WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 

 

►►►Rada Sołectwa Studzianka i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka realizowało projekt „Odkrywanie Studzianki”. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Studzianka poprzez stworzenie trasy tematycznej dla turystów

śladami nazw miejscowych Studzianki. W ramach działań założono ustawienie 15 tablic nazw miejscowych oraz dwóch tzw. witaczy przy wjeździe i wyjeździe ze Studzianki, a także mapy miejscowości. Tablice z najważniejszymi nazwami (wszystkich nazw miejscowych w Studziance jest 44)  miejscowymi zawierają informację o danej nazwie miejscowej i rodowodzie pochodzenia.

               Realizacja mini grantu jest uzupełnieniem informacji do biegnącego przez miejscowość szlaku rowerowego. Chciałbym podkreślić, że nazwy miejscowe używane sporadycznie przez naszych rodziców czy dziadków nie wiele  mówią młodemu pokoleniu a tym bardziej turystom. Bardzo ważnym miejscem na pograniczu Studzianki, Lubenki i Łomaz jest tzw. Głuch.  Pole to jest miejscem bitwy z 15.09.1769 r. w której zginął płk Franciszek Ksawery Pułaski, brat Kazimierza podczas konfederacji barskiej. Jeszcze po II wojnie światowej, w pobliżu rzeki Zielawy istniało „stare cmentarzysko”, które według podania miało być śladem jakiejś dawnej, wielkiej bitwy. Bitwa na Głuchu wymieniona została w „Zemście” A. Fredry (szkolna lektura) w akcie IV scenie 1. Inna nazwa to Niedźwiedzica i wg legendy w przeszłości była puszcza, gdzie miała pojawiać się samotna niedźwiedzica. Istnieje wersja o zamieszkaniu tych ziem przez rodzinę Niedźwiedź. Meczecisko to miejsce przy szkole podstawowej gdzie do 1915 roku stał meczet, Janoszówka to nazwa drogi, Łysa Góra to wzniesienie, droga Zagumienie tzn. zagum za stodołami  a pozostałe to Szenejki, Jama Czymbaja, Tatarszczyzny, Zielawa, Glinki, Piszczana, Naddatki, Zaruka, Gościniec. W prace zaangażowała się młodzież i dorośli w szczególności Marek Wilbik i Grzegorz Lewczuk. Bardzo pomogli nam mieszkańcy Studzianki i Urząd Gminy w Łomazach, którzy wyrazili zgodę na zamieszczenie tablic na swoich nieruchomościach. Serdecznie dziękujemy i wyrażamy wdzięczność dla Roberta Kowaleńko, Mirosława Panasiuka, Mariusza Kukawskiego, Tomasza Pajnowskiego, Andrzeja i Mieczysława Józefaciuków, Leszka Olichwirowicza.  

Uważam, że tego typu działania mogą odbyć się w każdej miejscowości bo nie ma wsi w gminie Łomazy w której by nie było nazw miejscowych. Warto wracać do przeszłości i popularyzować tę wiedzę w ciekawy sposób. Jestem przekonany, że witacze i tablice w tak małej mniejszości jaką jest Studzianka są ewenementem w skali co najmniej powiatu. Już widać, że inicjatywa budzi szerokie zainteresowanie zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych..

               Rada Sołecka Studzianka otrzymała na to działanie wsparcie 5 tys. zł w konkursie grantowym organizowanym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramach projektu „Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Galeria https://plus.google.com/photos/107704257690000843924/albums/6087213533434291377

 

 Rada Sołectwa Studzianka i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka realizują przedsięwzięcie pt. „Odkrywanie Studzianki”. Celem projektu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Studzianka poprzez stworzenie trasy tematycznej dla pieszych i rowerzystów śladami nazw miejscowych. Na ten cel Rada Sołecka przy wsparciu stowarzyszenia pozyskała dotację 5 tys. w  konkursie grantowym organizowanym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramach projektu "Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach konkursu złożono ponad 600 wniosków. Dotacje otrzymało 78 podmiotów z województwa lubelskiego. Pomysł na odkrywanie Studzianki uzyskał 179 punktów co dało mu 10 miejsce na liście rankingowej i dofinansowanie. Dzięki pozyskanej dotacji w miejscowości Studzianka ustawionych zostanie 15 tablic nazw miejscowych. Nazwy miejscowe to piękna ale zapomniana historia  regionu. Nazewnictwo to używane jest przez miejscową ludność ale nie znane dla młodszego pokoleniu. Jest to także odkrycie  wartościowych, zakątków Studzianki. Tablice te będą zawierały informację o danej nazwie miejscowej i rodowodzie pochodzenia. W wyniku realizacji projektu powstanie trasa tematyczna śladami nazw miejscowych dla wędrowców i rowerzystów Zamontowane zostaną także tzw. witacze przy wjeździe i wyjeździe ze Studzianki oraz plansza z mapą miejscowości. Obecnie trwają prace na uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na umieszczenie tablic. Realizacja mini grantu będzie uzupełnieniem informacji do biegnącego przez miejscowość szlaku rowerowego.