WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości  Studzianka za 2013 rok

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Adres: Studzianka 42, 21-532 Łomazy,

adres: www.studzianka.pl

e-mail: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.12.2007 r.

Numer KRS: 0000294546

Numer REGON: 060323498

NIP 5372488911

Dane członków zarządu:

Prezes zarządu – Łukasz Radosław Węda zam. w Studziance

Wiceprezes – Angelika Kukawska zam. w Studziance

Skarbnik – Mirosława Jaśkiewicz zam. w Studziance

Sekretarz –Joanna Brodacka zam. w Studziance

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego sołectwa Studzianka;

2) popularyzowanie przeszłości i tradycji związanych z miejscowością Studzianka;

3) upowszechnianie miejscowej sztuki ludowej;

4) dbanie o rozwój miejscowości Studzianka;

5) dbałość o stan cmentarza tatarskiego w Studziance;

6) popularyzacja tematyki tatarskiej;

7) ochrona środowiska naturalnego miejscowości Studzianka;

8) pomoc mieszkańcom Studzianki w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności

bezrobotnym;

W ramach celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych,
i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, historii, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

3) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Studzianka

4) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,

5) popularyzację rolnictwa ekologicznego;

6) ochronę przyrody i krajobrazu;

7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,

8) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;

9) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

10) dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży

11) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.

12) współpracę z organizacjami tatarskimi z kraju i zagranicy

13) propagowanie agroturystyki i wypoczynku na wsi

14) wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej

15) wzmacnianie przywiązania do tradycji

16) ochronę zabytków-dziedzictwa kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza tatarskiego.

17) wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.

18) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2013 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe: 

Styczeń 2013

·         30 stycznia  Sandra Fuks wygrała Konkurs Piosenki Angielskiej „Let’s Sing a Song”, który odbył się . w Zespole Szkół w Łomazach.

Luty 2013

·         9 lutego w świetlicy w Studziance odbyły się zajęcia „Ferie przy kominku” w ramach rozpoczęcia ferii zimowych.

·         21-24.02. Łukasz Węda uczestniczył w Łowiczu w szkoleniu pt. „Księgowo-prawne podstawy zarządzania organizacją pozarządową”, Organizatorem szkolenia była Fundacja Wspomagania Wsi.

Marzec 2013

·         2 marca 2013 roku odbyło się piąte spotkanie organizacji pozarządowych. Tym razem w Białej Podlaskiej w Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Progres” w siedzibie firmy Bialcon w którym uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Łukasz Węda

·         9-10.03.Łukasz Węda i Mirosław Węda uczestniczyli w warsztatach pt. „Planowanie Strategiczne” w Nałęczowie.

·         14.03. 2013 roku świetlicy w Studziance odbyło się zebranie mieszkańców Studzianki na którym ustalono plan działań na 2013 rok.

·         24 marca Łukasz Węda uczestniczył w 8 Półmaratonie Warszawskim, który odbył się w stolicy. Zawody ukończyło 10 074 zawodników. Nasz mieszkaniec w swoim debiucie z czasem 1 godz. 41 min. 37 sek. zajął 1756 miejsce.

·         29.03 Ukazał się 15 numer kwartalnika „Echo Studzianki”

Kwiecień 2013

·         W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Łomazy, podjęto decyzję o złożeniu wniosku na realizację zadań z zakresu kultury. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Stowarzyszenie otrzymało po podpisaniu umowy otrzymało kwotę dofinansowania realizacji zadania „Aktywna Studzianka” w wysokości 4.961,00 zł

·         21 kwietnia 2013 roku trzech mieszkańców Studzianki brało udział w biegu "Czwarta Dycha do Maratonu”,  który odbył się w Lublinie na trasie 10 km Łukasz Węda, Łukasz Lewczuk,  Mirosław Węda

Maj 2013

·         1 maja łucznicy brali udział w warsztatach i pokazach, prezentując dawne łucznictwo w Janowie Podlaskim podczas II Jarmarku Artystyczno- Historycznego.

·         5 maja 203 roku grupa śpiewająca Studzianczanie" uczestniczyła w Polubiczach koło Wisznic w Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych "Majowe śpiewanie".

·         12.05.2013r. w Białej Podlaskiej obył się II Piknik Biegowy Biała Biega. W biegu na dystansie 10 km wytarowało 6 zawodników ze Studzianki: Karol Lewczuk, Wiesław Węda, Krzysztof Lewczuk, Łukasz Lewczuk Mirosław Węda, Łukasz Węda

·         W maju Studziankę odwiedzili m.in. turyści z Gdyni, Warszawy, Białej Podlaskiej, Lublina, Porosiuk i Chicago

Czerwiec 2013

·         1 czerwca grupa śpiewająca  „Studzianczanie” wstąpiła w Dąbrowicy Dużej.

·         1-2 czerwca 2013 roku w Studziance odbył się Dzień Dziecka. W zorganizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zajęciach sportowo rekreacyjnych mimo kaprysów pogody uczestniczyło blisko 40 osób. Oprócz dzieci ze Studzianki były też pociechy z Łomaz i Tucznej.

·         4 czerwca 2013r. W ramach VII edycji Spotkań Organizacji Pozarządowych Powiatu Bialskiego zapraszamy na seminarium nt.: „Skutecznie pozyskuj - owocnie współpracuj”  finansowanie i współpraca organizacji pozarządowych. Seminarium odbyło się  w siedzibie Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grabanowie k. Białej Podlaskiej. Stowarzyszenie reprezentował Łukasz Węda który poprowadził warsztaty „Problemy społeczne w kontekście funkcjonowania organizacji pozarządowych”.

·         5 czerwca w Studziance gościła 37 osobowa grupa z powiatu łukowskiego. W ramach wizyty studyjnej zwiedzili cmentarz tatarski i uczestniczyli w warsztatach łucznictwa tradycyjnego. Na spotkaniu poruszano  temat rozwoju i funkcjonowania lokalnych społeczności. Zwrócono uwagę na trudności w działaniach na obszarach wiejskich.

·         08.06.Łukasz Węda debiutował w biegu maratońskim w Lublinie uzyskując czas 4 godziny i 7 minut.

·         09.06.2013r. grupa śpiewająca Studzianczanie uczestniczyła w święcie mleka w Żeszczynce w gm. Sosnówka w rywalizacji w "Mlecznym wieloboju".

·         22 czerwca łucznicy ze Studzianki brali udział w warsztatach i pokazach prezentując dawne łucznictwo w Białej Podlaskiej podczas IIFestiwalu Recyklingu w ramach Dni Białej Podlaskiej

·         23.06.  łucznicy prowadzili warsztaty w Terespolu podczas pikniku Fundacji „Zdążyć z Pomocą” organizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Ziemi Nadbużańskiej „Bugowiaki”

·         29.06.2013 roku grupa łucznicza prowadziła warsztaty łucznictwa tradycyjnego w Brzeźnie koło Dorohuska podczas Święta Tektury

·          30 czerwca 2013 roku uczestniczyliśmy w festiwalu Tatarskim na Tatarach w Lublinie. W wyjeździe wzięło udział 21 osób zaangażowanych w pokazy łucznicze i warsztaty kuchni tatarskiej  

·         30.06.2013 roku w Łomazach obył się Jarmark Jagielloński, podczas którego wystąpiła grupa śpiewająca  Studzianczanie

 

Lipiec 2013

·         2-3 lipca 2013 roku mieszkańcy Studzianki porządkowali cmentarz tatarski. Stawiło sie ponad 20 osób. Akcja przebiegła sprawnie i uporządkowano tatarska nekropolię

·         6 lipca 2013 roku w Radio Lublin wyemitowano audycję  Kalejdoskop regionalny o Studziance. W programie zapowiadano "V Spotkanie z Kulturą Tatarską i Regionalną" w Studziance.

 • 13-14.07 Odbyło się  V spotkanie z kulturą tatarską i regionalną w Studziance Tatarskie Bieganie w tym II Tatarska Piątka, Tatarski Turniej Rodziny, upamiętnienie udziału Tatarów w wojnie 1812 roku przez grupę rekonstrukcji napoleońskiej, występu zespołów ludowych
 •  Stowarzyszenie wydało 16 numer kwartalnika "Echo Studzianki”.

Sierpień 2012

·         03.08.2013 w Kodniu nad Bugiem odbył się XIV Bieg Sapiehów. Wśród 192 zawodników którzy ukończyli w upalnym słońcu bieg na dystansie 15 km było trzech mieszkańców Studzianki. Wszyscy uzyskali życiowe wyniki. Krzysztof Kowalewski miejsce 152 czas 1:27:13, Tomasz Kowalewski miejsce 129 czas 1:22:18 i Łukasz Węda miejsce 35 czas 1:05:13 = 

·         17.08.2013r. odbył się plener malarski "Z mizarem w tle" w ramach realizacji zadania "Aktywna Studzianka" z środków Urzędu Gminy Łomazy. Naukę rysowania, warsztat malowania w terenie poprowadziła artysta plastyk.

·         24.08.2013 roku w Krasnymstawie odbył się II Półmaraton Chmielakowy. Wśród ponad 600 startujących był Łukasz Węda ze Studzianki. Z wynikiem 1 godzina 33 minuty 49 sekund zajął 69 miejsce i był 3 w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego  Pracowników Samorządowych 

Wrzesień 2012

·         01.09.2013r. mieszkańcy Studzianki uczestniczyli w Dożynkach Gminnych w Łomazach. Przygotowali wieniec i stoisko promocyjne.

·         08.09 Mirosława Brodacka została wyróżniona w konkursie na najlepszy sękacz podczas II Festiwalu Sękacza który odbył się  w Roskoszy k. Białej Podlaskiej.

·         15.09.2013 roku w Studziance odbył się po raz piąty Tatarski Turniej Łuczniczy o puchary i medale w następujących kategoriach wiekowych

·         22.09.2013r.W Adamowie koło Łukowa odbył się V Adamowska Dziesiątka na dystansie 10km. W zawodach brali udział dwaj mieszkańcy Studzianki Łukasz Węda zajął 46 miejsce z czasem 43:07 a Mirosław Węda

·         29.09.2013 w Warszawie obył się 35 PZU Maraton Warszawski. Bieg ukończyło 8506 zawodników. Wśród osób które przebiegły królewski dystans na 1854 miejscu uplasował się Łukasz Węda reprezentujący Klub Biegacza Biała Biega z czasem to 3 godziny 38 minut 13 sekund

·         30.09. ukazał się 17 numer kwartalnika „Echo Studzianki”

 Październik 2013

 • 05.10.2013r. młodzież ze Studzianki wystawiła spektakl o powstaniu Studzianki i tatarskich tradycjach podczas V Festiwalu Okołoliterackiego. Dla zebranych udostępniono historyczną wystawę Sławomira Hordejuka o społeczności tatarskiej i popularyzacji przeszłości Studzianki oraz tatarskie smakołyki, któreprezentowały  Angelika Kukawska, Małgorzata Szenejko i Mirosława Jaśkiewicz.

·         19.10.2013r. w świetlicy w Studziance odbyło się "III Popołudnie Seniora" z zespołem Koncert

 • 25.10.2013 grupa śpiewacza Studzianczanie wystąpiła w Łomazach na Dniu Seniora

Listopad 2013

·         24.11.2013 roku odbył się bieg terenowy na 10 km po lesie Dąbrowa tzw. II Dycha do Maratonu w Lublinie. Zawody ukończyło 735 zawodników w tym dwóch mieszkańców Studzianki: Łukasz Węda i Mirosław Węda 

       Grudzień 2013

 •      21.12.2013 r. Łukasz Węda brał udział w biegu terenowym „zBiegiemNatury” na 5 km w Lublinie.
 • 2-6.12r. na stadionie Wydziału Wychowania Fizycz­nego i Sportu w Białej Podlaskiej odbyła się studencka sztafeta biegowa 1111 km w której udział bali dwaj mieszkańcy Studzianki: Wiesław i Łukasz Węda.
 •  24.12.Stowarzyszenie wydało 18 numer kwartalnika „Echo Studzianki

 

Informacje dodatkowe:

 • W 2013 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Członków i 6 zebrań zwykłych. Podczas posiedzeń podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2012, podejmowanych działaniach oraz dokonywano podziału zadań i funkcji podczas organizowanych akcji.
 •  Stowarzyszenie w 2013 roku swoje działania oparło na składkach członkowskich, darowiznach od darczyńców, grantach oraz dotacjach otrzymywanych w ramach pozyskiwania funduszy.
 • Członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Fundacji Wspomagania Wsi, Lubskiego Ośrodka Samopomocy.
 • Stowarzyszenie w 2013 roku złożyło 4 wnioski o dofinansowanie z czego 1 projekt został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany je do realizacji.
 • Każda działalność Stowarzyszenia była odnotowywana na stronie www.studzianka.pl i w lokalnych mediach.
 • Stowarzyszenie liczy 24 członków, 17 wolontariuszy i 38 sympatyków (stan na 31.12.2013.)

 

Inne działania realizowane przez stowarzyszenie w latach 2008-2012 to:
 

1.    Występy grupy śpiewającej Studzianczanie

2.    Stowarzyszenie wydaje od 2009 roku kwartalnik “Echo Studzianki” (ukazało się 18 numerów)

3. Łucznicze czwartki pod świetlicą w Studziance - warsztaty doskonalenia technik strzelania z łuku.

4.   Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w seminariach, pokazach łuczniczych, pokazach kuchni tatarskiej, szkoleniach, festiwalach w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu i tematyki tatarskiej oraz aktywności na wsi.

5.  Warsztaty i pokazy łucznicze na festiwalach, festynach, eventach.

6.     Współpracujemy na zasadzie porozumień z:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
 • Urząd Gminy Łomazy
 • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
 • Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu "Partnerstwo i rozwój"
 • Internetowy Portal Informacyjny  Radio BiPeR
 • Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego w Hołownie
 • Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie
 • Muzeum Wsi Podlaskiej Państwa Józefaciuków
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
 • Radio Lublin
 • Słowo Podlasia
 • Echo Katolickie
 • Stowarzyszenie Forum Młodzieży Gierałtowice
 • Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim
 • Liczni Darczyńcy i Sympatycy

7.    Stowarzyszenie współpracuje z Muzułmańskim Związkiem Religijnym, gminami muzułmańskimi w Polsce 

8.    Prowadzenie strony internetowej www.studzianka.pl

 

Studzianka 31.03.2014r.