WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 

 

NASI DARCZYŃCY BEZ KTÓRYCH NIE SPOSÓB FUNKCJONOWAĆ:

Fundacja Pro Bono PL (Warszawa),  Fundacja Europejski Fundusz
 

Rozwoju Wsi Polskiej (Warszawa, Urząd Gminy Łomazy, Starostwo

 

Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Marszałkowski w Lublinie

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Marek i Agnieszka Wilbik, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

 

Agnieszka Wilbik, ELMAR Mariusz Joński (Tuczna), Śp. Eugeniusz Dawidziuk (Otwock), Irena Dąbrowska-Dawidziuk (Biała Podlaska),

 

Ryszard Grom (Szczecin), Wójt Gminy Łomazy Waldemar Droździuk, Elektro-Spark Mirosław Lesiuk, Leszek Holegrad Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Biała Podlaska, Ewa i Franciszek Maksymiuk "Hades" (Biała Podlaska), Gminny

 

Ośrodek Kultury w Łomazach, Zakład Stolarski Marian Serhej,  Zdzisław Serhej, Prezes Banku Spółdzielczego w Łomazach Krzysztof Łojewski, 

 

Zakład Blacharsko-Lakierniczy Krzysztof Kamiński,   Ewelina, Andrzej i Teresa Bandzarewicz z Dokudowa, Riad Haidar Radny Sejmiku

 

 

Województwa Lubelskiego, Kazimierz Rozwadowski, Piotr Zając Alfa Star, Łukasz Jaśkiewicz "Pogotowie dachowe", Zbigniew Gołoś (Łomazy) Radny Powiatu Bialskiego Jan Bajkowski.

 

MIESZKAŃCY STUDZIANKI

Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie  DZIĘKUJEMY

DZIĘKUJEMY