WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 


NGO

►►►W tej części będę dzielił się informacjami dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy na działania dla organizacji pozarządowych. Zarówno szkolenia jak i aktualne nabory wniosków poniżej:

►►►W ramach VIII edycji Spotkań Organizacji Pozarządowych Południowego Podlasia odbędzie się na zlot ngo-sów. Odbędzie się on 10.01.2014 roku o godzinie 16:00 w szkole podstawowej w Sielczyku koło Białej Podlaskiej, prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dobra Szkoła". Tematem przewodnim będzie współpraca organizacji w 2014 roku. Zapraszamy wszystkie osoby aktywne społecznie, w tym działające w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, kołach gospodyń wiejskich, OSP oraz grupach nieformalnych. Będzie to również doskonała okazja do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń w trzecim sektorze. Zapraszamy serdecznie do udziału.

►►►W ramach VII edycji Spotkań Organizacji Pozarządowych Powiatu Bialskiego zapraszamy na seminarium nt.: „Skutecznie pozyskuj - owocnie współpracuj”  finansowanie i współpraca organizacji pozarządowych. Seminarium odbędzie się  4 czerwca 2013r. rozpoczęcie  godz. 16.00 w siedzibie Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grabanowie, Grabanów k. Białej Podlaskiej  sala nr. 19 I piętro. W programie m.in.:

1.  „Problemy społeczne w kontekście funkcjonowania organizacji pozarządowych” Łukasz Węda  Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

2. „Fundusz sołecki – czas na nowe inicjatywy”, Katarzyna Karmasz   Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

3. „Skuteczne pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji pozarządowych” –Paweł  Narodowiec  Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” 

 W trakcie seminarium przedstawimy przegląd różnych źródeł pozyskiwania środków  i metod, jakimi można to robić. Zachęcimy uczestników do twórczego podejścia i wyjścia poza planowanie finansowania organizacji wyłącznie w oparciu o granty, zbyt często bowiem zapominamy, jak wiele jest różnych sposobów zapewnienia środków na działalność naszych organizacji. Będzie to również doskonała okazja do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń. Zapraszamy serdecznie do udziału . Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 3 czerwca 2013r. e-mail kkarmasz@wodr.konskowola.pl lub telefonicznie, pod nr.  609 653 931 (K. Karmasz)


 

N A B Ó R  W N I O S K Ó W S Z K O L E N I A
 

Rusza rekrutacja do II edycji Lubelskiej Szkoły Fundraisingu. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” rozpoczyna rekrutację do II edycji Lubelskiej Szkoły Fundraisingu. Uczestnicy Szkoły zdobędą wiedzę w o współczesnym fundraisingu i jego uwarunkowaniach. Będą umieli zorganizować profesjonalny system finansowania organizacji pozarządowej. Program Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0 jest ściśle powiązany z sylabusem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA), co uprawnia absolwentów do podejścia do egzaminu i uzyskania Certyfikatu EFA (jedyny certyfikat potwierdzający umiejętności w danym zakresie honorowany na terenie Europy).
Dokładne informacje na temat Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0 udziela realizator projektu:
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
21-040 Świdnik, ul. Racławicka 38-44 lok. 213
tel./fax 81 744 39 43
e-mail: modrzew@modrzew.org

 

   
   

Ruszył nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem. Czekamy na projekty, których celem będzie dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego odżywiania. O dofinansowywanie w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne itp. Wnioski można składać do 22.07.2013 r. poprzez stronę www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl

Stowarzyszenia NOWE HORYZONTY oraz HOMO FABER zapraszają dorosłych (od 18 do 118 lat) i zaangażowanych w życie swoich społeczności mieszkańców województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego do projektu obywatelsko-filmowego OBYWATELE NA HORYZONCIE!  Uczestnicy wezmą udział w warsztatach stacjonarno-wyjazdowych, których celem jest poszerzenie ich kompetencji obywatelskich oraz nauka tworzenia reportażu filmowego o działaniach w swoim otoczeniu. Będzie to znakomita okazja, aby pogłębić wiedzę, nabyć nowe umiejętności filmowe i podzielić się z innymi uczestnikami i ekspertami swoimi pomysłami na lokalny rozwój. Nabór przedłużony do 24 maja 2013 roku.
Zapraszam na stronę:
www.nhef.pl/obywatelenahoryzoncie

 

 

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny naboru na organizowane w III  kwartale 2013 r. bezpłatne warsztaty:

Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/8-planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych

 

Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/12-zarzadzanie-organizacja-podstawy-ksiegowo-prawne

 

Projekt. I co dalej?

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/10-projekt-i-co-dalej

 

Są jeszcze miejsca na czerwcowy warsztat pt.: Komunikacja w społeczności lokalnej

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/13-komunikacja-w-spolecznosci-lokalnej

 

Zasady naboru opisane zostały w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym są do pobrania z powyższych linków znajdujących się na stronie Fundacji www.fww.org.pl lub portalu Witryna Wiejska www.witrynawiejska.org.pl 

 

 

►►►