WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 

 

W ofercie dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych oraz w formie wyjazdowej proponujemy. Pełna oferta tutaj

  ►►►Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zaprasza do skorzystania z wypożyczalni kajaków.

  ►►►Główne trasy po Zielawie i Krznie jakie proponujemy to:

 • 1.Wisznice Studzianka o długości 19 km (ok. 4,5h)
 • 2.Rossosz Studzianka 10 km (3 godz.)
 • 3.Studzianka Szenejki–Ortel Królewski 10 km (3 godz.)
 • 4.Studzianka-Kijowiec 24 km (5 h)
 • 5.Ortel Królewski od jazu do Kijowca (4 h)
 • 6.Biała Podlaska-Czosnówka 11 km (2,5h)
 • 7.Biała Podlaska Kijowiec 24 km (5 h)
 • 8.Kijowiec – Neple 16 km (3,5 h)
 • ►►► Zapraszamy do kontaktu 501 266 672 lub kajakistudzianka@gmail.com

 • zwiedzanie cmentarza tatarskiego z przewodnikiem
 • nauka strzelania z łuku wschodniego i krymsko-tatarskiego (warsztaty)
 • mały turniej łuczniczy
 • przymierzanie stroju łucznika do zdjęć
 • zwiedzanie wystawy "330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance i okolicy"
 • grę średniowieczną KUBB
 • Muzeum Wsi Podlaskiej
 • warsztaty kuchni tatarskiej
 • wytwarzanie naczyń z gliny na kole garncarskim
 • warsztaty z wikliny
 • gry terenowe tzw. Questy
 • rajd pieszy śladami nazw miejscowych Studzianki, przydrożnych krzyży i kapliczek
 • emisję filmów promocyjnych o Studziance
 • poszukiwania genealogiczne
 • wieczór poezji i motywu tatarskiego,
 • Biesiada podlaska z grupą śpiewaczą "Studzianczanie"
 • prowadzenie festynów, imprez, eventów
 • wyroby rękodzieła ludowego
 • bogate i interesujące materiały promocyjne o Studziance

Zapraszamy do Studzianki gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością-)

http://agroturystyka.pl/tatarskie_siedlisko_id_1054.html?ob=552


stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl  tel. 501-266-672

Polecamy także inne oferty w okolicy :

Rossosz http://agroturystyka.pl/zespol_ludowy_zielawa__id_1054.html?ob=593
Żeszczynkę Mleczną Wioskę 
http://agroturystyka.pl/osrodek_kultury,_tradycji_i_edukacji_id_1054.html?ob=574
Hołowno
Kraina Rumianku http://www.krainarumianku.pl/news.php   http://agroturystyka.pl/osrodek_edukacji_regionalnej_id_1054.html?ob=570
Stajnia Wiosenny Wiatr w Woskrzenicach:
 

Projekt „Sieciowe produkty turystyki wiejskiej województwa lubelskiego” jest realizowany przez Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych, w ramach priorytetu: Wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa, finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki
 
Główne cele projektu to:

 • wyeksponowanie tradycji kulinarnych województwa lubelskiego,
 • zintegrowania walorów i atrakcji odnoszących się do rekreacji i turystyki konnej
 • zintegrowanie istniejących w regionie atrakcji i subproduktów opartych na ciekawych i żywych tradycjach Lubelszczyzny
 • zwiększenie liczby przyjazdów turystów do podmiotów biorących udział w tworzeniu produktu
 • zwiększenie świadomości wśród organizatorów oraz odbiorców turystyki wiejskiej na temat atrakcji województwa lubelskiego


W ramach projektu zostaną wykreowane oferty produktowe:

 • Lubelskie w siodle
 • Smaki lubelskiej wsi
 • Tradycyjna lubelska wieś

 Produkty sieciowe
 
Produkty sieciowe są odpowiedzią na potrzebę ciągłego podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz kraju. Podkreślić należy ich komplementarność oraz integrację pomiędzy różnymi partnerami rynku, owocującą nawiązywaniem trwałych powiązań.
 
Dla turysty produkt sieciowy stanowi ofertę bardziej atrakcyjną, nie wymaga bowiem trudu poszukiwania wszystkich pożądanych elementów w różnych gospodarstwach.
 
Pracując nad projektem udało nam się wykreować innowacyjne produkty turystyczne, integrujące atrakcje odnoszące się do oferty kulinarnej Lubelszczyzny, oparte na rekreacji i turystyce konnej oraz ciekawych i żywych tradycjach Lubelszczyzny.
 
Prace poprzedziły badania potencjału Lubelszczyzny pod kątem wybranych elementów. Podczas trzech przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń, udało nam się zintegrować podmioty, które spełniając wskazane wymogi, przystąpiły do uczestnictwa w produktach sieciowych.

http://agroturystyka.pl/nowe_atrakcje_id_1052.html?slowo=&woj=&rodzaj_hotel[]=5&wszukaj=szukaj&page=1&sugar=0bb8df5e8f

 

http://agroturystyka.pl/nowe_atrakcje_id_1057.html