WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

TATARZY 

    OGŁOSZENIA

                

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości  Studzianka za 2010 rok

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Adres: Studzianka 42, 21-532 Łomazy,

adres http://www.studzianka.pl

e-mail: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.12.2007 r.

Numer KRS: 0000294546

Numer REGON: 060323498

NIP 5372488911

Dane członków zarządu:

Prezes zarządu – Łukasz Radosław Węda zam. w Studziance

Wiceprezes – Angelika Kukawska zam. w Studziance

Skarbnik – Joanna Krywczuk zam. w Studziance

Sekretarz – Mirosława Jaśkiewicz zam. w Studziance

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego sołectwa Studzianka;

2) popularyzowanie przeszłości i tradycji związanych z miejscowością Studzianka;

3) upowszechnianie miejscowej sztuki ludowej;

4) dbanie o rozwój miejscowości Studzianka;

5) dbałość o stan cmentarza tatarskiego w Studziance;

6) popularyzacja tematyki tatarskiej;

7) ochrona środowiska naturalnego miejscowości Studzianka;

8) pomoc mieszkańcom Studzianki w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności

bezrobotnym;

W ramach celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych  i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, historii, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

3) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Studzianka;

4) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców;

5) popularyzację rolnictwa ekologicznego;

6) ochronę przyrody i krajobrazu;

7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej;

8) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;

9) podejmowanie (w ramach obowiązujących przepisów) wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi;

10) dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży;

11) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego;

12) współpracę z organizacjami tatarskimi z kraju i zagranicy;

13) propagowanie agroturystyki i wypoczynku na wsi;

14) wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej;

15) wzmacnianie przywiązania do tradycji;

16) ochronę zabytków-dziedzictwa kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza tatarskiego;

17) organizowanie konkursów edukacyjnych oraz stypendiów dla dzieci i młodzieży;

W 2010 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele

statutowe: 

Styczeń 2010

·         Odbył się wyjazd na XXVII Finał Krajowy Wiejskich Szkół Podstawowych
w Halowej Piłce Nożnej, w którym uczestniczyło dwóch członków kabaretu „Zielawa”: Patryk Kukawski i Paweł Bojarczuk. W tym turnieju Paweł strzelił trzy bramki, a Patryk został uznany za najlepszego bramkarza mistrzostw.

·         Łukasz Węda został laureatem nagrody „Bene Meritus Terrae Lublinensi 2009” za działalność społeczną.

·         W Szkole Podstawowej w Studziance odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Uczestniczyła w niej delegacja stowarzyszenia. Dzieci wystąpiły na okolicznościowej akademii. Następnie odbyło się wspólne śpiewanie kolęd i rozmowy przy herbatce.

 

Luty 2010

 • 13 lutego 2010 roku (w pierwszym dniu ferii) w Studziance w świetlicy Stowarzyszenie zorganizowało „Zimowy turniej  warcaby”. Dzieci brały udział w grach i zabawach. Swoje zdolności prezentowali Ewa i Wojtek Golba oraz Łukasz Cydejko przygrywając na keybordzie. Wieczór karnawałowy na dobre rozpoczął kabaret „Zielawa” i zespół „Bokińczanka” z Bokinki Królewskiej.

·         Stowarzyszenie wydało 3 numer kwartalnika „Echo Studzianki”

·         Odbyła się choinka w Szkole Podstawowej na której delegacja Stowarzyszenia zorganizowała zajęcia dla dzieci.

·         Zakończył się projekt „50 plus nowe umiejętności” trwający od 2009 roku. Stowarzyszenie koordynowało go na terenie gminy Łomazy. Ze Studzianki w warsztatach uczestniczyły: Krystyna Kukawska, Irena Kowalewska oraz Wanda Daniewicz.

Marzec 2010

 • 14 marca 2010 roku w świetlicy w Ortelu Królewskim II z inicjatywy Stanisława Fedoruka prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Nasza Wieś" odbyły się zmagania sportowe mieszkańców Ortela Królewskiego i Studzianki. Ponad 80 uczestników rywalizowało w warcaby, tenisie stołowym i piłkarzykach
  w poszczególnych kategoriach. Było to spotkanie które rozpoczęło współpracę dwóch organizacji.
 • Spotkania z Agnieszką Brodacką-Ochnio z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białej Podlaskiej doradcą kluczowym i specjalistą ds. pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkole podstawowej. Doradztwo dotyczyło przygotowywania wniosku na realizację projektów  dla mieszkańców Studzianki na jesień 2010 i 2011 rok.
 • Rozstrzygnięto złożone przez Stowarzyszenie wnioski do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Oba wnioski zostały ocenione formalnie i merytorycznie. Zakwalifikowano je do dofinansowania. Projekt W Studziance jedzenie jest jak w bajce na kwotę 45.432,00 zł. Z kolei Warsztaty garncarskie sposobem na aktywizację mieszkańców gminy Łomazy w partnerstwie
  z GOKiem Łomazy na kwotę 49.637,50 zł.
 • Członek Stowarzyszenia Sebastian Bojarczuk ze Studzianki startował
  w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Zalesiu w kategorii do 75 kg. Wynik 137,5 kg dał mu 3 miejsce na podium i brązowy medal.

 

Kwiecień 2010

 • Złożony został wniosek do Urzędu Gminy Łomazy na realizację zadania publicznego  2010 roku. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł.
 • Ogłoszono konkurs fotograficzny „Pod obiektywem II – najciekawsze ujęcie cmentarza tatarskiego w Studziance”.

 

Maj 2010

 • Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia uczestniczyli w pikniku rodzinnym na majówce w Roskoszy 1 maja 2010 roku. W programie oprócz występów i atrakcji dla dzieci była możliwość zobaczenia odtwórców tatarskich łuczników i uczestnictwa w  warsztatach łuczniczych prowadzonych przez członków Stowarzyszania. Wystąpił kabaret "Zielawa" ze skeczem "Misz masz".
 • W miejscowości Kołacze w powiecie Włodawa odbyła się V majówka na Polesiu podczas której odbyły się pokazy łuczników ze Studzianki (Daniel, Konrad, Irek i Łukasz). Główną atrakcją festynu była obrona grodu słowiańskiego w wykonaniu grupy rekonstruktorów z Wólki Bieleckiej. Umocnienia atakowała konnica łuczników i piechota tatarska. Tatarzy robili zwiady i wybawiali z grodu ich obrońców tym samym odsłaniając umocnienia dla jazdy. W końcowej fazie inscenizacji obrońcy zostali wzięci w jasyr, a osada doszczętnie spalona. Rekonstrukcja wszystkim się spodobała.
 • 7 maja 2010 roku w Galerii Podlaskiej odbył się wernisaż prac artystki pochodzącej ze Studzianki Renaty Owczaruk. Udział wzięła delegacja Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie wydało 4 numer kwartalnika "Echo Studzianki”
 • Studziankę odwiedziła wycieczka Szkotów, która przebywała z objazdem w tej części kraju. Członkowie Stowarzyszenia zadbali o oprowadzenie po cmentarzu tatarskim
  i przeprowadzenie warsztatów łuczniczych. Turyści zwiedzali mizar tatarski, próbowali swoich sił w strzelaniu z łuku a następnie udali się do Prywatnego Muzeum Wsi Podlaskiej.
 • Członkowie Stowarzyszenia wspólnie z bractwem „Fortis” zorganizowali na terenie zespołu pałacowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej średniowieczną majówkę podczas której przeprowadzono żywą lekcję historii z zakresu łucznictwa
  i średniowiecznego życia codziennego.
 • Pokaz łuczniczy w Żeszczynce podczas „Święta Mleka” z udziałem członków stowarzyszenia.

 

Czerwiec 2010

 • Stowarzyszenie otrzymało grant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu „Zielona Szkoła Tatarska”.
 • Studziankę odwiedziła wycieczka z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej
  w ramach projektu Kluby "Młodzi Regionaliści" podczas której członkowie stowarzyszenia oprowadzali grupę po cmentarzu tatarskim, uczyli gry w KUBB
  i strzelania z łuku. Młodzież zwiedziła wystawę „330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance”.

Lipiec 2010

 • Stowarzyszenie wydało 5 numer kwartalnika "Echo Studzianki”.
 • Odbyły się II Dni Kultury Tatarskiej w Studziance 24-25.07.2010 r. Spotkanie mieszkańców regionu ze społecznością tatarską z gmin w Polsce. Odbyły się modły na cmentarzu tatarskim. Na terenach przy świetlicy odbyły się: występy zespołów
  i regionalnych kabaretów, otwarto wystawę „Tatarzy w kolekcjonerstwie”, Tatarski Turniej Rodzinny, warsztaty kuchni tatarskiej, pokazy łucznicze, panel dyskusyjny dt. Tatarów, plenerowy spektakl ”Tatarska potyczka” z udziałem bractw rycerskich i członków Stowarzyszenia.
 • Podsumowano konkurs fotograficzny „Pod obiektywem II – najciekawsze ujęcie cmentarza tatarskiego w Studziance” i wyróżniono laureatów.
 • Wizyta dzieci i młodzieży z Tłuśćca w Studziance 17.07.2010r. podczas której odbył sie mecz piłki nożnej Studzianka-Tłuściec 8-5 (3-2). Młodzież zwiedziła wystawę „330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance”, uczestniczyła w rajdzie pieszym na cmentarz tatarski i strzelała z łuku krymsko-tatarskiego.
 • Pokazy łucznictwa członków Stowarzyszenia we Włodawie.
 • Porządkowanie cmentarza tatarskiego w Studziance przez członków organizacji
  i mieszkańców Studzianki. Koszono trawę, wyrywano krzaki, sprzątano teren nekropolii.
 • 11 lipca 2010 roku odbył się mecz piłki nożnej "Arka" Kościeniewicze – „Zielawa" Studzianka
  3-3 (1-2)
 • Radio Lublin wyemitowało audycję radiową Czesławy Borowik „Bez fikcji. Nie-zwyczajni" w którym zaprezentowano działalność społeczną prezesa Stowarzyszenia Łukasza Wędy.

 

Sierpień 2010

 • 1 sierpnia 2010 roku Studziankę odwiedził ekipa telewizyjna, która kręciła materiał
  o naszej wsi. Ukazał się w TVP INFO „Lubelskie smakuj życie” cz. 5.
 • Odbyło się spotkanie mieszkańców Studzianki. Zrobiono wspólne zdjęcie które ukazało się w regionalnej prasie.
 • Studziankę odwiedzili dziennikarze "Dziennika Wschodniego" przygotowując materiał o tatarskich potrawach, który ukazał się w „Dzienniku Wschodnim –kulinarna mapa Lubelszczyzny”.
 • 17 sierpnia 2010 roku w TVP LUBLIN o godz. 18:00 wyemitowano reportaż Niny Komorowskiej i Leszka Surmy „Lubelskie smakuj życie" w którym zaprezentowano Studziankę.
 • Stowarzyszenie wspólnie z klubem „Niwa” Łomazy zorganizowało Łomaską Ligę (sierpień-listopad 2010) Szóstek Orlika w której grali członkowie stowarzyszenia.
 • Studzianka uczestniczyła w Zamościu na VIII Zamojskich Spotkaniach Kultur prezentując spektakl „Tatarzy w Studziance. Rekonstrukcja z życia tatarskiej rodziny” oraz przeprowadzając warsztaty łucznicze na twierdzy Zamość.

 

Wrzesień 2010

·         Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektów W Studziance jedzenie jest jak
w bajce
i Warsztaty garncarskie sposobem na aktywizację mieszkańców gminy Łomazy w partnerstwie z GOKiem Łomazy.

·         III miejsce zajęła Studzianka w konkursie na najlepiej promująca się miejscowość podczas III Dożynek Gminy Łomazy. Studzianka została wyróżniona w kategorii najpiękniejszy wieniec. Stoisko przygotowało Stowarzyszenie i mieszkańcy miejscowości.

·         11 września 2010 roku na scenie Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie pojawili się mieszkańcy Studzianki przygotowując potrawę tatarską płow.

·         Zorganizowano Tatarski Turniej Łuczniczy w którym wygrał Przemysław Kowaleńko.
W kategorii Juniorzy wygrał Łukasz Lewczuk, a wśród Młodzików Karol Lewczuk. Nagrodą FAIR PLAY uhonorowano Zuzannę Kukawską i Krzysztofa Lewczuka. Turniej odbył się w ramach projektu „Zielona Szkoła Tatarska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z którego to programu ufundowano nagrody.

·         Stowarzyszenie zorganizowało mecz rewanżowy „Zielawa” Studzianka – „Arka” Kościeniewicze. Studzianka wygrała 11-5.

Październik 2010

 • Zorganizowano III Biesiadę przy pieczonym ziemniaku z zespołem śpiewaczym działającym przy Stowarzyszeniu „Razem" na rzecz rozwoju wsi Tuczna.
 •  23 października 2010 roku członkowie stowarzyszenia byli uczestnikami XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach prezentując kuchnię tatarską, łucznictwo
  i opowiadając o działaniach na rzecz pielęgnowania tradycji tatarskich w Studziance.
 • Rozpoczęły się zajęcia kucharskie praktyczne w ramach projektu W Studziance jedzenie jest jak w bajce.

Listopad 2010

 • Rozpoczęły się zajęcia garncarskie teoretyczne w ramach projektu Warsztaty garncarskie sposobem na aktywizację mieszkańców gminy Łomazy
  w partnerstwie z GOKiem Łomazy.

Grudzień 2010

 • Członek stowarzyszenia Kamil Łukaszuk wygrał turniej tenisa stołowego
  w kategorii OPEN podczas turnieju tenisa stołowego zorganizowanego przez Ludowe Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Wypoczynku „KORONA” w Ortelu Królewskim I.
 • Rozpoczęły się zajęcia garncarskie praktyczne w ramach projektu Warsztaty garncarskie sposobem na aktywizację mieszkańców gminy Łomazy
  w partnerstwie z GOKiem Łomazy.
 • Stowarzyszenie zakończyło realizacje projektu W Studziance jedzenie jest jak w bajce.

   

Informacje dodatkowe:

 • W 2010 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Członków i 5 zebrań zwykłych. Podczas posiedzeń podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009, podejmowanych działaniach oraz dokonywano podziału zadań i funkcji podczas organizowanych akcji.
 • Stowarzyszenie pozyskało grant w kwocie 5.000 zł z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej  na realizację projektu Zielona Szkoła Tatarska 2010.
 • Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na 2 wnioski złożone  do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
 •  Stowarzyszenie w 2010 roku swoje działania oparło na składkach członkowskich, darowiznach od darczyńców, grantach oraz dotacjach otrzymywanych w ramach pozyskiwania funduszy z projektów.
 • Członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i Fundacji Wspomagania Wsi.
 • Stowarzyszenie w 2010 roku złożyło 4 wnioski o dofinansowanie z czego 2 projekty zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowano je do realizacji.
 • Każda działalność Stowarzyszenia była odnotowywana na stronie www.studzianka.pl
  i w lokalnych mediach.
 • Stowarzyszenie liczy 22 członków, 9 wolontariuszy i 18 sympatyków (stan na 31.12.2010r.)

 

Studzianka 25.03.2011r.