Odbyte szkolenia 

 

 1. Szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego, organizator: FRDL Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego w Gdańsku, Gdańsk 06.07.2007r.
 2. Partnerstwo publiczno – prywatne akceleratorem efektywności ekologicznej”, organizator Fundacja Edukacji Ekologicznej Janów Lubelski 10-11.12.2008r.
 3. Szkolenie z realizacji projektu w ramach VII edycji programuAktywna Wiosna”, organizator: Fundacja J&S Pro Bono Poloniae,  14-17.05.2009 Warszawa
 4. Jak napisać i zrealizować dobry projekt społeczny organizator: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Fundacja Aktywności, Biała Podlaska 27-28.07.2009r. 
 5. Tworzenie regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, organizator: Fundacja Wspomagania Wsi, 02-04.10.2009r. Zabuże.
 6. Teczka urzędnika. Człowiek najlepsza inwestycja. Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych woj. lubelskiego Biała Podlaska IX-X 2009r.
 7. Realizacja projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, Biała Podlaska 23-24.09.2010r.
 8. Zarządzanie projektami społecznymi, organizator: Fundacja Wspomagania Wsi, Łowicz 6-8 listopada 2009r.
 9.  Jak napisać i zrealizować dobry projekt społeczny, organizator: ROEFS  w Białej Podlaskiej i Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Biała Podlaska 22-23.10.2010r.
 10. Kurs dla kandydatów na wychowanków placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, organizator: Lubelska Fundacja Rozwoju, Biała Podlaska 17-25.10.2009r.
 11. Skuteczne pozyskiwanie środków EFS w ramach inicjatyw lokalnych POKL, roEFS Biała Podlaska 27-28.10.2009r.
 12. Ewaluacja projektu w ramach VII edycji programuAktywna Wiosna”, organizator: Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Warszawa 21-22.11.2009r.
 13. „Dziedzictwo Kulturowe czynnikiem rozwoju i promocji obszarów wiejskich”, organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Grabanowie, Grabanów 08.12.2009r.
 14.  „Aktywność kobiet – czynnikiem rozwoju lokalnych społeczności wiejskich” organizator: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Biała Podlaska 10.12.2009r.
 15. Wymagania administracyjno-prawne przy prowadzeniu działalności pozarolniczej  ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia usług turystycznych i żywieniowych, organizator: Fundacja Wspomagania Wsi, Janów Podlaski 19-21.03.2010r.
 16. Akademia Zarządzania Projektami. Koordynator –skuteczny lider II” Biała Podlaska 03.07.-30.10.2010 96 godz.
 17. Osobowość lidera organizacji pozarządowej organizator: Fundacja Wspomagania Wsi Kodeń 3-4.12.2010r.  20 godz.
 18. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w wymiarze 150 godzin Uni-Andragos Biała Podlaska 01.12.2010-26.02.2011r.
 19.  Prawne aspekty funkcjonowania ngo, fundrasing, warsztaty z aplikowania o środki i budowa partnerstwa 40 godz. 22.07.2011r.-04.09.2011r. Lublin Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie.
 20. Księgowo-prawne podstawy zarządzania organizacją pozarządową, organizator: Fundacja Wspomagania Wsi, Łowicz 21-24.02.2013r.


   

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA, PRELEKCJE, WARSZTATY, WYKŁADY OTWARTE, FESTIWALE

 

 1. VII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach 13-16.10.2005 wykład „Zanikające kultury. Podlascy Tatarzy".
 2.  Zanikające kultury-Tatarzy regionu bialskopodlaskiego Lublin 15.0.2011r.

  1.    Prowadzenie warsztatów łuczniczych podczas Jarmarku Jagiellońskiego Łomazy 04.07.2010. Organizator: Gmina Łomazy i Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.

  2.    Pokaz łuczniczy 11 września 2009 roku w Lublinie podczas Europejskiego Festiwalu Smaków

  3.    Organizacja i sędziowanie Tatarski Turniej Łuczniczy 2009, 2010, 2011.

  4.    Prowadzenie indywidualnych zajęć podczas Pikniku Rodzinnego w Roskoszy koło Białej Podlaskiej 01.05.2010r.

  5.    Prowadzenie warsztatów łuczniczych 3 maja 2010 Kołacze w powiecie Włodawa podczas V Majówki na Polesiu.

  6.    Prowadzenie warsztatów łuczniczych Dzień Dziecka Huszcza gm. Łomazy 01.06.2010 Organizator: Szkoła Podstawowa w Huszczy

  7.    Prowadzenie warsztatów łuczniczych Majówka ze średniowieczem  19.05.2010 Biała Podlaska Organizator Grupa Rekonstrukcji Historycznej Fortis w Białej Podlaskiej

  8.    Pokaz  łuczniczy w Żeszczynce gm. Sosnówka podczas Święta Mleka  23 maj 2010 Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

  9.    Prowadzenie warsztatów łuczniczych Włodawa lipiec 2010 Organizator Starostwo Powiatowe we Włodawie

  10.  Nauka strzelania z łuku refleksyjnego podczas VIII Zamojskich Spotkaniach Kultur 22.08.2010 w Zamościu Organizator: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Zamościu.

  11.  Prezentacja łucznictwa historycznego 11 września 2010  na scenie Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie

  12.  Prowadzenie warsztatów łuczniczych 23 października 2010 roku Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

  13.  Prowadzenia warsztatów  łucznictwa historycznego Wyryki 2010 powiat Włodawa Organizator: Urząd Gminy Wyryki.

  14.  Lekcje łucznictwa Dzień Dziecka Dąbrowa Białostocka 01.06.2011

  15.  Warsztaty łucznictwa historycznego Kosów Lacki  2011 Organizator: Urząd Gminy w Kosowie Lackim

  16.  Warsztaty i pokazy Łucznicze podczas Święta Krainy Rumianku Hołowno 13.06.2010 W Hołownie Organizator: Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie

  17.  Warsztaty łucznicze Gala Koni Zimnokrwistych, 14.08.2011 Tuczna,  Organizator: Urząd Gminy Tuczna

  18.  Dzień Dziecka Kościeniewcze 2011. Organizator: Uczniowski Ludowy Parafialny Klub Sportowy „ARKA” w Kościeniewiczach

  19.  Dni Wisznic Wisznice 2010 Organizator: Urząd Gminy Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach

  20.  Szkolenie z zakresu łucznictwa tradycyjnego 02.10.2011r. Witulin 2011 Organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Witulin „Razem Lepiej”

  21.  II Festiwal Nauki i Sztuki w Coniewie  01.04.2011 Organizator: Zespół Szkół w Coniewie

  22.  Pokazy i warsztaty łucznicze, Dożynki Gminy Biała Podlaska Woskrzenice  30.08.2009 Organizator: Urząd Gminy Biała Podlaska Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

  23.  Pokazy i warsztaty łucznicze, Dożynki Gminy Biała Podlaska, Grabanów 21.08.2011 Organizator:  Urząd Gminy Biała Podlaska Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach