WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

TATARZY

FUNDUSZE

 

Wycieczka z Drelowa

Młodzi uczestnicy projektu Kluby "Młodzi Regionaliści" w rajdzie pieszym udali się na cmentarz tatarski. Poznali tam historię cmentarza, charakter nagrobków i znaczenie nekropoli dl a Studzianki oraz historii Polski Następnie uczestniczyli w warsztatach strzelania z Łuku Nie każdemu od razu udało się naciągnąć cięciwę i wypuścić celnie strzałę. Niezrażeni pierwszymi niepowodzeniami starali się i nie odpuszczali prób. Niektórzy grali w KUBB a inni obserwowali strzelających. Potem w świetlicy odbyła się prezentacja filmu Mateusza Jaśkiewicza o Studziance i krótka prelekcja na temat działalności naszego stowarzyszanie z pokazem zdjęć z niektórych działań. Na zakończenie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek i wspólna fotografia. Uczestnicy wycieczki w dobrych humorach opuścili Studziankę machając na pożegnanie

Zdjęcia wykonała Angelika Kukawska i chronione są zgodnie z ustawą o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póź. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E !

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka