WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 

 Czas kolędowania w Studziance

Tradycja kolędowania przenosi się coraz powszechniej do domów kultury, kościołów i świetlic. Z roku na rok jest coraz więcej tego typu wydarzeń kolędniczych. Takie miały miejsce ostatnio w Korczówce oraz Łomazach. Z kolei 6 stycznia 2014 roku w Studziance odbyło się spotkanie noworoczne z kolędą. Blisko 50 osób zebrało się w miejscowej świetlicy. Do koncertu kolęd, którego organizatorem śpiewacza „Studzianczanie” i mieszkańcy Studzianki zaprosili formację „Luteńka” z Koszoł”.  Przybyłych przywitała sołtys Studzianki Mirosława Jaśkiewicz. Obie grupy zaprezentowały po kilka kolęd na scenie. Następnie przybyli goście Wójt Jerzy Czyżewski z małżonką i Przewodnicząca Rady Gminy Łomazy Małgorzata Derlukiewicz podzielili się z przybyłymi uczestnikami opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. W dalszej części kolędy śpiewano solo i wspólnie. Całość zakończyła degustacja przygotowanych potraw.

Warto zaznaczyć, że pochodzenie słowa kolęda sięga czasów starożytnego Rzymu.  Jednym z pierwszych, który zaprezentował kolędę był św. Franciszek z Asyżu. Najsłynniejszą kolędą jest niewątpliwie „Cicha noc” którą przetłumaczono na ponad trzysta języków. Powstała ona w 1818 w Austrii. Początkowo twórcy kolęd czerpali ewangelii św. Łukasza u którego pojawił się pierwszy akcent śpiewu w dniu narodzin Jezusa. W Polsce za najstarszą kolędę uznaje się datowaną na pierwszą połowę XV wieku pt. „Zdrow bądź królu anielski” spisaną przez Jana Szczeknę - spowiednika królowej Jadwigi.  Na przełomie XVII i XVIII w. powstała znana polska kolęda „W żłobie leży” do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV, a autorstwo jej przypisywane było Piotrowi Skardze.  Odmianą kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego jest natomiast pastorałka mająca świecki charakter. W okresie ww. świąt występuje praktykowany zwyczaj kolędowania w przebraniach po domach w szczególności na wsi.  

Pamiętam z dzieciństwa jak ciekawe było kolędowanie w przebraniach podczas których nie brakowało tura, kozy, niedźwiedzia czy pastuchów. Z czasem kolędowanie przybrało formę wędrówki z gwiazdą. Mieszkańcy domostw na wsi wyczekiwali kolędników, ale jeżeli gospodarstwo zostało pominięte przez wędrujących  nie wróżyło to jego domownikom dobrze. W miejscowości Lubenka (gm. Łomazy) popularne były tzw. herody. To ludowe przedstawienie bożonarodzeniowe odgrywane przez kolędników przysporzyło jej tej miejscowości rozgłosu. Ostatnio jednak słabiej z tą aktywnością. Formą kolędowania było też chodzenie z szopką, w której przy pomocy zestawu kukiełek odgrywano przedstawienia podobne do jasełek czy herodów.  

Galeria zdjęć https://plus.google.com/photos/107704257690000843924/albums/6101489757846646113

Zamieszczony tekst jest mojego autorstwa tak jak i umieszczane zdjęcia  chronione są zgodnie z ustawą o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póź. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E!