WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka dotychczas podpisało partnerstwa i współpracuje z :

 

►►►Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

►►►Urząd Gminy Łomazy

►►►Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

►►►Grupa Rekonstrukcji Historycznej "FORTIS" w Białej Podlaskiej

►►►Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu "Partnerstwo i rozwój" zob. www.ppl-los.pl, www.ppl-los.pl/index.php/o-projekcie

►►►Fundacja Wspomagania wsi

►►►Internetowy Portal Informacyjny  Radio BiPeR

►►►Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach, gmina Stary Brus, powiat włodawski

►►►Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego w Hołownie

►►►Towarzystwo Archeologiczne Słowiański Gród z Wólki Bieleckiej

►►►Fundacja Kreacja Magia Rąk czyli papierowa wiklina show  

►►►Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej  

►►►Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim