WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 


Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości  Studzianka za 2014 rok

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Adres: Studzianka 42, 21-532 Łomazy,

adres: www.studzianka.pl

e-mail: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.12.2007 r.

Numer KRS: 0000294546

Numer REGON: 060323498

NIP 5372488911

Dane członków zarządu:

Prezes zarządu – Łukasz Radosław Węda zam. w Studziance

Wiceprezes – Angelika Kukawska zam. w Studziance

Skarbnik – Mirosława Jaśkiewicz zam. w Studziance

Sekretarz –Anita Kukawska zam. w Studziance

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego sołectwa Studzianka;

2) popularyzowanie przeszłości i tradycji związanych z miejscowością Studzianka;

3) upowszechnianie miejscowej sztuki ludowej;

4) dbanie o rozwój miejscowości Studzianka;

5) dbałość o stan cmentarza tatarskiego w Studziance;

6) popularyzacja tematyki tatarskiej;

7) ochrona środowiska naturalnego miejscowości Studzianka;

8) pomoc mieszkańcom Studzianki w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności

bezrobotnym;

W ramach celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych,
i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, historii, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

3) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Studzianka

4) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,

5) popularyzację rolnictwa ekologicznego;

6) ochronę przyrody i krajobrazu;

7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,

8) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;

9) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

10) dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży

11) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.

12) współpracę z organizacjami tatarskimi z kraju i zagranicy

13) propagowanie agroturystyki i wypoczynku na wsi

14) wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej

15) wzmacnianie przywiązania do tradycji

16) ochronę zabytków-dziedzictwa kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza tatarskiego.

17) wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.

18) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2013 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe: 

Styczeń 2014

 • Grupa śpiewacza ze Studzianki wystąpiła z repertuarem podczas kolędowania w Łomazach 12.01.2014r., Bokince Królewskiej 25.01.2014r. oraz Czosnówce 02.02.2014r. 
 • W ramach ferii w świetlicy w dniu 25.01.2014 odbyły sie zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Ukazał się 18 numer kwartalnika "Echo Studzianki

Luty 2014

 • 22.02.2014 roku w świetlicy w Studziance odbyło się spotkanie karnawałowe
 • 09.02.2014r. odbyło się zebranie stowarzyszenia na którym ustalono plan działań w Studziance w 2014 roku. Na początek spotkanie integracyjne w ramach tłustego czwartku.

Marzec 2014

 • 28.03.2014r. Łukasz i Wiesław Węda uczestniczyli w konferencji poświęconej dziedzictwu kulturowemu w Białowieży
 • 29.03.2014r. Łukasz Węda zajął 8 miejsce  z czasem 3 godziny 31 minut 16 sekund w II Cross Maratonie im. Jana Kulbaczyńskiego po ziemi piszczackiej i ziemi kodeńskiej na dystansie 42km 195 m.

Kwiecień 2014

 • Ukazał się 19 numer kwartalnika "Echo Studzianki".
 • 13.04.2014r. Łukasz Węda uczestniczył w biegu Czwarta Dycha Do Maratonu, który odbył się w Lublinie. Wśród 691 zawodników zajął 67 miejsce z czasem 41 minut i 4 sekundy,

Maj 2014

 • W Woli Ossowińskiej gm. Borki powiat Radzyń Podlaski odbył się IV Piknik Kawaleryjski o szablę rotmistrza majora Jaworskiego.
  W pikniku historycznym obok grup rekonstrukcyjnych udział wzięli łucznicy ze Studzianki: Przeprowadzili warsztaty strzelania z łuku.
 • 09.05.2014r. gościliśmy wycieczkę dzieci z Zalesia organizowaną przez stowarzyszenie  Homo Faber z Lublina w ramach  "Wyprawka 1 %". Motywem  przewodnim wizyty była wielokulturowość. Goście zwiedzali mizar tatarski i strzelali z łuku.
 • 11.05.2014r. Łukasz Węda zajął 202 miejsce w II Maratonie Lubelskim z czasem 3 godziny 57 minut 16 sekund. W zawodach wystartowało 647 zawodników.
 •  17.05.2014r. Łukasz Węda zajął 56 miejsce w XIV Półmaratonie Hajnowskim z czasem 1:39:11.
 • 31.05.2014r. W Białej Podlaskiej w parafii Św. Honorata na pikniku okazji Dnia Dziecka Przemek i Kuba Kalinowski, Zuzanna Kukawska i Łukasz Węda poprowadzili warsztaty strzelania z łuku.
   

Czerwiec 2014

 • 01.06.2014r. rozpoczęła się realizacja zadania publicznego "Aktywnie w Studziance" z środków Urzędu Gminy w Łomazach.
 • 01.06.2014r. Łukasz Węda uczestniczył w I Półmaratonie z Duchem Bieluchem w Chełmie. Trasę 21km 97 metrów przebiegł w czasie 1 godzina 38 minut 27 sekund zajmując 64 miejsce. Zawody ukończyło 228 zawodników
 • 15.06.2014r. w Białej Podlaskiej odbył się III Rodzinny Piknik Biegowy Biała Biega.  W biegu na dystansie 10 km startowało  5 mieszkańców Studzianki: Tomasz i Krzysztof Kowalewscy oraz Wiesław Łukasz i Mirosław Węda. W drużynie Studzianki pobiegła także Agnieszka Roner (Mirońska) rodem ze Studzianki.
 • 25.06.2014r. Mieszkańcy Studzianki i Łomaz jak co roku porządkowali cmentarz tatarski usuwając krzaki chaszcze i ziele.
 • 28.06.2014 w Adamowie koło Łukowa odbył się III Półmaraton Tradycji w którym startował Łukasz Węda osiągając czas 1:38:54.
 • 29.06.2014 w Łomazach odbył się IX Jarmark Jagielloński Rok Kolberga-Skarby Kultury Podlasia i Polesia podczas którego mieszkańcy Studzianki wystawili stoisko promocyjne i prowadzili warsztaty strzelania z łuku. Wystąpiła również grupa śpiewacza "Studzianczanie".

Lipiec 2014

 • Łukasz Weda i Mirosława Jaśkiewicz uczestniczyli w Lublinie w Radio Lublin  w nagraniu reportażu Pani Czesławy Borowik
 • 05.07.2014r.Sołtys Studzianki członek Stowarzyszenia Mirosława Jaśkiewicz wyróżniona. Znalazła się wśród trzech Sołtysek jako jedyna z wschodniej Polski podczas debaty "Kobieta  wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych", która odbyła się w Koninie. Organizatorem była Pani Prezydent Anna Komorowska. Podczas zaszczytnego spotkania Mirosława Jaśkiewicz prezentowała referat Studzianka-dawna osada tatarska.
 • 13.07.2014r. w Studziance odbyło się "III Tatarskie Bieganie" realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka w ramach realizacji zadania zleconego przez Urząd Gminy Łomazy.
 •  Ukazał się 20 jubileuszowy numer kwartalnika "Echo Studzianki".
 • 25.07.2014 grupa łuczników brała udział w zorganizowaniu Małego Tatarskiego Turnieju łuczniczego w Sosnówce. Po przeprowadzeniu warsztatów strzelania z łuku różnymi technikami odbyła się rywalizacja chłopców i dziewcząt.
 • Odbyły się zajęcia integracyjne w ramach realizacji zadania „Taniec łagodzi obyczaje” współfinansowane  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich mamy juz za sobą.

Sierpień 2014

 • 03.08.2014 w Łomazach podczas Pikniku Rodzinnego Zachowaj Trzeźwy umysł członkowie grupy łuczniczej Tatarzynowie poprowadzili warsztaty z łucznictwa tradycyjnego.  Wystąpił kabaret „Zielawa” z programem „Łomaskie wieści”.
 • 09.08.2014 grupa łucznicza "Tatarzynowie" prowadziła warsztaty łucznictwa tradycyjnego w Wisznicach dla 50 dzieci z oazy diecezji siedleckiej. Ponadto uczyliśmy grać w KUBB
 • 13.08.2014 Studziankę odwiedziła 12 osobowa, wesoła grupa Pań ze studiów podyplomowych z Warszawy. Goście zwiedzali mizar tatarski, Muzeum Wsi Podlaskiej i brali udział w warsztatach kuchni tatarskiej.
 • 14.08.2014 przez Studziankę przeszła piesza pielgrzymka z parafii Łomazy do sanktuarium w Kodniu. Pątnicy zostali ugoszczeni  przysmakami regionalnymi i tatarskimi przez mieszkańców Studzianki w świetlicy.
 • 16.08.2014 Uczestniczyliśmy w IV Dniu Polesia Zachodniego w Dubecznie koło Włodawy. Poprowadziliśmy warsztaty strzelania z łuku, grę KUBB i zrobiliśmy mały turniej łuczniczy.
 • 17.08.2014 Odbył się po raz VI Tatarski Turniej Łuczniczy w 5 kategoriach. Młodzi łucznicy rywalizowali w strzelaniu stojąc, z kolana oraz tyłem.
 • 27.08.2014. „Tatarzy ze Studzianki: od łuku do sękacza”, czyli Nasz udział w poranku z Radiem Wnet
 • 30.08.2014r.Tomasz Kowalewski i Łukasz Węda uczestniczyli w IV Biegu Międzyrzeckich Jeziorek na dystansie 10km.

Wrzesień 2014

 • 01.09.2014. Rada Sołectwa Studzianki i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka złożyły wniosek  w ramach programu Lubelskie Mikrodotacje FIO z której sfinansowane zostaną tablice z nazwami miejscowymi Studzianki, mapa miejscowości oraz witacze. Kwota dofinansowania to 5 tys. zł.
 • 14.09.2014r. Mirosława Brodacka ze Studzianki zajęła drugie miejsce na III Festiwalu Sękaczy w Roskoszy k. Białej Podlaskiej.
 • 27.09.2014r. w Studziance gościła 40 osobowa grupa Uczestników projektu "Wielokulturowość Lubelszczyzny wczoraj a dziś" realizowanego przez Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych POGRANICZE z Lublina w ramach FIO 2014. Goście zwiedzili mizar tatarski brali udział w seminarium dot. osadnictwa tatarskiego. Na zakończenie uczestniczyli w warsztatach kuchni tatarskiej

Październik 2014

 • Ukazał się 21 numer kwartalnika „Echo Studzianki”.
 • Rozstrzygnięto jesienny konkurs wiedzy o gminie Łomazy
 • 09.10.2014 w Zalutyniu k. Piszczaca odbył się I Festyn Osób Niepełnosprawnych "Żyć godnie i zwyciężać". Organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu i Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Żyć godnie".  Warsztaty strzelania z łuku poprowadzili Zuzanna Kukawska, Sandra Fuks, Kuba i Przemek Kalinowski oraz Wiesław Węda
 • 11.10.2014 w Studziance gościła grupa 21 nauczycieli ze Świdnika, która zwiedzała mizar tatarski i uczestniczyła w warsztatach kuchni tatarskiej przygotowanych przez członków stowarzyszenia
 • 18.10.2014 w świetlicy odbyło się  IV Popołudnie Seniora. W spotkaniu zorganizowanym przez Radę Sołecką Studzianki i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka wzięło udział prawie 100 osób. Były występy grupy Studzianczanie, część artystyczna przygotowana przez talenty wokalne, muzyczne i taneczne. Nie zabrakło wspaniałej zabawy oraz okolicznościowego tortu.
 •  23 października 2014r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach spotkanie rencistów i emerytów gminy Łomazy z okazji Dania Seniora. W spotkaniu uczestniczyła grupa śpiewacza „Studzianczanie” ze Studzianki prowadzona przez Pana Andrzeja Chwaluczyka z Białej Podlaskiej.
 • Ogłoszono konkurs wiedzy o gminie Łomazy.
 • 01.09.2014-31.10.2015r. Rada Sołectwa Studzianka i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka realizowało projekt „Odkrywanie Studzianki”. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Studzianka poprzez stworzenie trasy tematycznej dla turystów śladami nazw  miejscowych Studzianki.

Listopad 2014

 • 08.11.2014r. Stowarzyszenie zorganizowało I Powiatowy Przegląd pieśni biesiadnych i patriotycznych "Ocalić od zapomnienia".
 • 11.11.2015r. w Łomazach odbyły się obchody 96 rocznicy odzyskania niepodległości  w których uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia
 • 16.11.2015r. w wyborach samorządowych na stanowisko Wójta Gminy Łomazy startował Prezes Stowarzyszenia Łukasz Węda. W pierwszej rundzie otrzymał 336 głosów. Ten wynik nie pozwolił na przejście do II tury.
 • 21.11.2014 roku. Mirosława Jaśkiewicz, Teresa Bojarczuk, Zuzanna Kukawska, Łukasz i Wiesław Węda uczestniczyli w spotkaniu „Aktywni, kreatywni”  podsumowującym realizację  projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które odbyło się w Białej Podlaskiej.
 • 22.11.2014 w świetlicy w Studziance odbyło się podsumowanie realizacji projektu „Taniec łagodzi obyczaje”. Wręczone zostały wyróżnienia oraz nagrody. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 było realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka i Urząd Gminy Łomazy.
 •  
 • 23.11.2014 r. W Studziance gościli członkowie Lubelskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników POGRANICZE, którzy uczestniczyli w warsztatach kuchni tatarskiej, które poprowadziła Mirosława Brodacka.
 • Stowarzyszenie organizowało Wyjazd studyjny na VI Ogólnopolski Turniej Tańca uczestników projektu z gminy Łomazy "Taniec łagodzi obyczaje"

       Grudzień 2014

 • Ukazał się 22 numer kwartalnika "Echo Studzianki".

 

Informacje dodatkowe:

 • W 2014 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Członków i 5 posiedzeń Zarządu oraz 4 zebrania zwykłe. Podczas posiedzeń podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013, podejmowanych działaniach oraz dokonywano podziału zadań i funkcji podczas organizowanych akcji.
 •  Stowarzyszenie w 2014 roku swoje działania oparło na składkach członkowskich, darowiznach od darczyńców, grantach, działalności odpłatnej oraz dotacjach otrzymywanych w ramach pozyskiwania funduszy.
 • Członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Fundacji Wspomagania Wsi,.
 • Stowarzyszenie w 2014 roku złożyło 6 wniosków o dofinansowanie z czego 5 projekt został oceniony pozytywnie i zakwalifikowano je do realizacji. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie
 • Każda działalność Stowarzyszenia była odnotowywana na stronie www.studzianka.pl i w lokalnych mediach.
 • Stowarzyszenie liczy 25 członków, 17 wolontariuszy i 39 sympatyków (stan na 31.12.2014.)

 

Inne działania realizowane przez stowarzyszenie w latach 2008-2014 to:
 

1.    Występy grupy śpiewającej Studzianczanie

2.    Stowarzyszenie wydaje od 2009 roku kwartalnik “Echo Studzianki” (ukazało się 22 numery)

3. Łucznicze czwartki pod świetlicą w Studziance - warsztaty doskonalenia technik strzelania z łuku.

4.   Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w seminariach, pokazach łuczniczych, pokazach kuchni tatarskiej, szkoleniach, festiwalach w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu i tematyki tatarskiej oraz aktywności na wsi.

5.  Warsztaty i pokazy łucznicze na festiwalach, festynach, eventach.

6. Prowadzenie strony internetowej www.studzianka.pl

7.     Współpracujemy z:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
 • Urząd Gminy Łomazy
 • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
 • Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu "Partnerstwo i rozwój"
 • Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników POGRANICZE
 • Internetowy Portal Informacyjny  Radio BiPeR
 • Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego w Hołownie
 • Muzeum Wsi Podlaskiej Państwa Józefaciuków
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
 • Radio Lublin
 • Słowo Podlasia
 • Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim
 • Liczni Darczyńcy i Sympatycy
 • Muzułmański Związek Religijny, gminy muzułmańskie w Polsce 

Studzianka 31.03.2015r.