawili się doroœli mieszkańcy Studzianki aby skosztować
  z  pysznie pieczonych smakołyków. Majówka odbyła się przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Łomazy w ramach realizacji zadania „Atrakcyjna
  Studzianka” oraz ofiarnoœci mieszkańców Studzianki.

    Kwiecień 2012

 1.      W dniu 11.04.2012 r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Stroik Wielkanocny” zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łomazy. Organizatorem po raz kolejny był Gminny Oœrodek Kultury w Łomazach. Nie zabrakło także uczestników ze Studzianki. W kategorii klas I- III: I miejsce zajęli: Olgierd Wilbik, Zuzanna Kukawska i Sebastian Rozwadowski. II miejsce Martyna Rozwadowska, III Miejsce Oliwia Powszuk i Dawid Rozwadowski. Do konkursu zgłoszono 44 prace. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy. GRATULUJEMY.

 2. W Turnieju Siłowym w Konstantynowie dobrze zaprezentował sie mieszkaniec Studzianki Tomasz Ossowski. Tomek w kategorii do 77 kg z wynikiem 140 kg zajšł trzecie miejsce. Sylwetka Tomasza Ossowskiego szerzej..

 3. W konkursie plastyczny na najpiękniejszš kartkę wielkanocnš czołowe miejsca w kategorii I  4-6 lat zajęły dzieci ze Studzianki, które przygotowały prace pod okiem Elżbiety Szczęsnej

Miejsce I- Klaudia Mackiewicz
Miejsce II-Szymon Kożuchowski
Miejsce III- Piotr Powszuk

W kategorii klas I-III 2 miejsce zajšł Olgierd Wilbik ze Studzianki. Wyróżnienia tym cenniejsze, iż na konkurs wpłynęło 154 prace z województw lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.  

Marzec 2012

1. 20.03.2012r. Ukazał się 11 numer kwartalnika "Echo Studzianki"

2. 15.03.2012r. członkowie stowarzyszenie uczestniczyli w trzecim spotkaniu organizacji pozarzšdowych 

Luty 2012

1 11.02.2012 roku w œwietlicy w Studziance z inicjatywy Marka i Agnieszki Wilbik odbył się bal karnawałowy z zespołem KONCERT

2. Paweł Bojarczuk został wybrany najlepszym piłkarzem podczas II Memoriału Damiana Stasiewskiego rozegranego na hali sportowej w Łomazach. Paweł zawodnik Niwy Łomazy był jednym z najmłodszych uczestników i zdobył 3 bramki. Gratulacje.

3. 03.02.2012 roku dzieci ze szkoły podstawowej w Studziance uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Warszawy. Wraz z mieszkańcami Studzianki około 50-osobowa grupa zwiedziała Centrum Nauki Kopernik oraz Pałac Kultury i Nauki. Wyjazd zorganizowali Agnieszka i Marek Wilbik.

4. 27.01.2012 roku w Szkole Podstawowej w Studziance odbyła się uroczystoœć z okazji Dnia Babci i Dziadka.

5. 06.02.2012 W wyniku naboru na realizację zadań w zakresie kultury Zarzšdu Województwa Lubelskiego rekomendował wniosek Stowarzyszenia o dofinansowanie IV Dni Kultury Tatarskiej na kwotę 3.500,00 tys. zł. Nie co mniejszš kwotę 2.500,00 Stowarzyszenie uzyska od Zarzšdu Powiatu Bialskiego.

Styczeń 2012

1. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci Studzianka realizowało od paŸdziernika 2011 do końca stycznia 2012 roku projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.  Wsparciem objęte zostały kobiety w wieku aktywnoœci zawodowej zamieszkujšce gminę Łomazy. Po zajęciach ze stylizacji, wizażu i kosmetyki Uczestniczki uczestniczyły 13.01.2012r. w wizycie studyjnej w studium i gabinecie kosmetycznym Kosmetyka Jowita Œladewska. Podczas wizyty Uczestniczki poznały profesjonalny sprzęt do zabiegów kosmetycznych. Uzyskały porady z zakresu kosmetyki. Dla każdej z uczestniczek przygotowane były indywidualne zabiegi kosmetyczne do wyboru. Zainteresowaniem cieszyły się m.in. mikrodermabrazja diamentowa czyli mechaniczne złuszczanie naskórka za pomocš diamentowych końcówek oraz drenaż limfatyczny twarzy i ciała.

2. 28 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie ewaluacyjne podsumowujšce realizację projektu. Wzięło w nim udział blisko 60 osób. W œwietlicy w Studziance Uczestniczki i zebrani goœcie oglšdali pokaz zdjęć z realizacji projektu. Następnie większoœć Pań uczestniczšcych w warsztatach zaprezentowało nabyte umiejętnoœci na chętnych osobach. Uczestniczki otrzymały kuferki z wybranymi przez siebie kosmetykami oraz zaœwiadczenia o ukończeniu szkolenia. Wystšpił zespół Studzianczanie i kabaret „Zielawa”. Następnie wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji. Uczestniczki dzieliły się wrażeniami z uczestnictwa w

2011
 

Styczeń 2011

Luty 2011

Marzec 2011

Kwiecień 2011

Maj 2011

Czerwiec 2011

Lipiec 2011

Sierpień 2011

Wrzesień 2011

PaŸdziernik

Listopad 2011

Grudzień 2011

 

 31 grudzień  2010r.

►►►Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci Studzianka realizowało od wrzeœnia 2010 roku  projekt  pt. „W Studziance jedzenie jest jak w bajce”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji więcej i galeria.

►►►KONKURS NOWOROCZNY więcej Wymień imiona i nazwiska dwóch poprzednich sołtysów Studzianki. Podaj przynajmniej trzy nazwy miejscowe Studzianki. Jak nazywa sie œwištynia tatarska, gdzie stała w Studziance i w którym roku przestała istnieć? Na odpowiedzi czekamy do 31.01.2011 roku. Prawidłowe smsy wysyłamy pod 501266672 lub piszemy na adres email: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl Do wygrania podwójna wejœciówka do kina na seans w lutym w Białej Podlaskiej oraz 3 zestawy gadżetów promocyjnych Studzianki.

29 grudzień  2010r.

►►►W Gminnym Oœrodku Kultury w Łomazach od paŸdziernika 2010 roku odbywajš się zajęcia z garncarstwa.  Pierwszym elementem było uczestnictwo w zajęciach integracyjnych w których uczestnicy wzajemnie poznawała się i integrowała. Następnie odbyły sę warsztaty garncarskie - zajęcia teoretyczne. Przeprowadzał je garncarz z dużym doœwiadczeniem. W czasie zajęć uczestnicy poznali zasady wylepiania naczyń, podstawowe formy ceramiki użytkowej  i suszenia naczyń. Warsztaty praktyczne prowadzi Krystian Nowak z Podedwórza. Uczestnicy projektu uczyli się cięcia gliny, przygotowali i przerabiali glinę. W czasie trwania warsztatów uczestnicy będš ręcznie formować  i toczyć naczynia na kołach garncarskich, prowadzić zdobnictwo za pomocš pędzelków i wypał naczyń. Spotkania potrwajš do połowy lutego 2011 roku. Na zakończenie zajęć w wytworzonych naczyniach zostanš przygotowane potrawy wg propozycji uczestników. Będzie tez miał miejsce wyjazd do Oœrodka Pracowni Garncarstwa. Grupa przejdzie tam test praktyczny z nabytej podczas warsztatów wiedzy wyrabiania naczyń  z gliny.


 
28 grudzień  2010r.

►►►Już jest nowy 6 numer kwartalnika "Echo Studzianki"  pobierz Wielkie słowa podziękowania dla Eugeniusza Dawidziuka z Otwocka , który wsparł finansowo kolejny numer Studzińskiej gazety. Podziękowania należš się także Ryszardowi Gromowi ze Szczecina także za wkład finansowy w powstanie i wydanie kwartalnika. Co w numerze? Oczywiœcie wspomnienia Eugeniusza Dawidziuka rodem ze Studzianki podróżnika, działacza społecznego i wybitnego pedagoga. Wœród wspomnień również powrót do przeszłoœci Henryka Kożuchowskiego pochodzšcego ze Studzianki. Sylwetka Piotra Bajrulewicza pierwszego dyrektora SP nr 6 oczywiœcie pochodzšcego z tatarskiego rodu Bajrulewiczów który zamieszkiwał Studziankę.  Relacje z wydarzeń które miały miejsce w ostatnim czasie w Studziance. Wystšpienia i wyjazdy  oraz wywiad z Bolesławem Panasiukiem jednym z najstarszych mieszkańców Studzianki. konkurs, humor, tatarskie wyrażenia, oraz inne interesujšce teksty do lektury których zaprasza redakcja.

 24 grudzień  2010r.

►►►6 numer kwartalnika "Echo Studzianki"  pobierz Wielkie słowa podziękowania dla Eugeniusza Dawidziuka z Otwocka , który wsparł finansowo kolejny numer studziańskiej gazety.

►►►27.12.2010 roku wizyta studyjna w restauracji dla Uczestniczek projektu " W Studziance jedzenie jest jak w bajce" współfinansowane przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Wyjazd o godz. 9-30 spod œwietlicy.

20 grudzień  2010r.

►►►Z okazji zbliżajšcych się œwišt Bożego Narodzenia pomódlmy się w Noc Betlejemskš, w Noc Szczęœliwego Rozwišzania, by wszystko się nam rozplštało węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły œmieszyć jak kukiełki. Oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mšdre łzy stanęły jak na choince barwnej œwieczki. Zdrowia.

Prezes Stowarzyszenia
Łukasz Węda

 12 grudzień  2010r.

►►►Kamil Łukaszuk wygrał turniej tenisa stołowego w kategorii OPEN podczas turnieju tenisa stołowego zorganizowanego przez Ludowe Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Wypoczynku „KORONA” w Ortelu Królewskim I. Za zwycięstwo otrzymał puchar, medal    
i nagrody rzeczowe . GRATULACJE.

►►►Studzianka na Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach zob.

 22 listopad  2010r.

►►►W wyborach na radnego Studzianki wystartowali Elżbieta Krywczuk i Marek Wilbik. Frekwencja wyniosła 45,23 % mieszkańców Studzianki uprawnionych do głosowania (336 osób). 127 głosów (83,55%) otrzymał Marek Wilbik a jego kontrkandydatka 25 (16,45%). Do Rady Gminny Łomazy wybrany został Marek Wilbik i on będzie reprezentował Studziankę w najbliższej kadencji rady.
Z kolei w wyborach na Wójta Gminy Łomazy wzięło udział 2344 osób  z 4298 uprawnionych do głosowania. Wygrał Waldemar DroŸdziuk otrzymujšc 1251 głosów (53,37%) Marek Uœciński 1093 (46,63%) Frekwencja wyniosła 54,55%.

10 listopad  2010r.

►►►Konkursy grantowe: Ministerstwo Kultury i Europejski Fundusz Społeczny zob. FUNDUSZE

18 pażdziernika  2010r.

►►►Zapraszamy wszystkich mieszkańców Studzianki w sobotę 23.10.2010r. o godz. 20:00 na III Biesiadę przy pieczonym ziemniaku z zespołem œpiewaczym działajšcym przy Stowarzyszeniu "Razem" na rzecz rozwoju wsi Tuczna, poczštek .W trakcie imprezy pokaz latajšcych duchów szczęœcia ze Studzianki.

►►►23 paŸdziernika 2010 roku wyjazd na Festiwal Nauki i Sztuki do Siedlec. Ruszamy o godz. 8:00 szczegóły

10 paŸdziernika  2010r.

►►►23 paŸdziernika 2010 roku wyjazd na Festiwal Nauki i Sztuki do Siedlec. Ruszamy o godz. 8:00. Występujemy w 8 sekcji O białej broni i kulturze tatarskiej w godz. 11:00-13:00 Sala 101 w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki „Tatarzymowie ze Studzianki” – pielęgnowanie tradycji tatarskich w regionie bialskim. Prezentacja strojów i łucznictwa tatarskiego oraz degustacja potraw. Przed salš wykładowš, na I piętrze budynku Biblioteki Głównej zorganizowana zostanie wystawa zatytułowana „Tatarzy Podlascy”: http://www.festiwal.ap.siedlce.pl/index.phpcontent=festiwal_2010&page=5

 26 wrzeœnia  2010r.

►►►Zapraszam w sentymentalnš podróż do krainy Franka czyli œwietny materiał w TVP o Leszku Zaciurze http://www.tvp.pl/lublin/reportaze/zdarzenia-magazyn-reporterow/wideo/22-wrzesnia-2010/2766804
 

►►►26.09.2010r. na łomaskim Orliku o godz. 15:00 odbył się mecz rewanżowy ZIELAWA STUDZIANKA-ARKA KOŒCIENIEWICZE. Wygraliœmy po ciężkim meczu 11-5. Bramki zdobyli: 4 Łukaszuk, 4 Kukawski, 2 Tyszewski, 1 samob.
Mecz od poczštku był zacięty. Przyjezdni zaskoczyli nas i objęli szybko prowadzenie prowadzili 2-0 Bramka kontaktowa Kamila Łukaszuka dodała nam skrzydeł. Kolejne bramki to kwestia czasu kiedy to zdobywaliœmy kolejne gole. Do przerwy Arka ulegała nam    3-5. W drugiej połowie mecz to akcja za akcję, atak za atak, gol za gol   i tak było do 60 minuty potem zawodnicy Studzianki zdobyli 5 bramek z rzędu przesšdzajšc o końcowym wyniku. Przeciwnicy mieli jeszcze co najmniej 5 stuprocentowych sytuacji ale w wiekszoœci zabrakło skutecznoœci. Walka trwała momentami na granicy faulu i niebezpiecznych zagrań z obu stron. Zawodnicy walczšc o piłkę nie przebierali w œrodkach. Z naszej strony sytuacji bramkowych było co nie miara. Akcje toczyły się momentami zbyt indywidualnie i strzały były nie precyzyjne, mijały œwiatło bramki bšdŸ piłka padała łupem dobrze dysponowanego bramkarza Arki. Zwycięstwo było zdecydowane, dwucyfrowe i w pełni zasłużone. Po prostu w tym meczu byliœmy lepsi na boisku.
Arka Koœcieniewicze: Boguszewski Tomek-Adrian Łobacz,Mateusz Miciuk, Rafał Antonowicz,Wojtek Antonowicz, Marcin Malicki, Marcin Chazan, Norbert Skwierczyński i Romek Boguszewski.
Skład Zielawa Studzianka: P. Krywczuk- J. Tyszewski. (M. Węda) K. Fedoruk, P. Fedoruk, D. Kukawski, (W. Fedoruk), K. Łukaszuk, (Ł. Węda).
 

►►►Tatarski Turniej Łuczniczy wygrał Przemysław Kowaleńko. W kategorii Juniorzy wygrał Łukasz Lewczuk, a wœród młodzików Karol Lewczuk. Nagrodš FAIR PLAY uhonorowano Zuzannę Kukawskš i Krzysztofa Lewczuka. Turniej odbył się w ramach projektu Zielona Szkoła Tatarska współfinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z którego to programu ufundowano nagrody.

18 wrzeœnia  2010r.

►►►Zapraszamy wszystkich chętnych 26 wrzeœnia na godz. 12-30 na boisko koło œwietlicy w Studziance,  a także tych którzy chcš spróbować nauczyć się strzelania z łuku bezpłatnie. Zawody odbędš się w poszczególnych kategoriach wiekowych. Młodzicy do 13 roku życia włšcznie. Juniorzy 14-17 lat oraz OPEN. Wœród konkurencji będš: strzelanie stojšc, strzelanie na czas i z marszu. Turniej organizowany jest w ramach kończšcego się projektu realizowanego przez stowarzyszenie Zielona Szkoła Tatarska. Fundatorem nagród jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach programu "Razem Możemy więcej".

14 wrzeœnia  2010r.

►►►11 wrzeœnia na scenie Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie pojawili się mieszkańcy Studzianki więcej
►►►Dożynki Gminy Łomazy GALERIA
►►►Warsztaty garncarskie zobacz

13 wrzeœnia  2010r.

►►►11 wrzeœnia na scenie Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie pojawili się mieszkańcy Studzianki Był to drugi wysęp na Festiwalu naszej miejscowoœci. W ubiegłym roku przygotowywaliœmy ciasto tatarskie a w tym roku PALOSZ OW czyli powszechnie znany jako PŁOW.  Zainteresowanie było juz w momencie pojawienia się w okolicy sceny tatarskich łuczników Panie przygotowałaby PŁOW a członkowie stowarzyszenia w tatarskich strojach promowały naszš miejscowoœć. Występ rozpoczšł się od prezentacji produktów, które służyły do przygotowania płowu, potrawy z dalekich stepów, której rodowód sięga XI wieku. Do jej sporzšdzenia niezbędne sš: cebula, marchewka, wołowina, przyprawy, woda,  tłuszcz oraz ryż. Danie to przyrzšdzajš od wieków Tatarzy. Zebrani pod scenš mogli zobaczyć pokazy łucznictwa historycznego oraz zapoznać się z tajnikami łuku. W tle brzmiała tatarska muzyka i szykowano płow. Oprócz występu pod scenš można było się zaopatrzyć w "Echo Studzianki", pamištkowe widokówki oraz najnowszy folder o cmentarzu tatarskim. Przygotowany płow bardzo smakował publicznoœci co œwiadczy o długiej kolejce do degustacji. Wyjazd był możliwy dzięki pomocy Wójta Gminy Łomazy Waldemara DroŸdziuka GALERIA

Liga Szóstek Orlika Ostatnie mecze: MAZURY - BEZIMIENNI 18-2, WETERANI - VICTORY 3-2 więcej zob. LIGA

1 wrzeœnia  2010r.

►►►III miejsce zajęła Studzianka w konkursie na najlepiej promujšca się miejscowoœć podczas IIII Dożynek Gminy Łomazy. Pierwsze miejsce zajęły Koszoły a drugie Łomazy. Studzianka została wyróżniona w kategorii Najpiękniejszy wieniec. Tutaj wygrała Wola Dubowska przed Dubowem i Łomazami. GALERIA

 30 sierpnia 2010r.

►►►W ostatnich meczach Ligi Szóstek Orlika Mazury po zaciętym meczu zremisowały  5-5 z Victory. W drugim meczu Weterani nie sprostali drużynie Oldboy przegrywajšc 2-7 więcej w zakładce liga

 23 sierpnia 2010r.

►►► Studzianka w Zamoœciu na VIII Zamojskich Spotkaniach Kultur zob. tutaj

 18 sierpnia 2010r.


►►►17 sierpnia 2010 roku w TVP LUBLIN o godz. 18:00 wyemitowano reportaż Niny Komorowskiej i Leszka Surmy "Lubelskie smakuj życie" w którym zaprezentowana będzie Studzianka: www.tvp.pl/lublin/inne-produkcje/lubelskie-smakuj-zycie/wideo/17-sierpnia-2010-odc-5/2423387

 6 sierpnia 2010r.


►►►Relacja z II Dni Kultury Tatarskiej od 15 minuty 54 sekundy  www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/25-lipca-2010-g-1730/2209128 oraz http://biala24.pl/video.php?video=3865
 

 5 sierpnia 2010r.

►►►Studziankę odwiedzili dziennikarze "Dziennika Wschodniego" przygotowujšc materiał o tatarskich potrawach foto
 

 4 sierpnia 2010r.

►►►Zdjęcie mieszkańców Studzianki zob. tutaj

►►►Porzšdkowanie cmentarza tatarskiego zob.

30 lipca  2010r.

►►►1 sierpnia 2010 roku Studziankę odwiedzi ekipa telewizyjna, która będzie kręciła materiał o naszej miejscowoœci. Nagrywanie rozpocznie się o godz. 14:00 w miejscowej œwietlicy. Zainteresowanych zapraszamy.

 26 lipca  2010r.


►►►Ukazał się V numer kwartalnika "Echo Studzianki" pobierz

►►►II Dni Kultury Tatarskiej w Studziance 24-25.07.2010r. foto 24-25 lipca 2010 roku to weekend którym Studziankš zawładnęli Tatarzy i ich potomkowie. Dwa dni z kulturš tatarskš i regionalnš zostały zorganizowane w ramach projektu „Zielona Szkoła Tatarska”. Organizatorami przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci Studzianka i Gminny Oœrodek Kultury w Łomazach. Patronat na festynem sprawowali Mufti RP Tomasz Miœkiewicz, Starosta Bialski i Wójt Gminy Łomazy. Prace organizacyjne i przygotowawcze trwały od tygodni. Mieszkańcy Studzianki nie szczędzili sił i czasu przygotowujšc uroczystoœci. Pierwszego dnia do Studzianki zjechali rycerze z Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Zamoœcia, Lublina, Warszawy i okolic Łańcuta aby zbudować osadę. Odbyły się manewry w których drużyna łuczników tatarskich atakował obóz. Sztandar został zdobyty przez tatarskš hordę. Następnie odbyły się pokazy filmów o tematyce wschodnie,. Drugiego dnia w samo południe Wicestarosta Bialksi Jan Bajkowski i Wójt Waldemar DroŸdziuk przywitali przybyłych goœci. Wœród obecnych znaleŸli się Tatarzy z gmin z Polski i ich potomkowie. Nie zabrakło turystów i zainteresowanych z Lublina, Œwidnika, Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina oraz mieszkańców regionu. Następnie została otwarta wystawa „Tatarzy w kolekcjonerstwie i Studzianka  w starej fotografii. Powstanie ekspozycji to zasługa Sławomira Hordejuka z Białej Podlaskiej. Społecznoœć tatarska modliła się na miejscowym mizarze. Najciekawszym punktem II Dni Kultury Tatarskiej wg obserwatorów była tatarska potyczka. Plenerowe przedstawienie historyczne ukazało charakter dawnych walki i taktyki wykorzystywanej przez Tatarów w walkach. Tatarscy łucznicy atakowali, porywali i palili osadę by następnie uciec. Członkowie bractw rycerskich bronili dzielnie się prze atakiem tatarskiej hordy. W końcu tatarski oddział rozpłynšł się. W ostatnim elemencie przedstawienia wszyscy uczestnicy ruszyli w stronę publicznoœci. Nie zabrakło kuchni polowej, warsztatów łuczniczych, wikliniarskich i kuchni tatarskiej. W panelu dyskusyjnym poœwięconym społecznoœci tatarskiej wczoraj a dziœ udział wzięli Grzegorz Dżemil Bogdanowicz, Stefan Korycki, Sławomir Hordejuk i Łukasz Węda. Dyskutowano o zachowywaniu tożsamoœci i kultury tatarskiej. Wskazano na aspekt pielęgnacji tatarskich tradycji rodzinnych. Kolejnym elementem festynu był tatarski turniej Rodzinny w którym wystartowało 5 drużyn. Ekipy mierzyły się w strzelaniu z łuku, wišzaniu rzemieni i konkurencjach sprawnoœciowo-czasowych. Wygrały Atomy w składzie: Piotrek, Irek, Daniel i Daniel. Drużyny otrzymały nagrody zakupione ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundacji PRO BONO PL. Konkurs fotograficzny "Pod obiektywem-najciekawsze ujęcie cmentarza tatarskiego w Studziance" wygrała Monika Ruszkowska (Koœcieniewicze) 2 m-ce zajęła Wioleta NiedŸwiedŸ (Studzianka) 3 miejsce przypadło Anecie NiedŸwiedŸ (Studzianka) Laureaci otrzymali nagrody zakupione ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Ponadto wyróżniono pracę Anny Najdyhor (Mokre) W bloku występów artystycznych na scenie pojawił się zespół „Œpiewam bo lubiꔠ   z Łomaz, „Lewkowianie” z Dokudowa, Kabaret „Ten” z Białej Podlaskiej, „Na swojskš nutę” z Zahorowa oraz Łukasz Cydejko ze Studzianki. Wieczorem odbyła się zabawa z zespołem Salsa.
Wyrażamy serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie przy organizacji II Dni Kultury Tatarskiej wszystkim mieszkańcom Studzianki DZIĘKUJEMY-). Słowa wdzięcznoœci należš się dla naszych Darczyńców:

ˇ    Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 
ˇ    Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Pro Bono PL, 
ˇ    ELEKTROSPRARK Mirosław Lesiuk hurtownia elektryczna
ˇ    Bank Spółdzielczy Łomazy, 
ˇ    Starosta Bialski Tadeusz Łazowski,
ˇ    Wójt Gminy Łomazy Waldemar DroŸdziuk,
ˇ     Zdzisław Serhej, okna, drzwi pellet
ˇ    Marian Serhej, Usługi stolarsko-budowlane
ˇ     Ewa i Franciszek Maksymiuk, zakład pogrzebowy Hades
ˇ    P.H.U. Marek Wilbik
ˇ     Wilmax Agnieszka Wilbik,
ˇ     GS” SCH” Łomazy, sieć sklepów spożywczych i piekarnia 
ˇ    Radny Powiatu Bialskiego Jan Bajkowski,
ˇ     Radny Gminy Łomazy Marcin Potocki MPI salon telfonów komórkowych
ˇ    Andrzej i Teresa Bandzarewicz Dokudów hurtownia spożywcza
ˇ    Delikatesy Centrum Łomazy Zbigniew Gołoœ, artykuły spożywcze w
dobrej cenie
ˇ    ELMAR Mariusz Joński, piekarnia w Tucznej
ˇ     Blacharstwo-Lakiernictwo Krzysztof Kamiński, 
ˇ    Spółdzielnia Mleczarska w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 91 mleko,
sery, kefiry i masła dla zdrowia
ˇ     NORENCO Polska Sp. z o.o. ul. artykuły higieniczne Sidorska 102

 Biała Podlaska Chemiczne œrodki czyszczšce, chemia gospodarcza, 

Patronat medialny sprawowały:  Polskie Radio Lublin, Telewizja Polska Lublin, Słowo Podlasia, Wspólnota Bialska, Tygodnik Podlaski, Wspólnota Bialska, Radio BiPeR

18 lipca  2010r.

►►►Zapraszam do udziału w konkursie fotograficznym„Pod obiektywem II – najciekawsze ujęcie cmentarza tatarskiego w Studziance” zob. więcej
►►► Wizyta dzieci i młodzieży z Tłuœca w Studziance 17.07.2010r. mecz piłki nożnej Studzianka-Tłuœciec 8-5 (3-2) foto

►►►Pokazy we Włodawie zob. fotki.
►►►Porzšdkowanie cmentarza tatarskiego w Studziance

 15 lipca  2010r.

►►►11 lipca odbył się mecz piłki nożnej "Arka" Koœcieniewicze - "Zielawa" Studzianka 3-3 (1-2) więcej

 14 lipca  2010r.

►►►Audycja radiowa w RADIO LUBLIN Bez fikcji. "Nie-zwyczajni" będzie o  Studziance 13.07.2010r. godz. 21:00 więcej:  www.radio.lublin.pl/index.php?site=na_antenie&id_a=143

20 czerwca  2010r.

►►►Zebranie w sprawie festynu i wycieczki w niedzielę 27.06.2010r o godz. 19:00 w œwietlicy ZAPRASZAM
►►►Stowarzyszenie otrzymało grant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu Zielona Szkoła Tatarska http://www.efrwp.com.pl/polish/_/resources/laureaci5.htm
►►►Wycieczka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej w ramach projektu Kluby "Młodzi Regionaliœci"
 zob. więcej

 7 czerwca  2010r

►►►ZMAGANIA WSI  więcej
►►►
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej zaprasza osoby w wieku 18-24 lata, nie uczšce się, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo na bezpłatne kursy zawodowe wiecej
 

                                                                                                           1 czerwca  2010r.
 

►►►Zapraszamy na „Bieg po zdrowie” od 12:00. Zapisy do niedzieli do 11-45. Dzieci klasy do III ( 500m), IV-VI dziewczyny (600m) i chłopcy (800m) oraz gimnazjum dziewczyny (800m) i chłopcy (1000m) Odbędzie się tez Turniej Warcaby w kategoriach wiekowych i Tenis stołowy Open. Tutaj nagrody dla 3 pierwszych. O 13:30 odbędzie się odprawa, losowanie numerów startowych i omówienie zasad rywalizacji i otwarcie Zmagań.. Osoby, które biorš udział w zmaganiach nie biorš już udziału w Turnieju Warcaby i tenisa.
►►►Dzień Dziecka w Huszczy zob. foto
►►►Majówka ze œredniowieczem zob. foto
►►►Pokaz w Żeszczynce podczas Œwięta Mleka zob. foto
 

 22 maja 2010r.

►►►Studziankę odwiedziła wycieczka uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej zob. foto

 17 maja 2010r.

►►►Szkolenie dla osób pracujšcych: Buduj swojš lepszš przyszłoœć: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie więcej: http://www.fundacja.lublin.pl/szczegoly.php?id_kat=1&tab=txt&idp=568#akt2010-04-22
►►►
Dnia 23 maja (niedziela) 2010 roku o godz. 19 w œwietlicy w Studziance odbędzie się zebranie stowarzyszenia w kwestii spraw bieżšcych i organizacji festynu. Zapraszam serdecznie wszystkich członków i zainteresowanych mieszkańców.

 16 maja 2010r.

►►►Majówka ze œredniowieczem zob.

  15 maja 2010r.

►►►Studziankę odwiedziła wycieczka Szkotów która przebywa z objazdem w naszej częœci kraju. Turyœci zwiedzali mizar tatarskie, próbowali swoich się w strzelaniu z łuku a następnie udali się do Prywatnego Muzem Wsi Podlaskiej...fotki.
►►►Nowy 4 numer kwartalnika "Echo Studzianki"  tutaj
Wielkie podziękowania dla Sławka Hordejuka i Kamila Łojko za poœwięcony czas i wytrwałoœć przy redagowaniu oraz korekcie.

  15 maja 2010r.

►►►Zmagania Wsi: Turniej ten odbędzie się w Studziance 6 czerwca 2010roku. Celem działania ma być nawišzanie kontaktów, integracja mieszkańców regionu poprzez zabawę i sportowš rywalizację w duchu fair play. Zgłoszenie podstawowe z nazwš drużyny 6 osób plus kapitan (sołtys) prosimy kierować na adres stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2010r. z zastrzeżeniem, że jeżeli zostanie zgłoszona zbyt duża liczba drużyn zapisy nie będš już prowadzone. Ewentualne propozycje co do występów zespołów lub innych form prezentacji danej miejscowoœci prosimy zgłaszać do końca maja. Drużyny otrzymajš puchary, medale i pamištkowe dyplomy w zależnoœci od zajętego miejsca. Zmagania rozpocznš się o godzinie 12:00. W pierwszym etapie rywalizować będš dzieci i młodzież w biegach przełajowych w kategoriach: szkoła podstawowa klasy 1-3 (500m), szkoła podstawowa klasy 4-6 dziewczęta (600 m) chłopcy (800 m) oraz gimnazjum dziewczęta (800m) i chłopcy (1000m). Odbędzie się turniej tenisa stołowego kat. OPEN i turniej warcaby w kat. szkoła podstawowa, gimnazjum i OPEN. Za zajęcie miejsca na podium zawodnicy reprezentujšcy danš miejscowoœć zdobywajš punkty dla swojej wsi. Liczba punktów zostanie zsumowana z punktami zdobytymi przez drużyny w zmaganiach. Po zmaganiach odbędzie się mecz piłki nożnej Studzianka - reszta œwiata i występy zespołów. Szersze informacje i zapisy www.studzianka.pl, 0-501-266-672,lub 0-519-466-308.

 10 maja 2010r.

►►►Stypendia dla maturzystów zob. szczegóły

7 maja 2010r.

►►►7 maja 2010 roku w Galerii Podlaskiej odbył się wernisaż prac artystki pochodzšcej ze Studzianki Renaty Owczaruk. Wystawę otworzył Roman Pieńkowski, który nie krył zadowolenia z licznie przybyłych przyjaciół, znajomych i rodziny artystki. Zaznaczył, że to pierwsza wystawa prac Renaty Owczaruk w Galerii Podlaskiej. Zaznaczył, że jest to malarstwo abstrakcyjne i konsekwentne to podkreœlił. 27 prezentowanych obrazów jest autorstwa osoby wrażliwej na kolor i formę dodał Roma Pieńkowski. W pracach Renaty Owczaruk występuje niezwykła lekkoœć dodał artysta. Wskazał, że kolorystyczne tonacje dzieł œwiadczš o skromnoœci artystki. Każda kreska i plama w jej pracach jest położona œwiadomie. Warto podkreœlić, że Renata Owczaruk cišgle poszukuje swoich inspiracji. Renata Owczaruk po ukończeniu szkoły podstawowej w Łomazach kontynuowała edukację w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie. Jest absolwentkš Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Uzyskała dyplom z grafiki artystycznej w pracowni prof. Maksymiliana Snocha w 1999 roku. Ukończyła także Podyplomowe Studia w zakresie nauczania przedmiotu „Sztuka” Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie w 2001. Renata Owczaruk jest inicjatorkš powstania Stowarzyszenia Twórców „Mała ojczyzna” w Piszczacu. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w Lublinie, Kazimierskiej Konfraterni Sztuki i grupy KONTRAST. Pracuje w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu. Prace uczniów powstałe pod jej kierunkiem osišgajš nagrody i wyróżnienia na wielu prestiżowych konkursach. Artystka uhonorowana została medalem przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej za wieloletniš współpracę zwišzanš z naukš młodzieży. Uczestniczyła w wielu plenerach artystycznych, akcjach charytatywnych, wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wyróżniona została na Ogólnopolskim Biennale Twórczoœci Plastycznej Nauczycieli w Lublinie w 2004 otrzymujšc nagrodę w dziedzinie grafiki. Jest autorkš wystaw: „4 x grafika” w Regionalnym Oœrodku Kultury w Białej Podlaskiej, w Galerii „Na poddaszu” MDK Grodzka Lublin „Galeria jednej œciany”, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku w 2008 roku. Jej wystawy po plenerowe odbyły się w Sosnowicy, Pszczelej Woli, Lublinie, Dubience, Wisznicach, w Kazimierzu Dolnym, Łucku na Ukrainie, w Galerii CHADEK w Chełmie, w galerii TVP1 w Warszawie. Można tak wyliczać jeszcze długo. Otwarta wystawa w Białej Podlaskiej jest czynna do 2 czerwca 2010 roku w Galerii Podlaskiej przy ulicy Warszawskiej 12. Polecam i zachęcam do podziwiania dzieł utalentowanej malarki.

zdjęcia

 1 maja 2010r.

►►►Majówkowy weekend

Członkowie i sympatycy stowarzyszenia uczestniczyli w pikniku rodzinnym na majówce w Roskoszy 1 maja 2010 roku. W programie oprócz występów i atrakcji dla dzieci była możliwoœć zobaczenia odtwórców tatarskich łuczników. Pogoda niestety spłatała figla i co raz łucznicy chowali się pod dach. W pokazach wzišł udział Daniel Kalinowski i Łukasz Węda. Na poczatek zapowiedział nas Jerzy Horbowiec prowadzšcy tę imprezę. Opowiadaliœmy o Studziance i łucznictwie. Wystšpił kabaret "Zielawa" ze skeczem "Misz masz". Młodzi satyrycy -Czarek, Wojtek, Angelika i Łukasz piętnowali wady społeczeństwa i otaczajšcš rzeczywistoœć. Na zakończenie w zabawie wzięła udział zaproszona publicznoœć w teleturnieju "Zero z pięciu". Organizatorem pikniku było Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy. Dwa dni póŸniej w miejscowoœci Kołacze w powiecie Włodawa odbyła się V majówka na Polesiu. Organizatorzy w tym Zagroda Poleska Antoniego Kobielasa zadbała o przybyłych goœci zarówno pod względem atrakcji jak i przygotowanych przepysznych potraw. Podczas pikniku miała miejsce prezentacja II-go etapu ekologicznej œcieżki edukacyjnej między Wieprzem a Bugiem Kołacze-Hołowno-Żeszczynka-Studzianka. Jest to folder zachęcajšcy do odwiedzenia wymienionych miejscowoœci powstały dzięki zaangażowaniu Antoniego Kobielasa z Kołacz i Słowiańskiego Grodu. Wœród wielu atrakcji odbyły się m.in. pokazy sprawnoœci koni huculskich w wykonaniu Zbyszka i jego ekipy z Żurawiejki oraz pokazy łuczników ze Studzianki (Danel, Konrad, Irek i Łukasz). Zainteresowanie strzelaniem z łuku było bardzo duże w szczególnoœci wœród młodszej częœci przybywajšcych na majówkę. Głównš atrakcjš festynu była obrona grodu słowiańskiego w wykonaniu grypy rekonstruktorów z Wólki Bieleckiej. Umocnienia atakowała konnica łuczników i piechota tatarska. Tatarzy robili zwiady i wybawiali z grodu ich obrońców tym samym odsłaniajšc umocnienia dla jazdy. W końcowej fazie inscenizacji obrońcy zostali wzięci w jasyr a osada doszczętnie spalona. Rekonstrukcja wszystkim się spodobała. Naszym łucznikom pozostał pewien niedosyt, bo chciałoby się dłużej postrzelać. Miejmy nadzieję, że zostanie to nadrobione podczas lipcowej inscenizacji w Studziance.


Zamieszczone zdjęcia autorstwaAngeliki Kukawskiej  i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

►►►7 maja 2010 roku w Galerii Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej o godz. 18:00 odbędzie się wernisaż prac artyski-plastyka Renaty Owczaruk ze Studzianki. Wystawa będzie czynna do 2 czerwca 2010 roku w godz. 9-16. Zapraszamy serdecznie-)

30 kwietnia 2010r.

 ►►►Studziańska majówka 8 maja 2010roku zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Studzianki na grilla i ognisko na godz. 19-30. Od godz. 18 zapraszamy dzieci i młodzież. Impreza ma charakter koszyczkowy. ZAPRASZAMY na otwarcie krzaka-)

28 kwietnia 2010r.

►►►W niedzielę 02.05.2010r.  mamy zarezerwowany obiekt boisko Orlik w Łomazach od 15:00 do 17:30. Będzie można pograć w piłę nożnš, tenisa, siatkówkę lub koszykówkę. Chętnych proszę o kontakt.

                                                                                                                                 27 kwietnia 2010r.

►►►Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy zaprasza mieszkańców Studzianki na majówkę w Roskoszy 1 maja 2010 roku zob. program

                                                                                                      10 kwietnia 2010r.

►►►.....Byli na pierwszych stronach medialnych
                Zginęli w męczarniach niewyobrażalnych
                Kwiat polskiego narodu odszedł na zawsze
                Nie zmieni tego nic właœnie
                Chwała ich pamięci
                Mieli do życia wiele chęci
                Nie ma 96 bohaterów Polaków
                Dużo dzielnych Pań, Panów i chłopaków
                Czeœć ich pamięci
                Niech po tej tragedii naród wykaże do bratania więcej chęci.....

 28 marca 2010r.

►►►Sebastian Bojarczuk ze Studzianki startował w Międzynarodowych Mistrzostwa Polski, które odbyły się w Zalesiu w kategorii do 75 kg. Wynik 137,5 kg dał mu 3 miejsce na podium i bršzowy medal. GRATULACJE. Po swoim udziale w zmaganiaach siłowych Sebastian powiedział: Zawody toczyły się w bardzo fajnej atmosferze. Zawodnicy w bardzo dobrzy, sama elita. Sędziowie sprawiedliwie oceniali zawody. Uczestnictwo w tych mistrzostwach była swego rodzaju chęciš sprawdzenia swoich możliwoœci - dodaje Sebastian.  Brak odpowiedniego zaplecza i œrodków nie pozwoliło na lepsze przygotowanie się, ponieważ przy odpowiednim wsparciu można było zajšc wyższš lokatę podsumowal swój występ na zakończenie nasz medalista.. W planach naszego zawodnika niedługo zawody o wyższej randze w Warszawie.

►►►Stowarzyszenie złożyło dwa wnioski do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Oba wnioski zostały ocenione formalnie i merytorycznie. Zostały one zakwalifikowane do dofinansowania. Będš to zadania na aktywizację osób nieaktywnych zawodowo w Studziance. Projekt W Studziance jedzenie jest jak w bajce na kwotę 45.432 zł z bardzo dobrym wynikiem 88 ptk na 100. Z kolei warsztaty garncarskie sposobem na aktywizację mieszkańców gminy Łomazy w partnerstwie z GOKiem Łomazy na kwotę 49.637,50 z wynikiem aż 95 ptk na 100. Należy dodać, aby otrzymać rekomendację trzeba było mieć min 60 ptk i 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej  Wnioski to tego programu były składane po raz pierwszy przez naszš organizację i od razu taki sukces. Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie.
Ÿródło: http://www.wup.lublin.pl/wup/foty/fckeditor/File/POKL/Konkursy/73/ListaRanking/lista_rank-2009-7.3XIIrunda.doc
 

 

28 marca 2010r.

►►►Dnia 29 marca 2010 roku zapraszamy serdecznie do Szkoły Podstawowej w Studziance na godz. 16-30 na spotkanie z Agnieszkš Brodackš-Ochnio z Regionalnego Oœrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białej Podlaskiej doradcš kluczowym i specjalistš ds. pozyskiwania œrodków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będzie to bezpłatne doradztwo dt. aplikowania o œrodki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mile widziane osoby z propozycjami co do organizowania zajęć, kursów, spotkań dla mieszkańców Studzianki na jesień 2010 i cały 2011 rok.

27 marca 2010r.

 ►►► Sukces Krzysztofa Lewczuka więcej

                                                                                                                                  16 marca 2010r.
 

►►►21 marca 2010 roku o godz. 18 w œwietlicy zebranie w prawie działalnoœci szkoły, stowarzyszenia i dotacji unijnych. ZAPRASZAMY.
 

                                                                                                                                15 marzec 2010r.

►►►Wyniku Zmagań Sportowych w Ortelu Królewskim TUTAJ i GALERIA

15 marzec 2010r.

►►►14 marca 2010 roku w œwietlicy w Ortelu Królewski II z inicjatywy Stanisława Fedoruka prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju "Nasza Wieœ" odbyły się zmagania sportowe mieszkańców Ortela Królewskiego i Studzianki. Ponad 80 uczestników rywalizowało w warcaby, tenisie stołowym i piłkarzykach w poszczególnych kategoriach . Zmagania pod hasłem „Pożegnanie Zimy 2010” były okazjš do podjęcia współpracy miedzy stowarzyszeniami ze Studzianki i Ortela Królewskiego II. Obie te miejscowoœci łšczy nie tylko tatarska przeszłoœć ale też i potencjał mieszkańców w różnych dyscyplinach sportowych. Najwięcej uczestników zgromadził turniej tenisa stołowego który sędziował Stanisław Fedoruk. Najdłużej rywalizacja toczyła się w kategorii OPEN najbardziej prestiżowej tego dnia konkurencji. Tutaj spoœród uczestników do walki o puchar i podział miejsc na podium dotarli: Kamil Łukaszuk (Studzianka), Sebastian Stefaniak (Ortel Królewski), Wojciech Zieniuk (Ortel Królewski) oraz mecze między nimi były bardzo wyrównane i emocjonujšce. W wszystkich zwycięsko wychodził Kamil Łukaszuk, który w finale pokonał przeciwnika 2-0 zostajšc zwycięzcš turnieju. W nagrodę otrzymał puchar prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Nasza Wieœ” oraz pamištkowy medal. Za zajęcie 2 i 3 miejsca zawodnicy odebrali pamištkowe medale i nagrody. Zawodnicy z Ortela Królewskiego byli bezkonkurencyjni w pozostałych kategoriach tenisa stołowego. W grupie szkoła podstawowa chłopców od poczštku turnieju szybko ogrywali przeciwników Patryk Kukawski i Piotrek Fedoruk. Ten ostatni okazał się w zwycięzcš pokonujšc Patryka w finale. W rywalizacji dziewczyny szkoła podstawowa wygrała Kamila Olichwirowicz. W pojedynkach gimnazjalistów najlepszym okazał się  Rafał Szyszkiewicz drugie miejsce zajšł Mateusz Głowacki a 3 Michał Chwedaczuk. W kategorii dziewczšt na podium stanęły 3 zawodniczki z Ortela i tak pierwsze miejsce Natalia Głowacka, drugie Marta Waniak a 3 Ewelina Olichwirowicz. Nie mniej ciekawsze pojedynki stoczyli młodzi miłoœnicy w turnieju warcab  w kategorii szkoła podstawowa. Turniej warcaby sędziował Wiesław Węda. W tej grupie od poczštku turnieju kolejnych przeciwników pokonywali Paulina Szenejko, Mateusz Olichwirowicz i Joanna Arseniuk. Wszyscy z równš iloœciš zwycięstw walczyli o zwycięstwo. W wyniku pojedynków każdy z każdym wszyscy mieli po jednej wygranej i jednej przegranej takim samym rezultatem. O wszystkim musiał zadecydować kolejna runda pojedynków między tš trojkš. Tutaj wydawało się, że wygra Mateusz Olichwirowicz lub Paulina Szenejko ze Studzianki. W ostatecznej rozgrywce oboje pogodziła Joanna Arseniuk, która tym razem nie dała szans i wygrała oba dodatkowe pojedynki. W kategorii gimnazjum wygrała zdecydowanie Anita Kukawska a OPEN Michał Karpowicz z Ortela. W czasie między poszczególnymi zmaganiami uczestnicy i zebrani korzystali z słodkich pysznoœci przygotowanych przez gospodynie z Ortela Królewskiego. W dalszej częœci turnieju w piłkarzyki które prowadził Mariusz Ciesielski w kategorii mieszanej wygrali zawodnicy Studzianki Paweł Bojarczuk i Patryk Kukawski a w OPEN reprezentujšcy Studziankę Paweł Krywczuk i Mateusz Brodacki ulegli w finale parze Tomasz Arseniuk i Karol Marczuk z Ortela Królewskiego. Zawodnicy którzy zajęli miejsca na podium w turnieju warcaby i piłkarzyki otrzymali pamištkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez stowarzyszenie i Wójta Gminy Piszczac Jana Kurowskiego. Najmłodszš uczestniczkš sportowych zmagań okazała się 7-letnia Zuzia Kukawska ze Studzianki, która otrzymała nagrodę za postawę FAIR PLAY. Rywalizacja sportowa zgromadziła zadziwiajšco duża liczbę widzów z obu miejscowoœci którzy kibicowali swoim zawodnikom. Kolejna rywalizacja już w czerwcu w Studziance. Patronat medialny nad turniejem objšł tygodnik „Wspólnota Bialska”, której naczelny Tomasz Furtak dokumentował w formie fotograficznej ten turniej.Zob. WYNIKI

 

 Zamieszczone zdjęcia i tekst sš mojego oraz Tomasza Furtaka  autorstwa i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

28 luty 2010r.

►►►Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Nasza Wieœ" w Ortelu Królewskim zaprasza mieszkańców Ortela I, II oraz Studzianki na pierwsze zmagania sportowe dzieci, młodzieży oraz OPEN w tenisie stołowym, warcaby i piłkarzyki, które odbędš się 14.03.2010 roku w œwietlicy w Ortelu II koło młyna o 12:30. Zapisy od godz. 12:00. Jak zapewniajš organizatorzy rywalizacja będzie toczyła się o puchary, medale i nagrody rzeczowe.  Spotkanie w duchu sportu będzie miało na celu  nawišzywanie współpracy między stowarzyszeniami z Ortela Królewskiego II i Studzianki.

15 luty 2010r.

►►►Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Niwka" w Łomazach zaprasza na Turniej szachowy "Zima z szachami" 22.02.2010. od godz. 8-30 w szkole w Łomazach.
Z kolei w ferie GOK w Łomazach zaprasza na warsztaty muzyczne, wokalne i plastyczne Równoczeœnie w dniach 22-27.02.2010roku przeprowadzano zostanš zajęcia z kulturš indiańskš. W programie taniec indiańskie, indiańskie zwyczaje, szamańskie czary, zabawy i gry Indian oraz zwyczaje kowbojskie.

14 luty 2010r.

Karnawałowa zabawa

W sobotnie popołudnie 13 lutego 2010 roku w pierwszym dniu ferii rozegrano w œwietlicy w Studziance „Zimowy turniej  warcaby”. Nadzór sędziowski nad zawodami jak zawsze społecznie sprawował sędziwy Wiesław Węda. Bezkonkurencyjna w kategorii szkoły podstawowej okazała się Paulina Szenejko, w kategorii gimnazjum Wojciech Fedoruk. Tego dnia rozdawany był 3 numer kwartalnika „Echo Studzianki”. Gazeta wpisuje się trwale w życie mieszkańców. Kolejny numer wydany zostanie na poczštku maja. W oczekiwaniu na występ kabaretu „Zielawa” dzieci brały udział w grach i zabawach. Młodsza czeœć pokolenia wykazywała wielkš ochotę do  wspólnej zabawy. W między czasie swoje zdolnoœci prezentowali Ewa, Wojtek Golba oraz Łukasz Cydejko przygrywajšc na keybordzie. Młodzi pasjonaci muzyki zaprezentowali się po raz pierwszy w Studziance i rokujš bardzo na przyszłoœć rozwijajšc swój talent. Wieczór karnawałowy na dobre rozpoczšł kabaret z występem piętnujšcym liczne wady społeczne. Goœcinnie wystšpił Sławomir Hordejuk z skeczem „W konie”. Potem na scenie pojawił się zespół Bokińczanka z Bokinki Królewskiej. Zabawa i œpiew wœród mieszkańców Studzianki i zaproszonych goœci rozbrzmiewały do póŸnych godzin nocnym. Kolejny raz mieszkańcy Studzianki stanęli na wysokoœci zadania i bardzo sprawnie przygotowali integracyjne spotkanie.  Słowa uznania oraz podziękowania należš się w szczególnoœci Stanisławowi Brodackiemu za wkład i pracę przy pracach remontowych
w œwietlicy.Zamieszczone zdjęcia i tekst sš mojego autorstwa i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

                                                                                                                                        13 luty 2010r.

►►►Zakończył się projekt 50 plus nowe umiejętnoœci.

W Międzyrzecu Podlaskim podsumowano projekt 50+nowe umiejętnoœci realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończenie realizacji zadania podczas konferencji zorganizowała Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Na spotkanie przybyły panie uczestniczšce od kilku miesięcy w tym projekcie z gmin z terenu powiatu bialskiego i radzyńskiego. Wœród uczestniczek było 20 pań z terenu gminy Łomaz a œciœle mówišc z Dubowa, Huszczy, Łomaz oraz Studzianki. Celem całego projektu było zwiększenie aktywnoœci zawodowej kobiet po 50 roku życia. W całym przedsięwzięciu wzięło udział 520 pań. Zajęcia skupione były wokół cateringu i sporzšdzaniu jedzenia. Ze Studzianki w warsztatach uczestniczyły: Kukawska Krystyna, Irena Kowalewska oraz Wanda Daniewicz która zachwala instruktorki prowadzšce wszystkie warsztaty. Podkreœla zakończenie projektu, które wg niej zostało elegancko przygotowane. Dla Pani Wandy szkolenie 50 plus nowe umiejętnoœci było swego rodzaju oderwaniem od codziennoœci i czasem wspomnień. Z przygotowywanych potraw przytacza kurczaka z  farszem, dania z ziemniaków,  pierożki oraz ryby. Warto dodać, że Panie z gminy Łomazy przygotowały przepiękne stoisko na podsumowanie projektu a towarzyszył im Grzegorz Kulicki wraz zespołem wokalnym „Wiem dokšd idę” z łomaskiego GOK-u. Panie z gminy Łomazy nauczyły się przygotowywać potraw, które je zachwyciły a w szczególnoœci były to: pierogi z kasza gryczana i białym serem w cieœcie ziemniaczanym. Panie zintegrowały się  oraz wzajemnie poznały się. Wspólnie razem się bawiły się. Podsuwnicowy realizacje zadania należy stwierdzić, że projekty kulinarne, zdobywanie na nie funduszy oraz realizacja sš bardzo potrzebne i chętnych w przyszłoœci na nie na pewno nie zabraknie.

11 luty 2010r.

►►►Już jutro ukaże się w wersji papierowej kolejny numer kwartalnika "Echo Studzianki". Dzisiaj można go przeczytać w pdf
►►►13 lutego od godz. 15-30 zapraszamy dzieci i młodzież na blok rozrywkowo-sportowy: gry i zabawy, turniej warcaby, tenis stołowy, zgadywanki, konkursy, występ kabaretu Zielawa (18:00) oraz zespołu Bokińczanka. Od 19:00 zabawa karnawałowa

6 luty 2010r.

►►►Choinka

 Zamieszczone zdjęcia sš mojego  i Angeliki Kukawskiej autorstwa, chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

►►►Już wkrótce 3 numer Echo Studzianki, na dniach w Waszych domach, a w nim między innymi:
Dzień Babci i Dziadka s.2. Wywiad z Wicestarostš Janem Bajkowskim s. 3
Zapomniany bohater ze Studzianki Stanisław Tereszczuk s. 5.
Rok 2009 w Studziance s. 6-7. Sukces młodych piłkarzy w Elblšgu s.9. Maria Tryczyk twórca ludowy ze Studzianki s. 10.
Dowcipy, kšcik poetycki, konkurs
  i wiele innych artykułów w naszym kwartalniku

►►►Zdolna uczennica
Mieszka w Studziance, jest uczennicš VI klasy Szkoły Podstawowej w Łomazach. Na konkurs recytatorski została wybrana po zajęciu drugiego miejsca w etapie szkolnym konkursu recytatorskiego.. Konkurs w Rossoszu dotyczył tematyki Bożego Narodzenia. Wierze wybrała sama. Uczestnicy startowali w trzech kategoriach: klasy 1-3, 4-6 i gimnazjum.  Ewa Golba recytowała wiersz "Szkoda" autorstwa Ludwika Jerzego Kerna. oraz "Kochany Mikołaju" Emili Waœniowskiej. Nie myœlałam, że dostanę nagrodę  -mówi Ewa nie kryjšc zaskoczenia. W nagrodę otrzymała z ršk Dyrektor Szkoły w Rossoszu Pani Lucyny Krać i Wójta Kazimierza Weremkowicza pięknie ilustrowane "Baœnie" Hansa Chrystiana Andersena. Jak zdradza poczytuje sobie teraz do poduszki. W wolnym czasie czyta głównie powieœci przygodowe. Ostatnio spodobała się jej "Opowieœć wigilijna" Karola Dickensa. Ewa recytujšc utwory konkursowe akcentuje i wyróżnia słowa koncentrujšc się głównie na wypowiadanych słowach-wartoœciach. Melodyjny głos wróży jej jeszcze nie jeden sukces. Składamy serdeczne gratulacje oczekujšc kolejnych wyróżnień młodej uczennicy ze Studzianki.

                                                                                          

Zamieszczony tekst oraz zdjecie sš mojego autorstwa  i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

27 stycznia 2010r.

►►►Redakcja „Echa Studzianki” zwraca się z uprzejmš proœbš do Czytelników. Poszukujemy wszelkich informacji dotyczšcych Stanisława Tereszczuka. Wiadomo, że urodził się 3 kwietnia 1923 roku w Studziance szczegóły

►►► W szkole podstawowej w Studziance odbyła się uroczystoœć z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci wystšpiły na okolicznoœciowej akademii. Następnie odbyło się wspólne œpiewanie kolęd i rozmowy przy herbatce.

Zamieszczone zdjęcia sš autorstwa Angeliki Kukawskiej  i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

21 stycznia 2010r.

►►►media o nas zob. tutaj

►►►Wyróżnienie dla Studzianki www.radio.lublin.pl/index.php?site=news_details&id=70039

12 stycznia 2010r

►►►Dni Kultury Tatarskiej w Studziance jednym z 8 wydarzeń w sierpniu 2009 w regionie zobacz

►►►Patryk Kukawski jak Dudek w Wspólnocie Bialskiej zobacz

Następca Boruca w Studziance

Bardzo miło będš wspominać wyjazd na XXVII Finał Krajowy Wiejskich Szkól Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej młodzi zawodnicy ze Studzianki Patryk Kukawski i Pawel Bojarczuk, którzy reprezentujšc szkołę z Łomaz zajęli szóste miejsce w tym turnieju. Podczas zawodów rozgrywanych w Elblšgu grano systemem dwa razy po 6 minut z minutowš przerwš. Po wygranym meczu 1-0 z SP w Rzeczenicy i 4-0 SP w Godkowie oraz remisie 0-0 z SP w Drewnicy  podopieczni Jana Dšbrowskiego wygrali grupę i weszli do strefy walczšcej o podział najwyższych miejsc w tym turnieju. W grupie F zremisowali wszystkie trzy mecze. W ostatecznym rozrachunku przyszło im walczyć o miejsce 5 z drużynš ze SP Stegny. W meczu o 5 miejsce młodzi piłkarze ulegli nieznacznie przeciwnikom 1-2. Kontaktowš bramkę strzelił Paweł Bojarczuk. W tym turnieju Paweł strzelił trzy bramki w turnieju, a Patryk został uznany za najlepszego bramkarza mistrzostw. Walka była prowadzona w duchu fair play. Podczas pierwszych meczy była duża trema, ale cieszymy się, że poprawiliœmy rezultat z poprzedniego roku podsumowuje zawody Paweł Bojarczuk. Wyjazd był bardzo udany. Dobrze mi się broniło i cieszę się z otrzymania statuetki najlepszego bramkarza mistrzostw Polski. Pozostał pewien niedosyt, bo stać było nas na zdobycie lepszego miejsca zaznacza Patryk Kukawski. Należy dodać, że to nie pierwsze wyróżnienie na turnieju piłkarskim, które otrzymał młody bramkarz ze Studzianki. Zatem roœnie następca Artura Boruca.
                                                          

Zamieszczony tekst jest mojego autorstwa chronione jet  zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

                                                                                                                                10 stycznia 2010r.

►►►Zapraszam serdecznie na zebranie organizacyjne 17 stycznia 2010 roku na godz. 17:00 do œwietlicy celem omówienia zagadnień zwišzanych z organizacjš imprezy karnawałowej planowanej na 13 lutego 2010 roku.

 

W Y D A R Z E N I A  2 0 0 9

22 GRUDNIA 2009r.

►►►Napłynęły dla nas dobre wieœci z Warszawy: http://www.aktywnawiosna.pl/pages/view/2/40 

20 GRUDNIA 2009r.

►►►Jeszcze echo przysięgi Konrada Bojarczuka na blogu znanego aktora i reżysera. http://fedorowicz.blog.onet.pl/Studzianka,2,ID393785682,n  

10 GRUDNIA 2009r.

►►►Delegacja stowarzyszenia uczestniczyła w szkoleniu „Aktywnoœć kobiet – czynnikiem rozwoju lokalnych społecznoœci wiejskich”. W Urzędzie Miasta w Białej Podlaskiej jednodniowe szkolenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny oddział w Białej Podlaskiej  Oferta udziału w szkoleniu skierowana został do liderów – głownie aktywnych kobiet angażujšcych się zawodowo, jak też społecznie na rzecz wielostronnego rozwoju społecznoœci wiejskiej. . Celem szkolenia było wzbogacenie wiedzy z zakresu roli liderów w podnoszeniu jakoœci życia na obszarach wiejskich, identyfikacja możliwoœci i uwarunkowań wzrostu uczestnictwa kobiet w kreowaniu rozwoju lokalnych społecznoœci, budowa bazy danych lokalnych liderów oraz prezentacja „dobrych praktyk”, promujšcych aktywne postawy kobiet w życiu gospodarczym i społecznym Zaprezentowaliœmy wspólnie z Angielkš Kukawskš swoje stoisko promocyjne i podzieliliœmy się doœwiadczeniami z naszej działalnoœci. Oczywiœcie przebranie w strój tatarski wzbudziło szerokie zainteresowanie. Szkolenie prowadzone zostało także w postaci forum dyskusyjnego – wymiany doœwiadczeń dotyczšcych przedsiębiorczoœci kobiet na obszarach wiejskich, prezentacji własnych osišgnięć - „dobrych praktyk”. Na uwagę zasługuje przede wszystkim treœciwe wystšpienie Pani Anny Poteruchy-Radomskiej z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny dotyczšcy zrealizowanego projektu- "Kobieta przyszłoœci", którego celem było zmniejszenie bezrobocia ukrytego z wykorzystaniem aktywizacji zawodowej kobiet niezatrudnionych i nie zarejestrowanych w urzędach pracy. Spotkanie było, więc doskonałš okazjš do wspólnego debatowania i dzielenia się dotychczasowymi osišgnięciami w działalnoœci społecznej. Całoœć zakończyła degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez gospodynie z Perkowic.

Zamieszczone zdjęcia sš mojego autorstwa i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

8 GRUDNIA 2009r.

►►►W dniu 8 grudnia 2009r, w Sali konferencyjnej Lubelskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Grabanowie odbyło się seminarium: „Dziedzictwo Kulturowe czynnikiem rozwoju i promocji obszarów wiejskich”. Rozpoczęcie o godzinie 1000. Seminarium skierowane było do mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych liderów, przedstawicieli zwišzków, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Oœrodków Kultury, samorzšdów lokalnych, Lokalnych Grup Działania oraz innych osób i instytucji, dla których promocja i zachowanie zasobów kulturowego dziedzictwa jest zadaniem priorytetowym. Członkowie stowarzyszenia zaproszeni na to spotkanie aktywnie uczestniczyli w nim.  W tatarskich strojach przestawiliœmy, Studziankę i naszš działalnoœć. Zaprezentowaliœmy w formie wierszowanej naszš miejscowoœć. Następnie przeprowadziliœmy szkolenie z zakresu aktywizacji i działalnoœci na naszym przykładzie dla grupy uczestników. W szkoleniu udział wzięli: Czarek, Anita i Patryk Kukawscy oraz Łukasz Węda Okazało się, że mamy, co pokazać i o czym mówić. Byliœmy bardzo aktywnš grupš i zaprezentowaliœmy się w ocenie przybyłych osób w doskonały sposób.

6 GRUDNIA 2009r

►►►21 grudnia 2009 roku w Gminnym Oœrodku Kultury w Łomazach odbędzie się komputerowe badanie wzroku w cenie 5 zł.  Istnieje możliwoœć zakupu okularów, dobór szkieł i opraw. Zapisy 083 341 7 013 do 21 grudnia.

4 GRUDNIA 2009r

►►►Zapraszam do lektury 2 numeru Echa Studzianki pobierz
►►► Zachęcam do nauki tekstu o Studziance. Z czasem pomyliœmy i melodię do niej ułożymy zob.
Piosenka o Studziance.pdf lub doc.

3 GRUDNIA 2009r

►►►Już jest w druku 2 numer Echo Studzianki, na dniach w Waszych domach, a nim między innymi:
W Studziance ożyły kamienie.. wspomnienia Julity Chemońskiej i Henryka Kożuchowskiego z pobytu w Studziance s. 1-2
Teofil Kożuchowski w setnš rocznicę urodzin s.4
Dni Kultury Tatarskiej s. 6-7.
Jesienna Biesiada w Studziance s.9.
Jak Konrad został strażakiem
s.10  i wiele innych artykułów w naszym kwartalniku

 

26 LISTOPADA 2009r.  

►►►Występy kabaretu Zielawa
Kabaret Zielawa ma w swojej historii wiele występów w Studziance i w regionie. Młodzi satyrycy bawili publicznoœć m.in. w Żeszczynce, Wisznicach, czy Witulinie.  Cišgła rotacja w składzie sprawia , że przychodzš nowi ochotnicy chcšcy spróbować swoich sil na scenie. Cieszy to bardzo stałych członków kabaretu i mobilizuje do układania kolejnych własnych skeczy. Na zaproszenie wychowanków z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP wystšpił podczas imprezy andrzejkowej w Roskoszy przed młodzieżš szkolnš. W wystšpieniu satyrycy ze Studzianki naœmiewali się z współczesnego obrazu polskiej rzeczywistoœci. Oberwało się sportowcom, politykom i telewizji. W trakcie występu zgromadzona publicznoœć brała udział turnieju „Zero z dziewięciu”. Następnie odbyła się wspólna dyskoteka. W trakcie pobytu w Roskoszy zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowoœci Studzianka z Centrum OHP w Roskoszy.  Głównym celem partnerstwa obu stron będzie rozwijanie dwustronnej współpracy międzyregionalnej i wspierania działań na rzecz współpracy w dziedzinie kultury, nauki, wymiany młodzieży, turystyki, rekreacji oraz sportu. Zaplanowano już sportowe spotkanie podczas pikniku 1 maja w Roskoszy i Dzień Dziecka w Studziance.

Zamieszczone zdjęcia sš autorstwa Katarzyny Deneko i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

 

24 LISTOPADA 2009r.  

►►►Zapraszamy serdecznie wszystkich miłoœników zabawy i dobrego humoru na Andrzejki które odbędš się 2 listopada 2009 roku w œwietlicy w Studziance Zaczynamy o godz. 16 zajęciami wróżbami dla dzieci. W między czasie ustalamy menu wieczoru i szykujemy jedzenie. O godz. 18-30 wystšpi kabaret Zielawa z nowym skeczem. Od godz. 19 do 24:00 odbędzie się zabawa andrzejkowa dla starszej częœci społecznoœci. ZAPRASZAMY

23 LISTOPADA 2009r.

►►►W dniach 21-22.11.2009 w Warszawie odbyło się spotkanie ewaluacyjne programu Aktywna Wiosna 2009 realizowanego ze œrodków Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Stowarzyszenie w ramach tego programu realizowało w 2009 roku projekt Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach. W szkoleniu udział wzišł Łukasz Węda. 

21-22 listopada w Hotelu Kyriad w Warszawie miało miejsce spotkanie ewaluacyjne dotyczšce realizacji projektu w ramach VII edycji programu „Aktywna Wiosna”. Na ewaluację stawiła się reprezentacja większoœci organizacji, które w tym roku realizowały swoje pomysły przy wsparciu grantu Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Podczas kilku paneli warsztatowych uczestnicy wspólnie dokonywali próby zdiagnozowania problemów jakie wystšpiły podczas ich działań, ewaluacji rezultatów,  a także oceniali stopień osišgnięcia zakładanych celów.  Drugim aspektem spotkania była przyszłoœć działań. Po wstępnej deklaracji wszystkich uczestników o gotowoœci do dalszej aktywnoœci lokalnej i informacji o gotowych planach na najbliższy rok, organizacje miały szansę przedstawić swoje pomysły na przyszłoœć przed wyjštkowš komisjš. Zofia Rokita, dziennikarka, Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy stacji telewizyjnej oraz Ryszard Romanowski, Prezes Fundacji J&S Pro Bono Poloniae oceniali wstępne projekty na bieżšco je komentujšc i podkreœlajšc zarówno słabe, jak i mocne strony pomysłów - cytowany materiał pochodzi ze strony: www.aktywnawiosna.pl

szerzej kliknij: http://aktywnawiosna.pl/pages/view/2/37  i http://aktywnawiosna.pl/pages/view/2/39

 

11 LISTOPADA 2009r.   
Materiał filmowy o Studziance

                http://www.youtube.com/watch?v=4lrGfJ5GyUE&feature=PlayList&p=BAD1C845384A49CE&index=0&playnext=1

11 LISTOPADA 2009r.   

Studzianka pamięta...

►►►Dnia 11 listopada członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowoœci Studzianka odwiedzili miejsca pamięci na terenie wsi. Na poczštek młodzież przeszła na miejscowy mizar, gdzie spoczywa wielu tatarskich żołnierzy, którzy brali udział we wszystkich zrywach niepodległoœciowych XVIII i XIX w. Minutš ciszy uczczono pamięć tych, którzy polegli w obronie ojczyzny. Na cmentarzu spoczywajš m.in. gen. Józef Bielak (1741-1794) oraz płk. Jakub Azulewicz (1731-1794), dowódcy tatarskiego IV i VI Pułku Przedniej Straży. Obaj byli uczestnikami insurekcji koœciuszkowskiej. Następnie członkowie Stowarzyszenia przeszli pod miejscowš Szkołę Podstawowš, gdzie znajduje się pomnik upamiętniajšcy 10-tš rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległoœci. Należy zaznaczyć przy tym, że w Studziance w czasie I wojny œwiatowej istniał dosyć prężnie działajšcy oddział Polskiej Organizacji Wojskowej, do którego należeli mieszkańcy wsi. W 1918 roku członkowie POW rozbroili tutaj posterunek niemiecki. Przy pomniku złożono kwiaty i zapalono znicze, oddajšc w ten sposób hołd mieszkańcom wsi Studzianka, poległym w czasie I wojny œwiatowej. Na koniec oddano czeœć poległym i zapalono znicze w miejscu zwanym przez mieszkańców wsi "Głuch". Jest to pole na płd.-wsch. krańcu wsi, gdzie 15 wrzeœnia 1769 r. poległ brat Kazimierza Pułaskiego - Franciszek. Pułkownik Franciszek Pułaski (1743-1769) i wielu jego towarzyszy zginęło w stoczonej tu przez konfederatów barskich walce z wojskami rosyjskimi. Natomiast ranny w tej bitwie Kazimierz Pułaski wraz z kilkunastoma żołnierzami wydostał się z okršżenia. W miejscu rozegranej wówczas bitwy, na zbiorowej mogile, znajduje się kamień polny z krzyżem. W przyszłoœci członkowie Stowarzyszenia planujš upamiętnić to miejsce tablicš poœwięconš wydarzeniom z 1769 roku.

Zamieszczone zdjęcia sš autorstwa Lucyny Hordejuk i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

9 LISTOPADA 2009r.

►►►11 listopada mija 91 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległoœci w tym dniu zapraszam chętnych do złożenia kwiatów i zniczy w miejscach pamięci w naszej miejscowoœci. Sš to pomnik 10-lecia odzyskania niepodległoœci koło szkoły podstawowej, cmentarz tatarski gdzie spoczywa wielu zasłużonych żołnierzy tatarskich, naszych przodków, którzy walczyli za Polskę. W miejscu Głuch na granicy z Łomazami i Lubenkš poległo wielu polskich konfederatów barskich, którzy w 1769 roku oddali życie za ojczyznę.  Od godziny 14:00 poczynajšc od Głuchu poprzez pomnik i mizar złożymy symboliczny hołd bohaterom.

 

9 LISTOPADA 2009r.

►►►W dniach 6-8.11.2009 w Łowiczu odbyło się szkolenie zorganizowane przez Fundację Wspomagania Wsi w którym wzięła udział delegacja stowarzyszenia: Joanna Krywczuk i Łukasz Węda

 

 31 paŸdziernika 2009r.

Studzianka jest dumna z tego chłopaka,
 gdyż ma Konrada Bojaruczka za strażaka.

►►►W dniu wczorajszym w Krakowie w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w gronie 71 składajšcych przysięgę 1 rocznika był Konrad Bojarczuk. Nasz przyszły strażak po trudach poligonu i szkolenia rozpoczšł naukę w tej szkole. Sukces jest tym większy, iż do tej szkoły jest bardzo ciężko się dostać.  W poczštkach starań było 700 kandydatów. Konrad dopišł swego i lata nauki oraz treningów zaowocowały dostaniem się do wymarzonej szkoły. Podczas przysięgi nie zabrakło rzecz jasna rodziny i przyjaciół Konrada, którzy licznie pojawili się na placu przysięgi sprawiajšc radoœć nowo upieczonemu kadetowi straży pożarnej. Wyposażeni w baner STUDZIANKA i plakat co chwila dawaliœmy wyrazy sympatii, radoœci oraz dumy z naszego Konrada. Byliœmy wszędzie widoczni. Uroczystoœć prowadzona w podniosłej atmosferze, mimo zimna była fajna - powiedział na goršco nasz kadet. Życzę Tobie wytrwałoœci i siły w nauce oraz w pierwszych akcjach pożarniczych. Pracuj solidnie z dumš w mundurze. Abyœ zawsze pamiętał skšd pochodzisz, gdzie sš Twoi przyjaciele i rodzina, na których możesz liczyć.  POWODZENIA-) Zob. wiersz Przysięga


Zamieszczone zdjęcia sš autorstwa Joanny Hryciuk  i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

26 paŸdziernika 2009r.

►►►Dnia 25.10.2009 roku Kabaret Zielawa wystšpił z skeczem O wszystkim i o niczym" podczas Œwięta Pieczonego Ziemniaka w Witulinie.

24 paŸdziernika 2009r.

►►►Dnia 24.0.2009 roku w Studziance w œwietlicy odbyła się Biesiada Jesienna mieszkańców Studzianki i zaproszonych goœci. Od godzin popołudniowch najmłodsi rywalizowali w grach i zabawach. Turniej warcaby szkoły podstawowej wygrała Natalia Łukaszuk a wœród gimnazjum najlepsza okazała się Marzena Szenejko. Następnie wystšpił kabaret Zielawa ze skeczem "O wszystkim i o niczym". Podczas satyry z sportu i współczesnych mediów rozegrano teleturniej zero z dziewięciu który wygrał Damian Skolimowski, który w nagrodę otrzymał publikację ksišżkowš z ršk Wicestarosty Bialskiego Jana Bajkowskiego. Dalszš częœć biesiady w rytmach muzyki tanecznej poprowadził MAX z Radia BiPeR

15 paŸdziernika 2009r.

►►► Zapraszamy serdecznie miłoœników dobrej zabawy 24 paŸdziernika  2009 roku na Biesiadę Jesiennš mieszkańców Studzianki w œwietlicy w Studziance.
15:00-18:00 Gry i zabawy dla najmłodszych
18:00 Występ Kabaretu Zielawa
19:00 Biesiada Jesienna, którš poprowadzi MAX

11 paŸdziernika 2009r.

►►►W dniach 9-11.10.2009 w Zabużu nad Bugiem odbyło się szkolenie Fundacji Wspomagania Wsi dla aktywnych stowarzyszeń z zakresu produktów turystyki wiejskiej. Udział w nim wzišł Łukasz Węda


8 paŸdziernika 2009r.

►►►Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na zebranie organizacyjne poœwięcone Biesiadzie Jesiennej, które odbędzie się w niedzielę 11 paŸdziernika o godz. 18 w œwietlicy. Uprasza się o wczeœniejsze zapisywanie wszystkich chętnych. Zostanie ustalona składka od osoby.

22 wrzeœnia 2009r.

►►►Dnia 24 wrzeœnia 2009 roku o godz. 18 w œwietlicy w Studziance odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie funduszy sołeckich na które zaprasza Sołtys Józef Szenejko. Więcej o funduszach sołeckich polecam: www.funduszesoleckie.pl

21 wrzeœnia 2009r.

►►►W niedzielne popołudnie na boisku koło œwietlicy odbyła się nauka gry w KUBB i walki na worki. Katarzyna Stępniak (AMAZONKA) uczyła tańca œredniowiecznego zainteresowanych, a inni grali w siatkówkę, piłkę nożnš zob. GALERIA
►►
Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny Pod obiektywem - najciekawsze miejsca w Studziance... zobacz wyniki

18 wrzeœnia 2009r.

►►► Dnia 20 wrzeœnia 209 roku w niedzielę od godz. 16 będzie można pouczyć się tańca œredniowiecznego, poprzebierać w stroje z tamtej epoki zarówno chłopcy jak i dziewczyny. Odbędš się gry i zabawy plebejskie (mn.in. kręcioł, walki plebejuszy, kubb) na które serdecznie zapraszamy. Zajęcia poprowadzi Katarzyna Stępniak vel AMAZONKA z Białej Podlaskiej. Z kolei o godz. 19 odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Pod obiektywem-najciekawsze miejsca w Studziance i przyznanie nagród zwycięzcom

16 wrzeœnia 2009r.

►►►Spotkanie autorskie z bajkopisarzem, poetš Leszkiem Zaciurš odbędzie się 20 wrzeœnia w niedzielę o godz, 15 w sali Gminnego Oœrodka Kultury w Łomazach. Zapraszamy wszystkich serdecznie, a w szczególnoœci dzieci. Będzie to okazja do zapoznania się z ksišżkš "Czarodziejskie przygody Franka" i jej autorem. Goršco polecam i namawiam pojawienia się na spotkaniu....O bajce i autorze

15 wrzeœnia 2009r.

►►►15 wrzeœnia minęła 240 rocznica œmierci  Franciszka Ksawerego Piotra Augusta Stanisława Pułaskiego herbu Œlepowron (ur. 26 listopada 1743) poległ 15 wrzeœnia 1769 w bitwie pod Łomazami na Głuchu, starosta augustowski, pułkownik województwa podolskiego, marszałek przemyski konfederacji barskiej, syn Józefa i Marianny z Zielińskich, brat Kazimierza Pułaskiego więcej poczytaj pod http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Ksawery_Pu%C5%82aski

13 wrzeœnia 2009r.

►►►W konkursie wiedzy historycznej  „Nasza gmina w przeszłoœci” zorganizowanym w ramach obchodów Europejskich Dni dziedzictwa 2009 wygrała drużyna Lichwir i spółka której kapitanem była Mateusz Olichwirowicz. Natomiast w Tatarskim turnieju Łuczniczy najlepszy okazał się Cezary Kukawski uzyskujšc 63 ptk. Drugie miejsce zajšł Mateusz Brodacki 53 ptk a trzecie Paweł Krywczuk gromadzšc 44 punkty. Wszyscy otrzymali medale, puchary, dyplomy i gadżety Studzianki. Puchar za postawę FAIR PLAY w turnieju otrzymała Karolina Kalinowska. Nagrodzono najmłodszš zawodniczkę zawodów którš była siedmioletnia Zuzanna Kukawska.....RELACJA 

11 wrzeœnia 2009r.
 

►►►UDZIAŁ STUDZIANKI W EUROPEJSKIM FESTIWALU SMAKU W LUBLINIE
11 wrzeœnia 2009 roku Studzianka występowała na scenie w Lublinie podczas Europejskiego Festiwalu Smaków, którego głównym goœciem był Robert Makłowicz. Zaprezentowaliœmy pokaz robienia pierekaczewnika -ciasta tatarskiego na scenie. Wystawiliœmy spektakl o tatarskich zwyczajach i historii oraz udostępniliœmy wystawę o Tatarach Bialskich.Ponad 40 osobowa grupa mieszkańców Studzianki pojawiła się w Lublinie promujšc naszš miejscowoœć. Zaczęło się od przedpołudniowej sesji zdjęciowej  na starym mieœcie w strojach tatarskich łuczników w której udział wzięli Paweł, Czarek i Łukasz. Następnie w jednej z galerii ulokowaliœmy wystawę. Głównš atrakcjš pierwszego dnia festiwalu była promowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci Studzianka tematyka tatarska. Panie ze Studzianki przygotowywały krok po kroku tatarskiego pierekaczewnika. Następnie odbyła się jego degustacja tejże potrawy. Po pokazie zaprezentowała się grupa kabaretowa "Zielawa" ze Studzianki w spektaklu Tatarzy ze Studzianki. Rekonstrkcja z życia tatarskiej rodziny. Zaprezentowaliœmy genezę powstania Studzianki, osadnictwo tatarskie oraz tatarskie zwyczaje. W przedstawieniu ukazane zostały obrzędy m.in.: Azan - nadanie imienia, czy zawarcie zwišzku małżeńskiego. Występ nasz wywołał zainteresowanie, ciekawoœć  i jednoczeœnie zrobił furorę. W jednej z galerii otworzyliœmy przywiezionš wystawę w dużej mierze ze zbiorów Sławomira Hordejuka i Łukasza Wędy.. Na otwarciu ekspozycji pojawiła się liczna grupa zainteresowanych osób. Była to okazja do przybliżenia tematyki zarówno wystawy jak i działalnoœci naszego stowarzyszenia. Podczas festiwalu aktywne promowaliœmy Studziankę przy pomocy naszych gadżetów reklamowych. Udało się zamienić parę słów z samym Robertem Makłowiczem i wykonać pamištkowe fotografie. Udział w festiwalu i sam wyjazd były œwietne. Za pomoc w zorganizowaniu przejazdu dziękujemy Wójtowi Gminy Łomazy Waldemarowi DroŸdziukowi. Na efekt naszego wystšpienie nie trzeba było długo czekać, ponieważ już dzień po prezentacji byliœmy opisani w ogólnopolskim wydaniu "Rzeczpospolitej" oraz Dzienniku Wschodnim. Naszym nadwornym fotografem był Mariusz Kurzyński z Radia BiPeR, któremu składamy wyrazy wdzięcznoœci. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie na scenie a w szczególnoœci występujšcej w spektaklu młodzieży która zagrała fantastyczne zyskujšc sympatie i podziw zarówno widzów jak i organizatorów Europejskiego Festiwalu Smaków. Jednym słowem zrobiliœmy kawał dobrej roboty.

6 wrzeœnia 2009r.

Miejsca na podium podczas Gminnych Dożynek

►►►Studzianka zajęła 2 miejsce na najlepiej promujšca się miejscowoœć podczas Dożynek Gminnych.

Jeszcze na dobre nie odetchnęliœmy po Dożynkach Powiatowych a tu na Gminnych Dożynkach w Łomazach w dniu dzisiejszym miejsce na podium. Studzianka zajęła 2 miejsce na najlepiej promujšca się miejscowoœć. Musieliœmy w tym roku uznać wyższoœć sšsiedniej Lubenki która wygrała całkiem zasłużenie. Trzecie miejsce przypadło naszym sšsiadom z miejscowoœci Koszoły. Zaœ w konkursie na najpiękniejszy wieniec zajęliœmy po raz pierwszy miejsce na podium i była to 3 lokata. Wygrała Wola Dubowska przed Dubowem. Warto nadmienić , że starostš dożynek był Leszek Olichwirowicz ze Studzianki. Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc i wytrwałoœć oraz poœwięcony czas w przygotowaniu zarówno wieńca jak i stoiska SERDECZNY DZIĘKS  FOTKI

26 sierpnia 2009r.

►►►26 sierpnia 2009 roku odbył się plener malarski Z mizarem w tle edycja II w ramach Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach realizowanej ze œrodków Fundacji J&S Pro Bono Poloniae w ramach programu Aktywna Wiosna, który poprowadziła artystka Renata Owczaruk GALERIA

23 sierpnia 2009r.

►►►  Studzianka reprezentujšca gminę Łomazy przyczyniła się do zajęcia I miejsca na najlepiej promujšcš się gminę podczas XI Dożynek Powiatowych które odbywały się w Kobylanach. Drugie miejsce przypadło gminie Sławatycze a trzecie Zaslesiu. Łomazy zostały wyróżnione w konkursie na najładniejszy wieniec. tutaj wygrała gmina Międzyrzec przed Drelowem i Janowem Podlaskim. Jest to niewštpliwie wielki sukces naszej społecznoœci i gminy. Wyróżnienie w konkursie na najlepszy wypiek chlebowy otrzymała Mirosława Brodacka ze Studzianki. GRATULUJEMY!!! Jesteœmy na fali i to daje nam sił do działania. To dopiero poczštek tego co zamierzamy robić -) Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc. Za pyszne potrawy, za użyczenie eksponatów i chłopakom za udział w przemarszu oraz prezentacji w strojach tatarskich łuczników.Kliknij tutaj aby zobaczyć wiersz Sukces GALERIA DOŻYNEK

16 SIERPNIA 2009 r

GRA TERENOWA

Po raz pierwszy w Studziance odbyła się gra terenowa Łysa Góra w której wzięło udział 14 zawodników.

2 sierpnia 2009r.

DNI KULTURY TATARSKIEJ

    Po raz pierwszy po II wojnie œwiatowej odbył się zjazd Tatarów w Studziance dawnej parafii muzułmańskiej. Festyn został zorganizowany w ramach akcji Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach, realizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci Studzianka. Finansowany był ze œrodków Fundacji J&S Pro Bono Poloniae w ramach programu „Aktywna Wiosna”. Pierwszy weekend sierpnia był wyjštkowy i specyficzny dla społecznoœci Studzianki. Na zjazd przybyli m.in. Tatarzy z Białegostoku, Sokółki, Warszawy, Gdańska, Gdyni. Niestety ze względu na czynniki niezależne od organizatorów nie dojechali przedstawiciele społecznoœci tatarskiej z Wilna. Dotarł za to attache ambasady Iraku Dr Mohammed Riadh Abbaf. Organizatorzy przygotowali tak program œwięta, aby przybywajšcy mieli okazję poznać kulturę i historię Tatarów, ponieważ wiedza o tej grupie jest w naszym regionie bardzo mała. Podczas festynu œwiętowano rocznicę 330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance i okolicach. W 1679 roku Jan III Sobieski nadał pierwsze ziemie Tatarom w Studziance, rozpoczynajšc proces osadnictwa tatarskiego na naszym terenie. Pierwszy dzień programu rozpoczęło uroczyste otwarcie obchodów przez Wójta Gminy Łomazy Waldemara DroŸdziuk, który podkreœlał historyczne znaczenie Tatarów dla naszego regionu. Następnie Starosta Bialski Tadeusz Łazowski i Wicestarosta Jan Bajkowski dokonali przecięcia wstęgi otwierajšc wystawę poœwięconš Tatarom. Ekspozycja ta, to przede wszystkim ogromna zasługa Sławomira Hordejuka z Białej Podlaskiej, pasjonata i badacza Tatarszczyzny południowopodlaskiej. Dzięki Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, możliwy był zakup materiałów ekspozycyjnych. Zbierane od lat pamištkowe zdjęcia archiwalne i dokumenty można oglšdać na stałej ekspozycji w œwietlicy w Studziance. Po wystawie na scenie pojawiła się młodzież ze Studzianki w spektaklu „Tatarzy w Studziance”, prezentujšc historię Studzianki i Tatarów. Następnie wystšpił zespół „Buńczuk” z Białegostoku, prowadzony przez Paniš Halinę Szahidewicz.

Na pobliskim mizarze pod przewodnictwem Starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego odsłonięto pamištkowš tablicę poœwięconš 330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance. Społecznoœć tatarska po modlitwie na mizarze tatarskim zwiedzała nekropolię. O cmentarzu opowiadali Sławomir Hordejuk i Łukasz Węda. Ze względu na duże zainteresowanie panel dyskusyjny poœwięcony historii i tradycji tatarskiej przeniesiono na powietrze. W sesji udział wzięli dr Artur Konopacki, Mariusz Mucha, Michał Łyszczarz, Sławomir Hordejuk i prowadzšcy Łukasz Węda. Dyskutowano o historii, znanych postaciach wœród Tatarów i zastanawiano się nad dalszymi działaniami w sferze propagowania Tatarów i miejsc z nimi zwišzanych. Wieczorem odbył się wieczór poezji tatarskiej i motyw tatarskiego w literaturze polskiej. Utwory własne, polskich i tatarskich twórców prezentowała Elwira Szehidewicz, przygrywajšc na gitarze. Wspomagali jš Sławomir Hordejuk, Michał Łyszczarz i Łukasz Węda. Podczas obchodów można było zapoznać się z dziedzictwem kulturowym Studzianki. Stowarzyszenie wydało pierwszy numer kwartalnika „Echo Studzianki”, poœwięconego m.in. obchodom  i historii Studzianki. Na stoisku promocyjnym można było spróbować szczęœcia w loterii fantowej, gdzie zainteresowani wygrywali gadżety Studzianki - długopisy, widokówki, zapalniczki, koszulki. Hitem były cukierki krówki studzianka.pl Swoje prace i dokonania prezentowała Halina Łukaszuk zajmujšca się rękodziełem ludowym, głownie haftem i koronkarstwem. Pokazano prace artystki Renaty Owczaruk i Doroty Józefaciuk. Na kolejnym stoisku dzieci i młodzież uczestniczyła w grach planszowych prowadzonych przez Radnego Marcina Potockiego. Pierwszego i drugiego dnia jeden szczęœliwiec mógł wygrać grę planszowš. 

Drugi dzień, tak jak poprzedni rozpoczšł się upalnie. Publicznoœć od południa obserwowała zmagania rodzin w Tatarskim Turnieju Rodzinnym. Pięć drużyn-rodzin rywalizowało  w przecišganiu liny, wišzaniu rzemieni, strzelaniu z łuku, lepieniu ciasta na czas. Zabawa była przednia. Na półmetku prowadziła rodzina Łysej Góry przed Blaskiem Minaretu i Kukułkami. Jednak w ostatniej konkurencji Kukułki zdeklasowały w lepieniu ciasta konkurentów i o 1 punkt wygrały całš rywalizacjš. Zwycięska rodzina Kukawskich wystšpiła  w składzie- Dariusz, Angelika, Anita, Patryk. Drugie miejsce zajęła Łysa Góra a 3 Blask Minaretu. Rodziny otrzymały puchary i medale ufundowane przez Europejski Fundusz Odnowy Wsi Polskiej. Zwycięska drużyna otrzymała nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Bialskiego Tadeusza Łazowskiego. Puchar fair play otrzymała drużyna
U Renaty. Duże zainteresowanie wzbudziły warsztaty kuchni tatarskiej prowadzone przez Halinę Szahidewicz z Białegostoku. Wiele Pań zapisywało recepty i przepisy na kołduny oraz pierekaczewnika. Po sporzšdzeniu potraw odbyła się ich degustacja. Popołudniowy niedzielny czas wypełniły występy zespołów Lewkowianie z Dokudowa, Ale baby z Berezy. Widzów w zdumienie wprowadził kabaret Zielawa ze Studzianki. Œmiechu było, co nie miara. Młodzi kabareciarze Irek, Czarek i Wojtek bawili publicznoœć do łez. Na zakończenie wystšpiła Kapela Podlaska z Siemiatycz i Bokinczanka z Bokinki Pańskiej.

Podczas Dni Kultury Tatarskiej w Studziance można było do woli strzelać z łuku tatarskiego, spróbować tatarskiej kuchni i porozmawiać z Tatarami, potomkami i sympatykami Tatarów. Na stoiku promocyjnym Studzianki rozdawano pierwszy numer kwartalnika „Echo Studzianki”, pamištkowe widokówki zwišzane z rocznicš osadnictwa. W loterii fantowej do wygrania były atrakcyjne promocyjne gadżety, wœród których były m.in. cukierki krówki www.studzianka.pl, długopisy, widokówki, zapalniczki, koszulki. Należy podkreœlić atrakcyjnoœć programu festynu, co znalazło odzwierciedlenie  w zainteresowaniu ze strony przybywajšcych osób. Wœród widzów byli też tacy, którzy specjalnie z Belgii i Anglii przyjechali na tę uroczystoœć. Nie zabrakło turystów z Warszawy, Lublina, Szczecina, Wrocławia czy Œwidnika. Festyn poprowadził Mariusz MAX Maksymiuk z Radia BiPeR.

Stowarzyszenie składa serdeczne wyrazy podziękowania firmom, instytucjom i osobom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie tego festynu. Jesteœmy wdzięczni Wójtowi Gminy Łomazy Waldemarowi DroŸdziukowi za pomoc i wsparcie, Staroœcie Tadeuszowi Łazowskiemu i Wicestaroœcie Powiatu Bialskiego Janowi Bajkowskiemu. Słowa podziękowania należy skierować do Mirosława Lesiuka z firmy Elektro-Spark z Białej Podlaskiej. Ewy i Franciszka Maksymiuków. Mariana Serheja z Łomaz, Zdzisława Serheja z Łomaz, Prezesa Banku Spółdzielczego w Łomazach Krzysztofa Łojewskiego, Andrzejowi i Teresie Bandzarewicz z Dokudowa, Markowi Wilbikowi ze Studzianki. Dni Kultury Tatarskiej w Studziance wsparł Prezes Zarzšdu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Leszek Horeglad, Prezes Zarzšdu Investcom Waldemar Malesa, Radny Gminy Łomazy Marcin Potocki, Prezes Gminnej Spółdzielni Jan Filipiuk, Krzysztof Kamiński Blacharstwo Lakiernictwo, Stanisław Stanilewicz Zakład Kamieniarski w Łomazach i liczni mieszkańcy Studzianki, którzy pracowali przy remoncie œwietlicy i organizacji festynu. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


   

Zamieszczony tekst jest autorstwa Łukasza Wędy a zdjęcia sš autorstwa Angeliki Kukawskiej, Krzysztofa Flażyńskiego, Mariusza Kurzyńskiego,Moniki Deneko  i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

 

30 lipca 2009r.

Prace nad festynem i remontem œwietlicy i porzšdkowaniem mizaru przez młodzież trwajš. Co niektórzy przyjeżdżajš z Białej Podlaskiej na swego rodzaju sprawdzenie jak wszystko się robi. Każdy daje z siebie wszystko. Młodzi popołudniami po przyjœciu z jagód czy innych prac działajš, a starsi po pracy do nocy szykujš œwietlicę na obchody. Damy radę-)

PIĽTEK 27.07.2009r. godz. 19-15                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

WYCIECZKA SZLAKIEM TATARSKIM

Grupa młodzieży ze Studzianki i wolontariuszy w ramach u tatarskiej akademii uczestniczyła w wycieczce Dużym Szlakiem Tatarskim...(więcej)

 

PIĽTEK 24.07.2009r. godz. 22-10                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Dni Kultury Tatarskiej w Studziance (plakat)

1 sierpnia 2009
12:00 Przyjazd, rejestracja zaproszonych goœci.
13:30 Przywitanie goœci na placu przy œwietlicy w Studziance przez Wójta Gminy Łomazy
14:00 Otwarcie wystawy poœwięconej Tatarom przez Starostę Bialskiego i Muftiego RP w œwietlicy
14:30 Spektakl: "Tatarzy w Studziance" w wykonaniu młodzieżowego kabaretu "Zielawa" ze Studzianki
15:00 Występ zespołu młodzieży tatarskiej
16:00 Odsłonięcie przez Starostę Bialskiego i Muftiego RP pamištkowej tablicy na mizarze w Studziance
16:30 Modlitwa na cmentarzu tatarskim w Studziance
17:00 Zwiedzanie mizaru
18:30 Sesja popularnonaukowa: "330 lat osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich Tradycja i współczesnoœć" - œwietlica w Studziance. Prelegenci: dr Artur Konopacki, dr Ali Miœkiewicz, Mufti Tomasz Miœkiewicz, Michał Łyszczarz, Leszek Musa Czachorowski, Łukasz Radosław Węda, Sławomir Hordejuk
20:00 Prezentacja filmu "Tatarska baœń"
20:30 Wieczór poezji tatarskiej i motywu tatarskiego w literaturze, ognisko

2 sierpnia 2009

11:00 Zwiedzanie Muzeum Wsi Podlaskiej dla zainteresowanych
12:30 Tatarski turniej rodzinny
14:00 Warsztaty kulinarne kuchni tatarskiej i regionalnej
15:00 Konkurs wiedzy o Tatarach i Studziance
15:30 Występ grupy ”Lewkowianie” z Dokudowa
16:30 Występy wokalistów z GOK-u w Łomazach
17:00 Występ zespołu “Ale baby”z Berezy
18:00 Występ kabaretu “Zielawa”ze Studzianki
18:30 Występ “Kapeli Podlaskiej”z Siemiatycz
20:00 Występ zespołu “Bokińczanka” z Bokinki Królewskiej

Ponadto: rozstrzygniecie konkursu fotograficznego “Pod obiektywem”, pokazy łucznicze, prezentacja dziedzictwa kulturowego Studzianki, przejazdy bryczkš, loteria fantowa, promocja Studzianki, kuchnia polowa, zwiedzanie Muzeum Wsi Podlaskiej.

 PONIEDZIAŁEK 20.07.2009r. godz. 21-30                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

Trwajš prace remontowe w œwietlicy w Studziance. Mieszkańcy nie szczędzš czasu sił i œrodków w celu wyremontowania obiektu. Wiele osób pracuje codziennie pomagajšc doprowadzić budynek do lepszej użytecznoœci.

NIEDZIELA  19.07.2009r. godz. 21-30                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

19 lipca 2009 roku odbyły się warsztaty łucznicze. Niestety frekwencja wskutek złej pogody była niska. Postanowiono powtórzyć jeszcze te zajęcia w sierpniu. Mimo tego niektórym udało się spróbować postrzelać.

NIEDZIELA 12.07.2009r. godz. 21-30                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

Strzelanie z łuku

W niedzielę 12 lipca 209 roku odbyła się lekcja strzelania z łuku. (GALERIA tutaj )Były to przygotowania do warsztatów strzelania z łuku i lekcja podstawy łucznictwa dla dzieci i młodzieży ze Studzianki. Chętnych do poznania tajników luku i strzelania nie brakowało. Zatem dobrze zapowiadajš się warsztaty łucznicze które odbędš się 19 lipca od godz. 16. poprowadzi je miłoœnik łucznictwa Filip Piaseczyński z Białej Podlaskiej.

SOBOTA 27.06.2009r. godz. 22-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Remont œwietlicy

Mieszkańcy naszej społecznoœci coraz częœciej angażujš się w prace na rzecz Studzianki. Tak tez i teraz nie trzeba było nikogo namawiać przy pracach remontowych w œwietlicy. Pospieszył każdy kto mógł w sobotni czyn społeczny. Marcin Wysocki przywiózł wywrotkę piachu, rady Marek Wilbik ofiarował cement a Stanisław Brodacki go przywiózł. Leszk Olichwirowicz dowiózł niezbędnš betoniarkę i... wodę tak tak wodę. Chłopaki a nachodziło się ich sporo wraz z człowiekiem który nigdy nie odmawia a dużo pomaga DARKIEM KUKAWSKIM wzięli się do pracy. Wszyscy pracowali rzetelnie i z poœwięceniem. Udało się zerwać stare podłogi w 2 pomieszczeniach i zasypać piachem oraz zalać betonem. Potem przerwa na pyszne bułeczki - maœlanki i oranżadę a potem heja kontynuacja pracy. To będzie piękna garderoba hm... może różowa. Potem jeszcze oczyszczanie schodów i poprawianie boiska. Wszystkim zaangażowanym serdecznie DZIĘKUJEMY.  A chłopaki cóż zmagali się jeszcze w kolejnych dniach polewajšc wodš posadzki. Chwała im za to.

   
Zamieszczone zdjęcia sš mojego autorstwa i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

PONIEDZIAŁEK  22.06.2009r. godz. 22-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

Powitanie wakacji

W pierwszy weekend wakacji Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci Studzianka zorganizowało po raz pierwszy w Studziance, Powitanie Wakacji z kulturš i historiš  więcej tutaj

   

Zamieszczone zdjęcia sš mojego autorstwa i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

SOBOTA 12.06.2009r. godz. 22-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Kolejny grant

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci pozyskało kolejny grant na realizację Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach. Pozytywnie oceniono wniosek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej już w momencie rozpoczęcia realizacji tego programu http://www.efrwp.com.pl/polish/_/resources/laureaci.htm poz. 257/I/09. Należy przypomnieć, że główne Ÿródło finansowania uzyskaliœmy z Fundacji J&S Pro Bono Poloniae w ramach programu Aktywna Wiosna.

 

SOBOTA  01206.2009r. godz. 22-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Objazd naukowy w Studziance

W długi weekend w Studziance goœciła grupa 15 studentów z kierunku historia wojskowoœci i archiwistyka z Akademii Podlaskiej w Siedlcach z Koła Naukowego Archiwistów i Dragon. Żacy przybyli do naszej miejscowoœci z objazdem naukowym. Młodzi adepci przeszłoœci zwiedzali mizar tatarski, który wywołał u nich szerokie zainteresowanie i pobudził do szerokiej dyskusji. Następnie odwiedziliœmy Muzeum Wsi Podlaskiej Państwa Józefaciuków. Studenci smakowali regionalnych potraw i odbywali piesze wędrówki po okolicy. Odbyło się także spotkanie integracyjne z naszš młodzieżš. Nasze stowarzyszenie podjęło inicjatywę szerszej współpracy ze kołami naukowymi z Akademii Podlaskiej w zakresie promowania i utrwalania dziedzictwa kulturowego Studzianki, organizacji obozów i rajdów turystycznych w najbliższej przyszłoœci.

 

PONIEDZIAŁEK 01.06.2009r. godz. 22-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Obchody 330-lecia osadnictwa tatarskiego w Białymstoku i okolicy

W Białymstoku odbyły się obchody rocznicowe 330-lecia osadnictwa tatarskiego na Podlasiu....... czytaj więcej
 

PONIEDZIAŁEK 01.06.2009r. godz. 22-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Drugie Dni Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku

Podczas II Dni Kultury Muzułmańskiej, które miały miejsce w niedzielę ostatniego dnia maja 2009 roku ..... czytaj więcej

  PONIEDZIAŁEK 18.05.2009r. godz. 22-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Szkolenie w Warszawie

   Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowoœci Studzianka  przebywali na warsztatach szkoleniowych w Warszawie. Szkolenie zorganizowała Fundacja J&S Pro Bono Poloniae  ramach VII edycji programu Aktywna Wiosna VII Jesteœmy u siebie. Nasze Stowarzyszenie otrzymało z tej fundacji grant w wysokoœci 8 tys. zł na realizację Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach. Warunkiem otrzymania dotacji był właœnie udział w tych szkoleniach. Mieliœmy zajęcia z społeczeństwa obywatelskiego, animacji œrodowiska lokalnego,fundrasingu, promocji, zakładania organizacji, public relations i rodzajów dotacji. Udział w szkoleniu wzięło po 2 przedstawicieli z 22 organizacji których wnioski uzyskały uznanie komisji  szerzej zob. http://www.aktywnawiosna.pl/pages/view/2/34. Każda grupa miała za zadanie zaprezentować swój projekt i zapromować go. Wypadliœmy nawet bardzo dobrze, bo wœród uczestników było zainteresowanie naszym projektem i sposobem jego ukazania. Jesteœmy niezmiernie zadowoleni z udziału w warsztatach i z organizacji samego szkolenia. Warto podkreœlić fantastycznš atmosferę panujšcš na zajęciach. Wszyscy sš uœmiechnięci i z mnóstwem pomysłów na realizację swoich zadań. Uczestniczyliœmy z Pawłem Krywczukiem w grach szkoleniowych, które uczyły budowania wzajemnych relacji w grupie, projektów i promocji organizowanych akcji.
Warto podkreœlić zostaliœmy wyróżnieni w konkursie na najlepiej promujšce się stoisko. Drugie miejsce zajęli koledzy ze Stoczka Łukowskiego. Całoœci 4 dniowego szkolenia była bardzo dobrze zorganizowana i przeprowadzona przez fantastycznych trenerów. Trudno było się rozstać z ludŸmi z którymi przez 4 dni się zgraliœmy się bardzo dobrze. Wszyscy rozjechali się do swoich domów z zapałem i nabytš wiedzš do realizacji projektów. DZIĘKUJEMY SERDECZNIE PREZESOWI, MAGDZIE MAGDZIE I ARKOWI za tak wspaniałe szkolenie-)Czeka nas teraz dużo pracy nad organizacjš i promocjš Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach. Damy Radę-))))

Zamieszczone zdjęcia sš mojego autorstwa i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

WIOSNA W STUDZIANCE W PEŁNI

Zamieszczone zdjęcia sš mojego autorstwa i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

  WTOREK  04.05.2009r. godz. 21-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

Konkurs fotograficzny Pod obiektywem - najciekawsze miejsca w Studziance dla dzieci i młodzieży. Zobacz więcej....

  WTOREK  28.04.2009r. godz. 21-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach w Studziance

Fantastyczne wiadomoœci napłynęły z Fundacji Pro Bono Poloniae z Warszawy. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci Studzianka otrzymało znacznej kwoty dotację na organizację Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach. Sukces tym nie bywały ponieważ o dofinansowanie starało się 516 projektów. Z tego 130 weszło do finału.  Jednak wzmożone prace nad projektem i głęboka analiza potrzeb naszej miejscowoœci umieszczone w pisanym projekcie wpłynęła na to, że dostaliœmy grant tak jak 21 innych organizacji!!!!!!!!!!!!!!!!! Sšdzę, że to historyczne chwila i wypływamy na szerokie wody. Jest to nasz pierwszy wniosek o grant złożony do zewnętrznej instytucji. To sukces Studzianki a jednoczeœnie naszego rejonu. W finale należało spełnić szereg wymogów formalnych i dosłać odpowiednie dokumenty. Udało się nam tego dokonać i teraz należy odbyć szkolenie w dniach 14-17 maja 2009 w Warszawie i podpisać umowę o przekazanie dotacji. Trwajš nadal prace na ustaleniem terminów poszczególnych akcji.
 

  ŒRODA15.04.2009r. godz. 21-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

Wiosna, wiosna wiosna hejże Ty

Przyszła piękna wiosna, którš widać na każdej twarzy naszego mieszkańca, na każdym kroku w przyrodzie po  zwierzętach i... zabytkach.  Tak, tak zabytki w naszej Studziance otoczone sš pięknš przyrodš budzšcš się do życia. Zwierzęta szukajš zielonej trawy, wylegujš się. Wokół zabytków zaczynajš  zielenieć drzewa i trawy. Oto poniżej kilka fotek z słonecznej wyprawy po studziańskich zabytkach i ujęcie zwierzšt czujšcych wiosnę.

                      

 
          

             1-3) C  m  e  n  t  a  r  z     t  a  t  a  r  s  k  i  ( m   i  z   a  r  )    4) Przydrożny krzyż         5)Przydrożna kapliczka   6)Przydrożny krzyż     7) Krzyż     8) Mrówki   9)   To nie sowa to mój kotek           10)a to kolejny kot         11) Józefina             12) Józefina z Hortensjš, Hieronim Letycja i Karol

Zamieszczone zdjęcia sš mojego autorstwa i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

  ŒRODA15.04.2009r. godz. 21-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Wieœci z zebrania 15.04.2009 godz. 19-00

Na dzisiejsze zebranie społecznoœci Studzianki przybyli: Wójt Gminy Łomazy Waldemar DroŸdziuk, Wicestarosta Jan Bajkowski, Sołtys Jóżef Szenejko, Radny Wsi Studzianka Marek Wilbik i grono mieszkańców. W pierwszej kolejnoœci głos zabrał Wójt w sprawie inwestycji wodocišgowej w Studziance. Wyjaœnił zakres prac i koniecznoœć sporzšdzenia dokumentacji technicznej w tym podkłady geodezyjne. Budowa ruszy w drugiej połowie 2010 roku. Jak zapewniał włodarz Gminy Łomazy w miesišcach zimowych powstanš mapy inwestycji i będzie trwać proces uzyskiwania zgody właœcicieli działek przez które będzie przechodził wodocišg. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 800 tys. do 1 miliona zł. Każdy gospodarz poniesie kosz rzędu 1500-1700 zł. Wójt poruszył także sprawy wycinki drzew i krzaków. Wicestarosta Jan Bajkowski zapewnił o poprawieniu jakoœci drogi głównej w Studziance. Ubytki powstałe przez zimę zostanš połatane. Jednoczeœnie oœwiadczył iż całkowita renowacja tej drogi będzie miała miejsce w 2010 roku. Pytania mieszkańców dotyczyły poprawy dróg gruntowych do Koszoł i Dokudowa a także szamb ekologicznych, które ze względu na koszty w najbliższym czasie nie będš robione. Wójt zachęcał mieszkańców do podjęcia akcji utylizacji eternitów i zdejmowania ich przez firmy z uprawnieniami. Na ten cel Gmina Łomazy dofinansuje proces usuwania i wywozu azbestowych pokryć.

  PONIEDZIAŁEK 06.04.2009r. godz. 21-12                   ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Spotkanie z Tatarami

   
W gabinecie starosty Tadeusza Łazowskiego miało miejsce niecodzienne spotkanie z Tatarami. Zebranie poœwięcone zostało ochronie miejsc pamięci pozostałych po społecznoœci tatarskiej na terenie powiatu bialskiego. Wizytę złożyła delegacja z Muzułmańskiego Zwišzku Religijnego z Muftim Tomaszem Miœkiewiczem i jego zastępcš Adamem Œwierblewskim na czele. Delegację tatarskš uzupełniła Halina Szahidewicz wieloletnia przewodniczšca białostockiej gminy wyznaniowej. Na zaproszenie gospodarza przybył Janusz Maraœkiewicz kierownik Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wójt Gminy Łomazy Waldemar DroŸdziuk i Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Dyrektor GOK-u w Łomazach Ryszard Bielecki i Dyrektor GOK-u w Koroszczynie Karol Gójski oraz pasjonaci tatarskoœci i regionalizmu Cezary Nowogrodzki oraz Łukasz Radosław Węda. Starosta podkreœlił wartoœć znajdujšcych się na terenie powiatu cmentarzy tatarskich tzw. mizarów w Studziance i Lebiedziewie-Zastawku. Zaproszeni goœcie wyrazili zadowolenie z dotychczasowych kontaktów z dawnym centrum osadnictwa tatarskiego. Spotkanie było tym ważniejsze iż  przodkowie Adama Œwierblewskiego i Haliny Szahidewicz pochodzili ze Studzianki i okolic. Zwrócono uwagę na potrzebę ochrony tych miejsc pamięci i spoczynku Tatarów z parafii muzułmańskiej w Studziance. Wójtowie Gmin zadeklarowali dalszš pomoc w opiece nad wymienionymi nekropoliami. Dyskutowano na tematy zwišzane z prawnymi uregulowaniami dotyczšcymi byłych ziem w miejscowoœciach, które zamieszkiwała społecznoœć tatarska. Janusz Maraœkiewicz zaznaczył koniecznoœć zwrócenia szczególnej uwagi na konserwację co najmniej dwóch nagrobków na mizarze w Lebiedziewie - Zastawku. Wójt Waldemar DroŸdziuk podkreœlił , że mizar w Studziance jest perełkš naszego rejonu i będzie dokładał wszelkich starań aby ten stan utrzymać a nawet go poprawić zważywszy na fakt ożywienia zainteresowania tematykš tatarskš wœród młodzieży Studzianki i okolicy. Uczestnicy poruszyli kwestie wydania folderu upamiętniajšcego osadnictwo tatarskie w rejonie bialskim. Podjęto dyskusję na temat organizacji obchodów 330-letniej rocznicy osadnictwa tatarskiego w Studziance i okolicy.  Rozmawiano także o popularyzacji tematyki tatarskiej w naszym rejonie oraz wykorzystaniu promocji w rozwoju turystyki. Następnie delegacja MZR udała się na cmentarz tatarski do Lebiedziewa-Zastawka, gdzie kontynuowano dalszš dyskusję.
 

                                    

Zamieszczone zdjęcia sš autorstwa Jerzego  Trudzika i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

 

Niedziela 05.04.2009r. godz. 9-45                          ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Czas letni w Studziance 2009

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowoœci Studzianka w tym roku podejmie praca nad poprawieniem stanu i wizerunku miejscowej œwietlicy oraz cmentarza tatarskiego.  Planowane atrakcje “Czas letni w Studziance" odbywać będš się już od kwietnia i po œwiętach Wielkanocy zaczniemy akcje informacyjnš oraz zapisy. Na ten cel otrzymaliœmy dotację od Wójta Gminy Łomazy. Oczekujemy na wynik konkursowy grantu (21 kwietnia rozstrzygnięcie) na który złożyliœmy wniosek i nasz  pomysł zyskał akceptację awansujšc do finału.  Zajęcia będš przeprowadzone z podziałem na grupy wiekowe. Obowišzuje bezwzględnie każdego poniżej 18 roku życia pozwolenie od rodziców
i akceptacja regulaminu akcji o którym już wkrótce napiszę.

1.Najciekawsze miejsca w Studziance konkurs fotograficzny „Pod obiektywem”.
2.Powitanie wakacji w Studziance 20-21 czerwiec 2009
Sportowy turniej rodzinny: turniej tenisa stołowego, turniej warcaby, twister, rzut beretem, rzut garnkiem kobiet, zmagania siłowe, tory przeszkód, ciuciubabka, ognisko integracyjne, pokazy łucznicze, występ bractwa rycerskiego Fortis, Sobótka-puszczanie wianków
3.Rajd pieszy nurtem Zielawy
4.Projekcje filmowe” najlepsze z PRL
5.Ukończenie prac nad inwentaryzacjš kapliczek i krzyży
6.Warsztaty ekologiczne: Ekologia jest kwiatem. Więdnie jeœli nie jesteœ jej bratem.
7.Wycieczka Romanów -Podedwórze - Żeszczynka- dzieci i młodzież gimnazjalna.
8.Pierwsze podchody na Łysej Górze-gra terenowa
9.Warsztaty strzelania z łuku dla poszczególnych kategorii wiekowych.
10.„Cudze chwalicie swego nie znacie”- żywa lekcja historii i etnografii w Prywatnym Muzeum Państwa Józefaciuków połšczona z zajęciami sportowymi
11. Sztuka ludowa Studzianki. Zajęcia z twórcami ludowymi-ginšce zawody
12.„Co wiem o Studziance”- turniej wiedzy
13. Portrety naszych przodków plener malarski-plener malarski.
14. Warsztaty decoupage (zobacz: http://www.decoupage.net.pl/ )
15. Rajd pieszy (ew. rowerowy) œladami Tatarów
16. Palce lizać - wspólne zajęcia kulinarne
17. Warsztaty dziennikarskie. Spotkanie z reporterem. Zwiedzanie redakcji jednej z lokalnych gazet.
18. Wycieczka Drohiczyn-Białowieża -Duży Szlak Tatarski- powyżej wieku gimnazjalnego.
19. Dzień kultury tatarskiej. Obchody 330-letniej rocznicy osadnictwa tatarskiego w Studziance 1-2 sierpnia 2009
20. Tatarski turniej rodzinny.
21. Wieczór wspominkowy
22. II Biesiada przy pieczonym ziemniaku.
23. Andrzejki.
24. Udział w Dożynkach Gminnych 23.08.2009r.
I SZEREG INNYCH ATRAKCJI!!!!!

 

ŒRODA 18.03.2009r. godz. 21-45                        ródło: napoleon1789@tlen.pl

Akt wandalizmu.

W nocy z wtorku na œrodę 17/18 marca br. w Studziance nieznani jak narazie sprawcy pomalowali œciany zewnętrzne budynku miejscowej œwietlicy. Oszpecone zostały również okna i drzwi. Namazano nie nadajšce się do publikacji zdjęcia wzorów i elementy męskich narzšdów płciowych. Jak wiadomo na pół postu maluje się dziewczynom - pannom okna. Jak nie pomalowane zostanie okno to mieszkajšca w domu nie znajdzie szybko męża. Jest to akt wandalizmu i chuligański wybryk. To niszczenie mienia publicznego. Spray jest ciężki do usunięcia a tym bardziej  z œciany czy okna. Okolicznym mieszkańcom zostały pozdejmowane bramy i powynoszone z gospodarstw. Wprawdzie policja podjęła czynnoœci zwišzane z tš sytuacjš ale należy piętnować takie zdarzenia.

Sukces siłaczy

SOBOTA 1.02.2009r. godz. 20-46                        ródło: napoleon1789@tlen.pl

14.03.2008r. w Janowie Podlaski odbył się XI Integracyjny Turniej Siłowy o Puchar Wójta i Gminy Janów Podlaski w wyciskaniu sztango leżšc. W zmaganiach brało udział 3 reprezentantów Studzianki. Wszyscy trzej stanieli na podium zawodów w swoich kategoriach wiekowych i przywieŸli medale oraz dyplomy. Mirosław Węda był drugi w swojej kategorii a Konrad Raczkowski i Sebastian Bojarczuk zajęli 3 miejsca w swoich grupach. Po zawodach powiedzieli:

Sebastian Bojarczuk: Startowałem w kategorii do 75 kg i podniosłem 127,5 kg. Uważam to za sukces i jestem zadowolony z tego rezultatu. Na wyższe miejsce i tak nie miałem tego dnia szans bo osoba która zajęła 2 m-ce była lżejsza ode mnie. Zawody oceniam na 4 gdyż nastšpiło wiele błędów ze strony sędziów. Atmosfera zmagań była dobra, w duchu fair play. Konkurencja była mocna.

 

 

CZWARTEK  12.03.2009r. godz. 22-05                     ródło: napoleon1789@tlen.pl

Rocznica osadnictwa tatarskiego

12.03.1679 - 12.03.2009= 330 rocznica osadnictwa tatarskiego w Studziance i okolicy

12 marca 1679 r. w Grodnie król nadał Tatarom z oddziałów rotmistrza Samuela Murzy Koryckiego wsie Lebiedziew i Małaszewicze w ekonomii brzeskiej. Dokument ten przyznał rotmistrzowi Danielowi Szabłowskiemu włoœci w Małaszewiczach, zaœ rotmistrzowi Samuelowi Romanowskiemu wraz z żonš Reginš z Kieńskich  ziemie w Studziance - wsi położonej w kluczu łomaskim, ekonomii brzeskiej. W tym samym czasie w okolicach Białegostoku osadzono rotmistrza Bohdana Kieńskiego, Gazę Sieleckiego i Oleyowskiego którzy otrzymali wsie Bohoniki, Drahlei Malawicze Górne. Osadnictwo tatarskie kontynuowali królowie sascy. W zamian za włoœci Tatarzy zwolnieni byli od czynszów, a płacili jedynie podatki uchwalone przez sejm dla szlachty. Mieszkali w miejscowoœciach położonych w pobliżu Studzianki: Lebiedzew - Zastawek, Koszoły, Ortel, Dšbrowica, Połoski, Małaszewicze, Piszczac, Bokinka, Wólka Koœcieniewicka......czytaj więcej

 

SOBOTA  07.03.2009r. godz. 17-46                        ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Zawody ciężarowe w Kontantynowie 07.03.2009

W dniu dzisiejszym w Konstatynowie odbył się VI Turniej Siłowy o Puchar Wójta Gminy w wyciskaniu sztangi leżšc. Ze Studzianki w zawodach udział wzięli: Konrad Bojarczuk i Konrad Raczkowski. Pierwszy z nich w wadze do 77  kg zajšł V miejsce. Podsumowujšc swój start podkreœlał dobrš atmosferę i organizację zawodów. Z kolei Konrad Raczkowski po raz pierwszy brał udział w zawodach. wystartował w kategorii do 56 kg. W konkursie zajšł dobre IV miejsce. Jak odkreœlił poczštkowo trema dała znać o sobie. W pewnych momencie zabrakło lepszej mobilizacji i doœwiadczenia. Po powrocie stwierdził, ze zawody przebiegały w duchu fair play i kulturalnej atmosferze. Za tydzień kolejne zawody w Janowie Podlaskim, na które chłopaki ze Studzianki pojadš w większej liczbie i bardziej zmotywowani oraz głodni sukcesu.

 

Zamieszczone zdjęcia sš autorstwa Mirosława Wędy i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

 

 

PONIEDZIAŁEK  09..03.2009r. godz. 20-46                        ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Szkolenie cateringowe dla kobiet 06.03.2009

50 + nowe umiejętnoœci
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania oraz Partnerzy zapraszajš na:
BEZPŁATNE KURSY CATERINGOWE DLA KOBIET po 50 roku życia z terenu każdej gminy wiejskiej w pow. bialskim i radzyńskim
W ramach projektu będš się odbywały wyjazdowe szkolenia praktyczno-teoretyczne w grupach 20 i 60 osobowych, każda z pań dostanie ponadto stypendium szkoleniowe (4zł/h).

 Aby wzišć udział w projekcie musisz być w wieku 50-65 lat i spełniać jeden z poniższych warunków, tj. być:
1. Osobš niepełnosprawnš, tj. posiadajšcš orzeczenie o stopniu niepełnosprawnoœci lub legitymujšcš się innym dokumentem potwierdzajšcym bycie osobš niepełnosprawnš.
2. Osobš długotrwale bezrobotnš, tj. pozostajšcš w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łšcznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.
3. Osobš nieaktywnš zawodowo, tj. niezatrudnionš, niezarejestrowanš w Urzędzie Pracy, nie wykonujšcš pracy zarobkowej, nie będšcš rolnikiem ani domownikiem rolnika, tj. nie płacšcš KRUS (np. emerytka).

Szczegółowe informacje i zapisy w godz. 8.00-15.00 w Biurze Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania, tel.083-343-39-97 www.blgd.eu.
Zapisy również Łukasz Radosław Węda tel. 0-501-266-672

 Decyduje kolejnoœć zgłoszeń.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

PONIEDZIAŁEK  09..02.2009r. godz. 20-46                        ródło: napoleon1789@tlen.pl

KARNAWAŁOWE POPOŁUDNIE                                                           

W minionš sobotę w œwietlicy odbyło sie "Karnawałowe popołudnie". W zajęciach wzięła udział grupa dzieci, które bawiły sie na całego. Potem wystšpił Kabaret "Zielawa" ze skeczem "MISZ MASZ"

   

 

Zamieszczone zdjęcia sš mojego autorstwa i chronione sš zgodnie z ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

 

 

SOBOTA 31.01.2009r. godz. 23-06                        ródło: napoleon1789@tlen.pl

CHOINKA

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Studziance miała miejsce choinka z Mikołajem.

 

Zamieszczone zdjęcia sš autorstwa Cezarego Kukawskiego i chronione sš ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

 

SOBOTA 23.01.2009r. godz. 16-06                        ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Dzień Babci i Dzień Dziadka

    W dniu dzisiejszym w naszej Szkole Podstawowej odbyła się uroczysta akademia. Przedstawienie Jasełka wykonane przez uczniów było wyjštkowe. Dzieci zaprosiły na nie swoje babcie i swoich dziadków. Chciały w ten sposób pokazać to co przygotowały i podziękować swoim dobrym opiekunom za troskę, pomoc i poœwięcany czas. Babcie i dziadkowi stawili się we wzorowej obecnoœci z zainteresowaniem i chęciš obejrzenia występu swoich pociech.
Dzieci staranie przygotowywały się do tego dnia. Jak wspomniała przy przywitaniu opiekunka
Pani Wiesława Kobrzyńska;  dzieci bardzo przezywały już na próbach ten występ jak i samš uroczystoœć. Wyraziła zadowolenie, z faktu przybycia tylu goœci. Podkreœliła. że dzieci w taki sposób mogš uœwietnić tę uroczystoœć. Pierwsze przedstawienie w wykonaniu starszych uczniów klas I-IIII odnosiło się do herodów. Dzieci poprzebierane w tradycyjne stroje kolędników -Tur, Diabeł, Gospodarze, Koza, NiedŸwiedŸ, Aniołek, Œmierć tańczšc i recytujšc przypadły widzom do gustu. Dzieci przypomniały zarazem zapomniane teksty kolędnicze i sam obyczaj kolędowania.

Druga inscenizacja w wykonaniu pociech z oddziału przedszkolnego dotyczyła miesięcy i Nowego Roku.  Każde z dzieci odegrało dany miesišc i powiedziało wiersz o jego nazwie. Po tych występach dzieci i zaproszeni goœcie udali się na herbatkę i ciasteczka. W trakcie poczęstunku występujšcy wspólnie zaœpiewali

 dziadkom i babciom radosne piosenki oraz życzenia. Następnie wręczały swoim jubilatom przygotowane przez siebie laurki i kwiatki.

Zamieszczone zdjęcia sš mojego autorstwa i chronione sš ustawš o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póŸ. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

SOBOTA 17.01.2009r. godz. 13-06                        ródło: napoleon1789@tlen.pl

 Działania w 2009 roku

    W zwišzku z przygotowywaniem wniosku na dotację na rzecz działalnoœci w 2009 roku proszę internatów o umieszczanie swoich propozycji co do organizacji akcji. Zależy nam bardzo na propozycjach pomysłów i sugestiach czego Wy mieszkańcy Studzianki oczekujecie w tym 2009roku. Co można zorganizować. Wszyscy mamy przed sobš najgłówniejszy cel œwietlica, ale Ważne sš propozycje działań na rzecz dzieci, młodzieży i starszych, abyœmy nie poprzestawali na poprzednim roku. Wszelkie najróżniejsze pomysły proszę o wpisywanie:  http://studzianka.my-forum.pl/posts/851/707/

 

W Y D A R Z E N I A  2 0 0 8

1. Stowarzyszenie opracowało projekt Wakacje 2008 i złożyło wniosek o dotację na realizacje tego przedsięwzięcia do Urzędu Gminy w Łomazach. 
Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na ten cel.
2. Prezes Stowarzyszenia Łukasz Radosław Węda uczestniczył w Konferencji Naukowej na zaproszenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w kwietniu 
2008 roku gdzie wystšpił z prelekcjš: Zapomniany mizar: cmentarz tatarski w Studziance.
3. W dniach 1-2 maja 2008 roku młodzież ze stowarzyszenia wraz z rodzicami odmalowała wnętrze dużej sali w miejscowej œwietlicy. W akcji brało udział 25 
osób.
4. Łukasz Radosław Węda wraz z Mirosławem Wędš na za zaproszenie Centrum Kultury Tatarów RP uczestniczyli w europejskim œwięcie tatarskim Sabatuj, 
które odbyło się w dniach 27-29 czerwca 2008 roku w Szymbarku koło Gdańska.
5. Dnia 4 lipca 2008 roku do naszej miejscowoœci przyjechała 20 osobowa grupa studentów z Hiszpanii, Anglii i Francji, która przebywała na Podlasiu 
z objazdem krajoznawczym. Członkowie stowarzyszenia zatroszczyli się o miłe przywitanie i oprowadzenie po miejscowym mizarze, gdzie wyciecze 
przewodniczył Łukasz Radosław Węda opowiadajšc o cmentarzu i Tatarach.
6.  Podczas wakacji stowarzyszenie wraz z 5 wolontariuszami porzšdkowało cmentarz tatarski usuwajšc krzaki i chaszcze. W cišgu wakacji udało się 
oprowadzić ponad 300 osób po cmentarzu i okolicy. Przybywajšcy turyœci przyjeżdżali z różnych zakštków kraju a nawet Europy.
7. Stowarzyszanie realizowało projekt Kulturalnie, na sportowo w Studziance na wesoło. Wakacje 2008. 13 lipca 2008 roku zorganizowano dzień sportu 
dla mieszkańców Studzianki. Odbył się mecz młodzieży gimnazjalnej Studzianka - Dokudów, turniej tenisa stołowego w poszczególnych kategoriach wiekowych, 
konkurs rzutu wałkiem i beretem na odległoœć, biegi z przeszkodami, bieg w worku i bieg z jajem, konkurs przecišgania liny mężczyzn, rzut ciężarkiem na 
odległoœć,
konkurs rzutu piłka do kosza i mecz siatkówki Dziewczyny - Chłopcy. Zwycięzcy zostali obdarowani upominkami. Stowarzyszenie w dużej sali œwietlicy
zrobiło wystawę o tematyce tatarskiej i Prasa o Studziance. Najmłodsi uczestniczyli w pracach rysunkowych pod okiem Moniki Hryniewicz i Edyty 
NiedŸwiedŸ. Impreza zgromadziła około 200 uczestników.
8. W ramach akcji WAKACJE 2008 w niedzielę 20 lipca w Studziance grupa 21 dzieci i młodzieży pod okiem  artystki Renaty Owczaruk wzięła udział w
warsztatach ekologicznych Fantazyjne oblicza rzeŸby ekologcznej. Uczestnicy w liczbie 20 osób podzieleni na grupy mieli za zadanie z przyniesionych 
przez siebie wszelkich odpadów i niepotrzebnych rzeczy zrobić postacie. Uczestnicy wykorzystywali puszki, sznurki, folie, gazety, pudła, kapsle i wszelkie 
inne bezużyteczne przedmioty.
9. 26 lipca 2008 roku Stowarzyszenie zorganizowało ognisko integracyjne społecznoœci Studzianki. Ze œpiewem na ustach mieszkańcy Studzianki
tańczyli i  gaworzyli przy biesiadnej muzyce. To pierwsze ognisko zapoczštkowało integrację œrodowiska Studzianki i okolic. W imprezie wzięło udział 122
mieszkańców Studzianki.
10. 27 lipca 2008 roku odbył się rajd pieszy dzieci i młodzieży po Studziance. Wzięło w niej udział grupa ponad 20 osobowa dzieci i młodzieży ze Studzianki. 
Uczestnicy wędrowali od œwietlicy na mizar tatarski, gdzie poznali miejsce i znaczenie tej nekropoli dla Studzianki. 
Następnie wœród pól polnš drogš powędrowali do muzeum Pana Józefaciuka gdzie podziwiali eksponaty w prywatnym 
skansenie wsi podlaskiej. Młodzież poznała nazwy miejscowe i ich rodowód.
11. Dnia 16 sierpnia 2008 roku na boisku koło œwietlicy odbył się niecodzienny mecz, OJCOWIE kontra SYNOWIE Następnie odbyło się kolejne ognisko
społecznoœci Studzianki. Akcja zgromadziła ponad 150 mieszkańców Studzianki.
12.  17 sierpnia 2008 roku w œwietlicy w Studziance wystšpiła grupa teatralna z Dokudowa, która zaprezentowała spektakl na podstawie bajki Braci 
Grimm Jednooczko, dwuoczko. Dzieci miały okazję do wykazania się w lepieniu tzw. jeżyków z masy solnej. Odbyły się warsztaty teatralne, które
poprowadziła Anna Bandzarewicz kierownik  œwietlicy w Dokudowie. W zajęciach wzięło udział 18 dzieci ze Studzianki.
13. Dnia 22 sierpnia 2008 roku odbyła się wycieczka autokarowa dzieci i młodzieży ze Studzianki œladami religii. Uczestnicy zwiedzali cmentarz tatarski 
w Lebiedziewie cerkiew obrzšdku wschodniego w Kostomłotach oraz sanktuarium i kalwarię w Kodniu. W Kostomłotach odbyły się gry i zabawy dla uczestników 
wycieczki. Podziwialiœmy piękne nadbużańskie tereny. Wycieczka grupy
35 osób odbyła się dzięki wsparciu i pomocy Wójta Gminy Łomazy Waldemara DroŸdziuka.
14. W poczštkach wrzeœnia stowarzyszenie brało udział w Dożynkach Gminnych w Łomazach. Na stoisku debiutujšcej w tej imprezie Studzianki 
członkowie stowarzyszenia w strojach tatarskich ukazywali przeszłoœć swojej miejscowoœci zdobywajšc pierwsze miejsce w konkursie na 
najlepiej promujšcš się miejscowoœć. W przygotowaniu do dożynek i w ich udziale wzięło udział ponad 300 mieszkańców Studzianki.
15. Dnia 26 paŸdziernika odbyła się w Studziance I Biesiada przy pieczonym ziemniaku. Oprócz degustacji pieczonych ziemniaków można było
skosztować specjałów i smakołyków przygotowanych przez gospodynie ze Studzianki. Wystšpił zespół Bokinczanka z Bokinki Królewskiej ze swoim repertuarem pieœni i
zapominanych przyœpiewek. Absolutnym hitem dnia i debiutem młodzieży ze Studzianki na scenie był występ kabaretu "Zielawa". Kabaret wystawił pierwszy
spektakl Studziekspress, który okazał się œwietnym debiutem. W œwięcie wzięło udział 250 mieszkańców wsi i zaproszeni goœcie. Całoœć zakończyły tańce i 
wspólna zabawa.
16.  1 listopada w dniu Œwięta Zmarłych członkowie stowarzyszenia majšc w pamięci pochowanych na cmentarzu tatarskim naszych przodków Tatarów ze
Studzianki wraz z miejscowš młodzieżš w marszu zadumy udali się na  mizar zapalajšc znicze i składajšc kwiaty na grobach miejscowego cmentarza.
17. W sobotni wieczór 29 listopada 2008 roku w œwietlicy w Studziance odbyły się Andrzejki. Podczas imprezy wystšpił kabaret Zielawa z skeczem U
lekarza. Po występie kabaretu odbyły się zabawy andrzejkowe. W role wróżki wcieliła się Monika Hryniewicz. Chętnych do poznania przyszłoœci było
całe mnóstwo. Młodzież bardzo aktywnie brała udział w grach i zabawach. W trakcie imprezy można było skosztować smakołyków przygotowanych przez
nowych członków Stowarzyszenia. Spotkanie społecznoœci Studzianki (około. 50 osób) zakończyło się wspólna zabawš.
18.  1 grudnia 2008 roku w Grabanowie koło Białej Podlaskiej odbyło się Seminarium Wojewódzkie zorganizowane przez Lubelski Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli, Oddział w Grabanowie. Członkowie stowarzyszenia skorzystali z zaproszenia i wzięli w niej udział. Sesja zgromadziła licznych
zainteresowanych dziedzictwem kulturowym rejonu bialskiego. Wœród prelegentów była Pani Zofia Józefaciuk, która zaprezentowała w swoim wystšpieniu
Prywatne Muzeum Wsi Podlaskiej, którego wraz z mężem sš właœcicielami. Referat urozmaicony został multimedialna prezentacjš zdjęć tegoż muzeum.
Spotkanie było okazjš do nawišzania znajomoœci i wymiany poglšdów, własnych doœwiadczeń z zakresu działalnoœci stowarzyszeń na rzecz społeczeństwa
w powiecie bialskim..
19. W dniach 10-11 grudnia 2008 roku w pięknie położonym oœrodku wypoczynkowym „Almatur” w Janowie Lubelskim odbyła się konferencja na temat:
Partnerstwo publiczno – prywatne akceleratorem efektywnoœci ekologicznej. Organizatorem zjazdu była Fundacja Edukacji Ekologicznej z Lublina. Udział w
niej wzięli przedstawiciele władz samorzšdowych województwa lubelskiego, organizacji pozarzšdowych
i instytucji zajmujšcych sie rozwojem oraz szkoleniami. W obradach uczestniczyli także zaproszeni delegaci ze Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowoœci
Studzianka Joanna Krywczuk i Łukasz Radosław Węda. W cišgu dwudniowych obrad wysłuchano prelekcji na temat ochrony œrodowiska naturalnego
i sposobów działań na rzecz przyrody. Debatowano nad politykš ekologicznš państwa na lata 2007 – 2010, finansowaniem działań z zakresu ochrony
œrodowiska, sposobami i warunkami łšczenia œrodków publicznych i prywatnych.
20.   27 grudnia 2008 roku grupa kabaretowa Zielawa wystšpiła z swoim repertuarem na zaproszenie Stowarzyszenia w miejscowoœci Żeszczynka.