WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

TATARZY

FUNDUSZE

 

II DNI KULTURY TATARSKIEJ w STUDZIANCE

 

Zamieszczone zdjęcia są autorstwa Łukasza Wasilewskiego oraz Angeliki Kukawskiej i chronione są zgodnie z ustawą o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 

z póź. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka