WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 


Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości  Studzianka za 2015 rok

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Adres: Studzianka 42, 21-532 Łomazy,

adres: www.studzianka.pl

e-mail: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.12.2007 r.

Numer KRS: 0000294546

Numer REGON: 060323498

NIP 5372488911

Dane członków zarządu:

Prezes zarządu – Łukasz Radosław Węda zam. w Studziance

Wiceprezes – Angelika Goławska zam. w Studziance

Skarbnik – Mirosława Jaśkiewicz zam. w Studziance

Sekretarz –Anita Kukawska zam. w Studziance

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego sołectwa Studzianka;

2) popularyzowanie przeszłości i tradycji związanych z miejscowością Studzianka;

3) upowszechnianie miejscowej sztuki ludowej;

4) dbanie o rozwój miejscowości Studzianka;

5) dbałość o stan cmentarza tatarskiego w Studziance;

6) popularyzacja tematyki tatarskiej;

7) ochrona środowiska naturalnego miejscowości Studzianka;

8) pomoc mieszkańcom Studzianki w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności

bezrobotnym;

W ramach celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych,
i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, historii, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

3) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Studzianka

4) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,

5) popularyzację rolnictwa ekologicznego;

6) ochronę przyrody i krajobrazu;

7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,

8) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;

9) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

10) dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży

11) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.

12) współpracę z organizacjami tatarskimi z kraju i zagranicy

13) propagowanie agroturystyki i wypoczynku na wsi

14) wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej

15) wzmacnianie przywiązania do tradycji

16) ochronę zabytków-dziedzictwa kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza tatarskiego.

17) wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.

18) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2015 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe: 

Styczeń 2015

►►►09.10.2016 r. 1 stycznia 2015 roku dwóch mieszkańców Studzianki startowało w III Noworocznym Biegu Biała Biega w Styrzyńcu. Łukasz Węda z czasem 22:09 zajął 12 miejsce, a Tomasz Kowalewski 31 miejsce osiągając wynik 25:38. W zawodach startowało 70 zawodników.

►►►6 stycznia 2015 roku w świetlicy w Studziance organizacja wspólnego kolędowania z GOKiem Łomazy.

►►►Grupa śpiewacza „Studzianczanie” uczestniczyła w przeglądach kolęd 10.01.2015r. Bokince Królewskiej 11.01.2015r. oraz w Dubowie.

►►►18 stycznia Organizacja Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów gminy Łomazy, który odbył się w Łomazach roku na hali sportowej. Kamil Łukaszuk nie miał sobie równych i wygrał wszystkie pojedynki. Szóste miejące zajął Mateusz Olichwirowicz

►►►24 stycznia w Lublinie odbyła się roku III Nocna Dycha do Maratonu, bieg na dystansie 10 km w którym wystartowało 1101 zawodników. Wśród nich był mieszkaniec Studzianki Łukasz Węda. Z rezultatem 44 minuty 12 sekund zajął 165 miejsce.

Luty 2015

►►►W ramach konkursu złożyliśmy dwie oferty o dofinansowanie do Urzędu Gminy na realizację zadań zleconych w 2015 roku. Pierwsza na "IV Tatarskie bieganie" na kwotę 3.600 zł po rozpatrzeniu przyznano 1.500 zł. Drugi wniosek na zdanie z zakresu kultury z wnioskowanej kwoty 4.170zł zaproponowano dofinansowanie w wysokości 1.500 zł.

►►►4 lutego w świetlicy w Studziance odbyły się warsztaty rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z tatarskimi rówieśnikami z Białegostoku; odbyły się zajęcia plastyczne orient w praktyce - haft tatarski, turniej łuczniczy Studzianka kontra młodzież tatarska, warsztaty tańca tatarskiego, warsztaty kulinarne oraz degustacja.

►►►7 lutego w Łomazach Stowarzyszenie zorganizowało Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn, którego inicjatorem i jednym z organizatorów był Łukasz Węda. W zawodach wzięło udział 6 drużyn w tym Zielawa Studzianka, która zajęła 3 miejsce Współorganizatorami turnieju byli Radny Ireneusz Korszeń i Urząd Gminy w Łomazach

►►►14 lutego Joanna i Łukasz Węda startowali w I Biegu dla par rozegranym w Warszawie. Na dystansie 5,4 km uzyskali czas 30:38 (łączny 1:01:16) zajmując 58 miejsce na 98 sklasyfikowanych par.

►►►19 lutego odbyła się wizyta Radia Lublin w Studziance

Marzec 2015

►►►1 marca Łukasz Węda uczestniczył w XXXV Półmaratonie w Wiązownej k. Warszawy. Trasę 21 km 97 metrów przebiegł w 1 godzinę 36 minut 2 sekundy zajmując 284 miejsce na 1043 startujących.

Kwiecień 2015

►►►9 kwietnia ukazał się 23 numer kwartalnika "Echo Studzianki".

►►►W świetlicy w Studziance wykonywano prace remontowe. Mieszkańcy czynem społecznym rozebrali scenę i zdemontowali podłogę.

►►►18 kwietnia w Karczewie koło Warszawy odbyły się zawody biegowe III Karczewski Bieg śladami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego na 15 km. Szóste miejsce z czasem 1:04:56 zajął Łukasz Węda. Bieg ukończyło 43 zawodników.

►►►19 kwietnia Łukasz Węda startował w zawodach biegowych w Lubliniena dystansie 10 km w ramach Czwarta Dycha do Maratonu uzyskując czas 47:15 zajmując 390 miejsce na 1064.

►►►28 kwietnia członkowie i sympatycy stowarzyszenia uczestniczyli w wydarzeniu Sezon Lublin 2015 w Trybunale Koronnym na Starym Mieście w Lublinie, gdzie prezentowali przybyłej publiczności historię osadnictwa tatarskiego w Studziance i pielęgnowane tatarskie tradycje. Barwny pokaz w

Maj 2015

►►►Cmentarz tatarski w Studziance został nominowany do konkursu na najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego.

►►►1 maja członkowie i sympatycy stowarzyszenia uczestniczyli w Międzynarodowym IV-tym Jarmarku św. Józefa Rzemieślnika w Janowie Podlaskim. Podczas festynu poprowadzili warsztaty strzelania z łuku.

►►►10 maja Łukasz Węda uczestniczył w III Maratonie Lubelskim. Biegł jako pacemaker prowadząc na cza 4 godziny 15 minut. Uzyskał rezultat 4:14:08 co dało mu 395miejsce na 624 którzy ukończyli.

►►►10 maja 2015 roku gościliśmy w Studziance grupę 70 pszczelarzy ze Związku Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej. Turyści zwiedzali mizar tatarski i strzelali z łuku.

►►►17 maja odbył się Festiwal Kultury Lokalnej w Łomazach w którym prezentowali się Mieczysław Józefaciuk, Terasa Dziobek Witold Kowalewski oraz grupa śpiewacza Studzianczanie

►►►21 maja roku przyjechały do Studzianki dzieci ze szkół z powiatu radzyńskiego i przedstawiciele stowarzyszenia Homo Faber z Lublina. Goście zwiedzali mizar tatarski i strzelali z łuku oraz poznawali tatarską historię regionu.

►►►30 maja Łukasz Węda uczestniczył w IV Siemiatyckiej Wieczornej Dyszce. Zawody odbyły się w Siemiatyczach (podlaskie). Z czasem 42 minuty 20 sekund zajął 26 miejsce.

►►►31 maja Kabaret „Zielawa” (w składzie Sandra Fuks, Zuzanna Kukawska, Łukasz Węda, Mirosław Węda) wystąpił w Kościeniewiczach gm. Piszczac na pikniku rodzinnym. Uczyliśmy także strzelać z łuku.

►►►31.maja członkowie stowarzyszenia z grupy śpiewaczej „Studzianczanie” wystąpili w Polubiczach (gm. Wisznice) na przeglądzie "Majowe śpiewanie"

►►►31 maja O Studziance napisano na onecie: http://podroze.onet.pl/ciekawe/studzianka-jak-wygladalo-zycie-tatarow-w-dawnych-czasach/ej1wl

Czerwiec 2015

►►►Stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadnia zleconego „Integracja w Studziance” dofinansowanego przez Urząd Gminy Łomazy.

►►►19 czerwca mieszkańcy Studzianki poświęcając swój czas i zaangażowanie porządkowali tatarski cmentarz usuwając krzaki i ziele. Wielkie podziękowania dla sołtysa i wszystkich którzy pomagali

lipiec 2015

►►►8 lipca Studziankę odwiedzili seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lublina. Goście zwiedzali mizar i muzeum oraz próbowali tatarskich smakołyków.

►►►9 lipca Ukazał się 24 numer kwartalnika "Echo Studzianki"

►►►12.07.2015 r. odbyły się Siódme Dni Kultury Tatarskiej i Regionalnej w Studziance

►►►18.07.2015 młodzi łucznicy ze Studzianki: Sandra Fuks, Zuzanna Kukawska, Joanna Węda, Przemek Kalinowski, Jakub Kalinowski, Łukasz Węda i Wiesław Węda uczyli strzelać z łuku dzieci podczas pikniku rodzinnego w Huszczy.

►►►19.07.2015 odbył się spływa kajakowy Zielawą z Wisznic do Studzianki w którym uczestniczyło 49 osób

►►►25 lipca 2015 roku w Warszawie w godzinach wieczornych odbył się 25 bieg Powstania Warszawskiego w którym startowało 2 mieszkańców Studzianki. Na dystansie 5 km Joanna Węda uplasowała się na 1627 miejscu z wynikiem 30 minut i 12 sekund. Wygrał Artur Kozłowski (Warszawa) czas 14:22. Zawody ukończyło 3295 Uczestników. Na dystansie 10 km 467 miejsce zajął Łukasz Węda z czasem 44 minuty 8 sekund, Wygrał Mariusz Giżyński (WKS Grunwald Poznań) 30:30 Zawody ukończyło 5464 zawodników.

Sierpień 2015

►►►1 sierpnia 2015 roku w świetlicy z inicjatywy Sandry Fuks i Zuzanny Kukawskiej odbył się wakacyjny piknik dla dzieci zorganozwany przez Stowarzyszenie i wolontariuszy.

►►►8 sierpnia 2015 r. Joanna i Łukasz Węda uczestniczyli w tatarskim święcie Sabantuj (świeto pługa). Festiwal odbył się po raz dziewiąty w Kruszynianach.

►►►14 sierpnia 2015 roku przez Studziankę pielgrzymowali pątnicy z parafii Łomazy do Kodnia. W miejscowej świetlicy zostali ugoszczeni przez mieszkańców Studzianki. Do ponad 100 osobowej grupy dołączali kolejni pielgrzymi.

►►►15.08.2015 r. organizowaliśmy II Spływ kajakowy rzeką Zielawa z Rossosza do Studzianki.

►►►16.08.2015 r. organizowaliśmy III Spływ kajakowy rzeką Zielawa z Rossosza do Studzianki.

►►►22.08.2015 r. Łukasz Węda z czasem 1 godzina 31 minut 28 sekund zajął 46 miejsce w IV Półmaratonie Chmielakowym w Krasnymstawie, W zawodach udział wzięło blisko 500 zawodników.

►►►23.08.2015 roku w Łomazach odbyły się Dożynki Gminne. Mieszkańcy Studzianki przygotowali stoisko promocyjne oraz wieniec. Starostami święta plonów byli Grażyna i Krzysztof Golba ze Studzianki. Jednocześnie podczas imprezy zastępca redaktora naczelnego Słowa Podlasia Roman Laszuk wręczył dyplomy i statuetkę za zajęcie II miejsca przez Tatarski Mizar w Studziance w plebiscycie na atrakcję turystyczną województwa lubelskiego. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na Studziankę

►►►29.08.2015 roku Łukasz Węda z czasem 39:18 zajął 10 miejsce w V Biegu Międzyrzeckich Jeziorek. Startowali w nim także Tomasz Kowalewski Krzysztof Kowalewski Mirosław Węda W marszu Nordic Walking Wiesław Węda

►►►30.08.2015 mieszkańcy Studzianki promowali naszą miejscowość i gminę Łomazy na dożynkach powiatowych w Misiach. Gmina Łomazy wygrała konkurs na najlepiej promującą się gminę.

Wrzesień 2015

►►►6 września 2015 roku nasi mieszkańcy startowali w Piszczacu w "Biegu po zdrowie" na dystansie niespełna 5 km. Miejsce 13 zajął Krzysztof Kowalewski a 14 Tomasz Kowalewski. W marszu Nordic Walking Wiesław Węda uplasował się na 13 miejscu.

►►►13.09.2015 r. nasi mieszkańcy Agnieszka Wilbik i Tomasz Krywczuk startowali w Strzakłach koło Międzyrzeca Podlaskiego w "Biegu po zdrowie" na dystansie 5 km. W biegach dla dzieci na 400m i 1000 m rywalizowali Sandra i Olgierd Wilbik.

►►►VII Tatarski Turniej Łuczniczy odbył się 19 września 2015 roku. Do rywalizacji przystąpiło ponad dwudziestu Uczestników. Działanie było współfinansowane przez Urząd Gminy Łomazy w ramach zadania zleconego "Integracja w Studziance".

►►►20.09.2015 w Biegu po zdrowie w Wisznicach na dystansie 5 km na 7 pozycji ukończył Tomasz Krywczuk ze Studzianki z czasem 22:17. W rywalizacji Nordic Walking 3 lokatę zajął Wiesław Węda ze Studzianki, dla którego było to pierwsze podium w 5 starcie. Gratulacje

►►►27.09.2015 Łukasz Węda zajął 10 miejsce w Mistrzostwach Polski Blogerów (osób piszących o bieganiu) na dystansie 37 PZU Maratonu Warszawskiego. W ogólnej klasyfikacji zajął 590 lokatę. Ustanowił rekord życiowy przebiegając maraton w 3 godziny 20 minut 44 sekundy. Zwycięzcą 37. PZU Maratonu Warszawskiego został Omullo Ezekiel (Kenia), który dystans 42 km 195 m pokonał w 02:09:19. Do zawodów zgłosiło się ponad 8 tys. zawodników z 47 krajów

Październik 2015

►►►04.10.2015 w "Biegu po zdrowie" który odbył się w Terespolu na dystansie 5,3km. Wiesław Węda uplasował się na 8 pozycji w marszu Nordic Walking.

►►►18-19.10.2015 w Łomazach odbyły się uroczystości stulecia szkoły podstawowej. Podczas pikniku rodzinnym odbyły się pokazy i warsztaty łucznictwa tradycyjnego.

►►►24 października 2015 roku w świetlicy odbyło się V Popołudnie Seniora. W imprezie udział wzięło ponad 70 osób. Oto galeria zdjęć Mateusza Jaśkiewicza: Ukazał się jubileuszowy 25 numer kwartalnika "Echo Studzianki".

Listopad 2015

►►►07.11.2015r. w świetlicy odbył się II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych. We wspólnym śpiewaniu wzięło udział 8 grup śpiewaczych. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizacji zadania "Integracja w Studziance" współfinansowanego z środków Urzędu Gminy w Łomazach.

►►►11.11.2015 r. Wiesław Węda zajął 3 miejsce w kategorii mężczyzn podczas zawodów Nordic Walking które odbyły się w Łukowie. W biegu na 6,5 km Łukasz Węda zajął 10 miejsce uzyskując czas 25 minut 3 sekundy.

►►►15.11.2015 grupa śpiewacza "Studzianczanie" wystąpiła na XV-ym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w Tucznej.

►►►22.11.2015r. Tomasz Krywczuk zajął 296 miejsce w debiucie podczas biegu w ramach 2 Dychy do Maratonu. W Lublinie przebiegł trasę 10 km w 45 minuty i 4 sekundy. W zawodach udział wzięło 1210 zawodników.

►►►28.11.2015 roku w Styrzyńcu koło Białej Podlaskiej odbył się Bieg Andrzejkowy na 5km. W biegu 11 miejsce z czasem 19:38 zajął Łukasz Węda a Tomasz Krywczuk był 22 z czasem 21:07. Wygrał Marek Jaroszuk z Łomaz 17:40. Zawody ukończyło 89 zawodników. W marszu Nordic Walking startował Wiesław Węda w stroju tatarskiego łucznika, który uplasował się na 28 miejscu na 64 zawodników.

Grudzień 2015

►►►5.12.2015 r. Mirosław Węda z czasem 46:44 zajął 78 miejsce w Biegu Mikołajowym, który odbył się w lesie Kabackim w Warszawie. Zawody ukończyło 227 zawodników. Wygrał Sebastian Polak (Warszawa) 33:16.

►►►4-5.12.2015 roku Łukasz Węda na zaproszenie Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczył w Sympozjum „Kitab, chamaił jako nośniki kultury, tradycji i zachowań Tatarów Polskich”, które odbyło się w Białymstoku i Kruszynianach woj. podlaskie. Podczas konferencji wygłosił referat „Małżeństwa tatarskie w parafii muzułmańskiej w Studziance w XIX wieku.

►►►6.12.2015 r. Łukasz Węda zajął 22 miejsce w Biegu Mikołajów rozegranym w Warszawie. Na dystansie 9,4km uzyskał czas 39:06. W zawodach udział wzięło 826 zawodników. Wygrał Radosław Helon (Szczecin) uzyskując wynik 31:22

 

Informacje dodatkowe:

 • W 2015 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Członków i 4 posiedzenia Zarządu oraz 4 zebrania zwykłe. Podczas posiedzeń podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014, podejmowanych działaniach oraz dokonywano podziału zadań i funkcji podczas organizowanych akcji.
 •  Stowarzyszenie w 2015 roku swoje działania oparło na składkach członkowskich, darowiznach od darczyńców, grantach, działalności odpłatnej oraz dotacjach otrzymywanych w ramach pozyskiwania funduszy.
 • Członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Fundacji Wspomagania Wsi,.
 • Stowarzyszenie w 2015 roku złożyło 6 wniosków o dofinansowanie z czego 5 projekt został oceniony pozytywnie i zakwalifikowano je do realizacji. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie
 • Każda działalność Stowarzyszenia była odnotowywana na stronie www.studzianka.pl i w lokalnych mediach.
 • Stowarzyszenie liczy 25 członków, 17 wolontariuszy i 39 sympatyków (stan na 31.12.2015.)

 

Inne działania realizowane przez stowarzyszenie w latach 2008-2015 to:
 

1.    Występy grupy śpiewającej Studzianczanie

2.    Stowarzyszenie wydaje od 2009 roku kwartalnik “Echo Studzianki” (ukazało się 22 numery)

3. Łucznicze czwartki pod świetlicą w Studziance - warsztaty doskonalenia technik strzelania z łuku.

4.   Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w seminariach, pokazach łuczniczych, pokazach kuchni tatarskiej, szkoleniach, festiwalach w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu i tematyki tatarskiej oraz aktywności na wsi.

5.  Warsztaty i pokazy łucznicze na festiwalach, festynach, eventach.

6. Prowadzenie strony internetowej www.studzianka.pl

7.     Współpracujemy z:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
 • Urząd Gminy Łomazy
 • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
 • Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu "Partnerstwo i rozwój"
 • Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników POGRANICZE
 • Internetowy Portal Informacyjny  Radio BiPeR
 • Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego w Hołownie
 • Muzeum Wsi Podlaskiej Państwa Józefaciuków
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
 • Radio Lublin
 • Słowo Podlasia
 • Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim
 • Liczni Darczyńcy i Sympatycy
 • Muzułmański Związek Religijny, gminy muzułmańskie w Polsce 

Studzianka 31.03.2015r.