WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 


>

                              REGULAMIN „Tatarski Cross Grand Prix Studzianka 2020 "
                                                         

►►► Organizatorami Tatarskie Grand Prix Studzianka 2020 są: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka email. stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl Gmina Łomazy Sołectwo Studzianka OSP Studzianka Klub Biegacza Biała Biega Koordynator grand prix: ŁUKas Organizator Wydarzeń

►►► Oto klasyfikacja Grand Prix po 2 etapach pobierz

►►►Do Tatarskiego Cross Grand Prix Studzianka 2020 zaliczają się następujące biegi i marsze Nordic Walking, które odbędą się w Studziance po trasach polnych i leśnych

I. 12 stycznia 2020 – Tatarska Cross Piętnastka- zapisy https://dostartu.pl/tatarska-cross-pietnastka-v4097.pl.html

II. 29 lutego 2020 –Tatarska Dycha i Ultra Tatar 50km- zapisy https://dostartu.pl/ultra-tatar-i-tatarska-dycha-v4136.pl.html

III. 18 kwietnia 2020 Cross Półmaraton i Piętnastka - zapisy https://dostartu.pl/tatarski-cross-polmaraton-v4194

IV. 20 czerwca 2020 Tatarska Ekstremalna Piątka- zapisy https://dostartu.pl/tatarska-ekstremalna-piatka-v4383

V. 5 lipca 2020 IX Tatarska Piątka - zapisy https://dostartu.pl/ix-tatarska-piatka-v4387.pl.html

V. 16 sierpnia 2020 Tatarski Bieg Nocny 5 km- zapisy od 1 kwietnia 2020

VII. 4 października 2020 Tatarski Maraton- zapisy od 15 kwietnia 2020

VIII. 14 listopada 2020 Półmaraton i Dycha - zapisy od 1 maja 2020

Bieg Ultra Tatar ok.50 km nie wchodzi w skład cyklu Grand Prix.

►►►Opłaty w poszczególnych biegach będa kształtowały się następująco: I. 12 stycznia 2020 – Tatarska Cross Piętnastka- 50 zł do 03.01.2020, potem i w dniu zawodów 70 zł

II.29 lutego 2020 – Ultra Tatar ok. 50 km 120 zł do 10.02.2020, do 22.02.2020 kwota 150 zł i w Biurze Zawodów 28-29.02.2020r kwota 170 zł oraz Tatarska Dycha- 40 zł do 31.01.2020, do 22.02.2020 kwota 50 zł do 27 lutego i w Biurze Zawodów 70 zl

III.18 kwietnia 2020 Tatarski Cross Półmaraton 65 zł do 15.02.2020, 75zł do 12.04.2020, potem i w dniu zawodów 90 zł i Tatarska Piętnastka 50 zł do 12.04.2020 potem i w dniu zawodów 70zł

IV. 20 czerwca 2020 Tatarski Bieg Ekstremalny 60 zł do 15.05.2020, 70zł do 15.06.2020 potem i w dniu zawodów 80 zł

V. 5 lipca 2020 IX Tatarska Piątka - 30 zł do 31.05.2020r. 40 zł do 30.06.2020, potem i w dniu zawodów 50 zł

V. 16 sierpnia 2020 Tatarski Bieg Nocny 5 km- 50 zł do 15.07.2020, do 05.08.2020 60 zł potem i w dniu zawodów 80 zł

VII. 4 października 2020 Tatarski Maraton- 80 zł do 31.08.2020, 90zł do 25.09.2020 potem i w dniu zawodów 120zł

VIII. 14 listopada 2020 Półmaraton 65 zł do 30.09.2020, 75 zł do 31.10.2020r. potem 90zł i Dycha -50zł do 15.10.2020 potem i w dniu zawodów 70 zł

Istnieje możliwość wykupu pakietu na wszystkie zawody. Koszt wynosi 400 zł. Zainteresowani powinni kontaktowac się emailem napoleon1789@gmail.com lub przez FB.

►►► Podsumowanie cyklu Tatarski Cross Grand Prix Studzianka 2020, tj. ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się dnia 14 listopada 2020. Każdy z biegów regulowany jest na mocy odrębnego Regulaminu, zamieszczonego na stronie www.studzianka.pl w zakładce SPORT, fanpage stowarzyszenia i wydarzeniu na fb, oraz http://time2go.pl/ Udział w Tatarskim Cross Grand Prix Studzianka 2020 nie wiąże się z żadnymi kosztami i jest dobrowolny. Aby wziąć udział w Tatarski Cross Grand Prix Studzianka 2020, należy zapisać się osobno na każdy z Biegów.

►►► Aby zostać sklasyfikowanym w cyklu, należy ukończyć po jednym biegu i marszu na każdym z pięciu dystansów (5 km, 10 km, 15 km, 21,097 km i maratonu) rozgrywanych w ramach poszczególnych imprez biegowych wchodzących w skład TCGP. Zawodnik sam wybiera, w jakiej kolejności i gdzie pobiegnie dany dystans. Do punktacji w ramach cyklu zaliczane są punkty za ukończenie 5 wymaganych dystansów. Za ukończenie dowolnego szóstego biegu (5km, 10km, 15 km półmaratonu), zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty, zgodnie z obowiązującą punktacją. W przypadku ukończenia przez danego zawodnika większej liczby biegów, do klasyfikacji liczony będzie tylko jeden dodatkowy bieg - najlepszy wynik danego zawodnika. W przypadku ukończenia np. dwóch biegów na tym samym dystansie, w punktacji zostanie uwzględniony najlepszy wynik zawodnika. Organizatorzy poinformują na swoich stronach internetowych o terminie i miejscu odbioru nagród za Tatarski Cross Grand Prix Studzianka 2020. Klasyfikacja w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn będzie prowadzona wg następującej punktacji. Klasyfikacja w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn będzie prowadzona wg następującej punktacji i nie dubluje się z kategorią wiekową:: Miejsce Punkty 1-100 pkt, 2-90 pkt, 3-80 pkt, 4-70 pkt, 5-65 pkt, 6-60 pkt, 7-58 pkt, 8-56 pkt, 9-54 pkt, 10-52 pkt, 11-48 pkt, 12-46 pkt,13-44 pkt, 14-43 pkt,15-40 pkt, 16-39 pkt,17-38 pkt,18-37 pkt,19-36 pkt,20-35 pkt,21-32 pkt, 22-30 pkt,23-29 pkt, 24-28 pkt,25-27 pkt, 26-26 pkt,27-25 pkt,28-24 pkt,29-23 pkt, 30-22 pkt,31-21 pkt, 32-20 pkt,33-19 pkt,34-18 pkt,35-17 pkt,36-16 pkt,37-15 pkt,38-14 pkt,39-13 pkt,40-12 pkt,41-11 pkt,42-10 pkt,43-9 pkt,44-8 pkt,45-7 pkt,46-6 pkt,47-5 pkt, 48-4 pkt,49-3 pkt,50-2 pkt,pozostałe 51...-1 pkt, W przypadku równej ilości punktów między zawodnikami w klasyfikacji decyduje lepsze miejsce w najdłuższym rozegranym dotychczas dystansie zawodów w biegu i marszu NW w kat. OPEN a w końcowej klasyfikacji wyższe miejsce w maratonie w kat. OPEN.

►►► Będzie prowadzona również klasyfikacja kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych. Klasyfikacja w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn będzie prowadzona wg następującej punktacji i nie dubluje się z kategorią wiekową:: Kat I. K 18-34, Kat II. K 35-49, Kat III. K 50+ i Kat. I M 18-34 Kat II. M 35-49, Kat III. M 50+ Punkty w kategoriach wiekowych zostaną przyznane wg poniższej skali. Będzie prowadzona również klasyfikacja kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych, które nie dublują się z kategorią OPEN: Miejsce Punkty 1-50 pkt,2-45 pkt,3-40 pkt,4-35 pkt,5-34 pkt,6-33 pkt,7-32 pkt,8-30 pkt,9-28 pkt,10-26 pkt, 11-24 pkt,12-22 pkt,13-21 pkt,14-20 pkt,15-19 pkt,16-18 pkt, 17-17 pkt, 18-16 pkt,19-15 pkt, 20-14 pkt,21-12 pkt, 22-11 pkt,23-10 pkt,24-8 pkt,25-7 pkt,26-6 pkt,27-5 pkt,28-4 pkt,29-3 pkt,30-2 pkt, 31-1 pkt,o końca listy po 1 pkt. W przypadku równej ilości punktów między zawodnikami w klasyfikacji wiekowej decyduje lepsze miejsce w najdłuższym rozegranym dotychczas dystansie zawodów w biegu i marszu NW w kat. OPEN a w końcowej klasyfikacji wyższe miejsce w maratonie w kat. wiekowej.

►►► Nagradzanych będzie 5 pierwszych zawodników w kategoriach OPEN osobno kobiety i mężczyźni oraz 3 pierwszych zawodników i zawodniczek w kategoriach wiekowych. Dla zwycięzców w kategorii OPEN oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są trofea. Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach OPEN nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik, który zostanie sklasyfikowany w cyklu (tzn. ukończy bieg na każdym z 5 dystansów) otrzyma pamiątkowy upominek, wręczany w dniu 14 listopada 2020 na zakończenie cyklu biegów. W przypadku nieobecności nagroda będzie do odebrania w Studziance do 2 tygodni po ukończeniu zawodów. Nagrody mogą być dostarczone za odpłatnością. Warunkiem odbioru pucharów i nagród rzeczowych jest obecność w dniu 14 listopada 2020 lub w przypadku nieobecności zgłoszenie się po odbiór do Organizatora do 10 dni po zawodach, Po tym czasie nagroda nie będzie wydana. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród. Po każdym z biegów do 7 dni na stronie www.studzianka.pl w zakładce sport dostępna będzie klasyfikacja Tatarski Cross Grand Prix Studzianka 2020 po poszczególnych biegach. Zainteresowani mają 3 dni od dnia każdego z biegów na złożenie protestu dot. wyników Tatarski Cross Grand Prix Studzianka 2020 – po tym czasie protesty nie będą uwzględniane.

►►► Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Dane osobowe poszczególnych biegów w zakresie: imię nazwisko, data urodzenia, miejscowość zamieszkania i klub, będą przekazane Organizatorom w celu opracowania wyników TCGP. Komunikat końcowy Tatarski Cross Grand Prix Studzianka 2020 wraz ze zdjęciami pojawi się na stronie internetowej www.studzianka.pl oraz fanpage stowarzyszenia na fb Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w klasyfikacji Tatarski Cross Grand Prix Studzianka 2020 na każdym z etapów powstałe na skutek błędnie wpisanych przez zawodnika danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym na poszczególne biegi. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Koordynator w porozumieniu z pozostałymi Organizatorami.

 

 

►►►13.04.2014r.Studzianczanie strzelają. W meczu okręgowej ligi juniorów Niwa Łomazy pokonała Rokitno aż 8-0. Siedem bramek zdobyli zawodnicy ze Studzianki - trzy Paweł Hornowski, dwie Paweł Bojarczuk i po jednej Patryk Kukawski i Daniel Popławski

►►►13.04.2014r. Łukasz Węda uczestniczył w biegu Czwarta Dycha Do Maratonu, który odbył się w Lublinie. Wśród 691 zawodników zajął 67 miejsce z czasem 41 minut i 4 sekundy, Wygrał Michał Biały z Kraśnika 33:30.

►►►06.04.2014 Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił bramkę w przegranym meczu okręgówki Niwy Łomazy 2-3 z Granicą Terespol.

►►►29.03.2014r. Łukasz Węda zajął 8 miejsce  z czasem 3 godziny 31 minut 16 sekund w II Cross Maratonie im. Jana Kulbaczyńskiego po ziemi piszczackiej i ziemi kodeńskiej na dystansie 42km 195 m. Wygrał Marcin Olek z czasem 3:08:41 z Siedlec.

►►►Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił dwie bramki w przegranym meczu sparingowym Niwy Łomazy 2-3 z Agrosport Leśna Podlaska.

►►►16.03.2014r. w Warszawie odbyła się VI edycja Grand Prix z biegiem natury w którym startował Łukasz Węda. Z czasem 20 minut i  sekund zajął 247 miejsce na 758 zawodników.

►►►02.03.2014r. w Wiązownej odbył się XXXIV Półmaraton w którym startował Łukasz Węda. Z czasem 1 godzina 36 minut zajął 247 miejsce na 758 zawodników.

►►►08.02.2014r. w Lublinie odbyła się V edycja zawodów Grand Prix Z biegiem natury na dystansie 5 km. Wśród 184 zawodników którzy w trudnych warunkach w lesie Dąbrowa ukończyli bieg miejsce 26 zajął Łukasz Węda z czasem 23:16. Wygrał Kamil Młynarz z Kraśnika z czasem 19:03.

►►►1.02.2014 w Lublinie odbył się bieg III Nocna Dycha do Maratonu. Wygrał Artur Kern (Unia Hrubieszów) z czasem 31 minut 35 sekund. Wśród 744 zawodników którzy ukończyli zawody 74 miejsce zajął Łukasz  Węda uzyskując rezultat 42 minuty 54 sekundy.

►►►25.01.2014r. Paulina Szenejko grała w drużynie łomaskiego gimnazjum podczas  charytatywnego turnieju piłki nożnej w hali sportowej Zespołu Szkół w Garbowie (powiat lubelski). Drużyna kierowana przez Ireneusza Korszenia wygrała cały turniej.

►►►16.01.2014r. w Zespole Szkół w Łomazach odbył się Finał Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców klas IV i młodszych z powiatu bialskiego.  Trzecie miejsce zajęła SP Łomazy prowadzona przez Ireneusza Korszenia  w składzie której grał Sebastian Rozwadowski ze Studzianki.

►►►Łukasz Węda uczestniczył w zawodach biegowych z biegiem natury na 5km które odbyły się w lesie Dąbrowa w Lublinie. Leśną i wymagającą trasę przebiegł w czasie 21:24 zajmując 25 miejsce. Zawody ukończyło 195 zawodników. Wygrał Dawid Wysokiński z czasem17:25.

►►►W dniach od 2 do 6 grudnia 2013 roku na stadionie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  odbyła się biegowa studencka sztafeta biegowa 1111 km w której udział bali dwa mieszkańcy Studzianki Wiesław i Łukasz Węda.

►►►W dniach od 08.11.2013 do 10.11.2013r.Tomasz Ossowski uczestniczył  Zalesiu w Pucharze Świata Federacji WUAP w wyciskaniu sztangi leżąc zajmując trzecie miejsc.

►►►24.11.2013 roku odbył się bieg terenowy na 10 km po lesie Dąbrowa tzw. II Dycha do Maratonu w Lublinie. Zawody ukończyło 735 zawodników w tym dwóch mieszkańców Studzianki: Łukasz Węda zajął miejsce 53 z czasem 43 minuty 24 sekundy a Mirosław Węda  239 miejsce czas 49:48 relacja z biegu: www.biegamwstudziance.blogspot.com

►►►27.10.2013r. Kamil Czarny Łukaszuk strzelił bramkę w barwach Niwy Łomazy w okręgówce w wyjazdowym meczu z Janowią Janów Podlaski. Niestety Niwa przegrała 2-5.

►►►  Paulina Szenejko ze Studzianki grała w Finale Wojewódzkim IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w Puławach, gdzie drużyna piłkarek ULKS „Niwka” w Łomazach po kierunkiem Ireneusza Korszenia wywalczyła srebrny medal

►►►29.09.2013 w Warszawie obył się 35 PZU Maraton Warszawski. Bieg ukończyło 8506 zawodników. Wygrał Shegumo Yared reprezentujący Polskę z wynikiem 02:10:34. Wśród osób które przebiegły królewski dystans na 1854 miejscu uplasował się Łukasz Węda reprezentujący Klub Biegacza Biała Biega. Jego czas to 3 godziny 38 minut 13 sekund relacja tutaj: http://biegamwstudziance.blogspot.com

►►►22.09.2013r.W Adamowie koło Łukowa odbył się V Adamowska Dziesiątka na dystansie 10km. W zawodach brali udział dwaj mieszkańcy Studzianki Łukasz Węda zajął 46 miejsce z czasem 43:07 a Mirosław Węda 49 z czasem 43:15. Zawody ukończyło 141 zawodników Wygrał Alexey Cemonadow z czasem 33:26.

►►►22.09.2013r. Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił bramkę w szóstej kolejce okręgówki dla Niwy Łomazy. Niwa przegrała na wjeździe  2-4 z liderem Unią Żabików. To trzecie trafienie Czarnego w tym sezonie. Kolejny mecz z Sokołem Adamów 29.09.2013r. w Łomazach.
 

►►►20.09.2013r. Dziewczęta ze szkoły podstawowej w Łomazach wygrały sztafetowe powiatowe biegi przełajowe w Wisznicach. W drużynie biegła Zuzanka Kukawska ze Studzianki. Teraz czeka je etap rejonowy.

►►►15.09.2013r. Tomasz Kowalewski z wynikiem 1:58;22; zajął miejsce 29 miejsce w I Półmaratonie "Do Ciebie Matko Biegnę" na trasie Małaszewicze-Kodeń. Wygrał Wiesław Wysiński z Łukowa z czasem 1:29:26

►►►15.09.2013 roku w Studziance odbył się po raz piąty Tatarski Turniej Łuczniczy o puchary i medale w następujących kategoriach wiekowych triumfowali:

     - do lat 12 dziewczęta wygrała Zuzanna Kukawska

     - do lat 12 chłopcy wygrał Przemek Kalinowski przed Jakubem Kalinowskim

     - Gimnazjum dziewczęta wygrała Karolina Kalinowska przed Sandrą Fuks

     - Gimnazjum chłopcy wygrał Mateusz Olichwirowicz 2 m-ce Daniel Kalinowski 3 m-ce Daniel Fuks

     - Kobiety wygrała Zuzanna Kukawska, 2 m-ce Agata Sadowska, 3 m-ce Karolina Kalinowska

     - OPEN: 1 Jakub Sadowski (GRH Fortis Biała Podlaska) 2 m-ce Łukasz Węda 3 m-ce Karol Lewczuk

Działanie realizowane w ramach realizacji zadania ,,Aktywni w  Studziance” ze środków Urzędu Gminy w Łomazach

►►►Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił bramkę w czwartej kolejce okręgówki dla Niwy Łomazy. Niwa przegrała na wjeździe  1-2 z LZS Dobryń. To drugie trafienie Czarnego w tym sezonie. Kolejny mecz z Victorią Parczew 15.09.2013r. w Łomazach o godz. 16:00.

►►►Tomasz Kowalewski uczestniczył w półmaratonie w Siedlcach 01.09.2013r. W debiucie z czasem 1:56:14 zajął 198 miejsce. Gratulacje. Zawody ukończyło 268 osób, a wygrał Kaczmarek Michał czas 1:06:04 z Aleksandrowa Łódzkiego. Z kolei Łukasz Węda zajął 10 miejsce w biegu na dystansie 10 km w Kobylanach koło Terespola. Z czasem, 41:12 zajął trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzymując puchar i nagrodę rzeczową. Bieg ukończyło 48 zawodników wygrał Adam Wakuluk z Siemiatycz z czasem 34;05.

►►►Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił zwycięską bramkę w trzeciej kolejce okręgówki dla Niwy Łomazy. Niwa wygrała 1-0 z Dwernickim Stoczek Łukowski i awansowała na drugie miejsce w tabeli. To pierwsze trafienie Czarnego w tym sezonie. Juniorzy Niwy wygrali 3-1  a bramki zdobywali bracia Hornowscy ze Studzianki Dawid i Paweł. BRAWO

►►►Tomasz Kowalewski uczestniczył w półmaratonie w Siedlcach 01.09.2013r. W debiucie z czasem 1:56:14 zajął 198 miejsce. Gratulacje. Zawody ukończyło 268 osób, a wygrał Kaczmarek Michał czas 1:06:04 z Aleksandrowa Łódzkiego. Z kolei Łukasz Węda zajął 10 miejsce w biegu na dystansie 10 km w Kobylanach koło Terespola. Z czasem, 41:12 zajął trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzymując puchar i nagrodę rzeczową. Bieg ukończyło 48 zawodników wygrał Adam Wakuluk z Siemiatycz z czasem 34;05.

►►►Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił zwycięską bramkę w trzeciej kolejce okręgówki dla Niwy Łomazy. Niwa wygrała 1-0 z Dwernickim Stoczek Łukowski i awansowała na drugie miejsce w tabeli. To pierwsze trafienie Czarnego w tym sezonie. Juniorzy Niwy wygrali 3-1  a bramki zdobywali bracia Hornowscy ze Studzianki Dawid i Paweł. BRAWO

►►►Wójt Gminy Łomazy informuje, iż w związku z budową sieci wodociągowej w Studziance osoby zainteresowane

►►►24.08.2013 roku w Krasnymstawie odbył się II Półmaraton Chmielakowy. Wśród ponad 600 startujących był Łukasz Węda ze Studzianki. Z wynikiem 1 godzina 33 minuty 49 sekund zajął 69 miejsce i był 3 w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Pracowników Samorządowych  Opis i zdjęcia tutaj www.biegamwstudziance.blogspot.com 

►►►Kamil Łukaszuk strzelił trzy bramki w pucharowym meczu Niwa Łomazy-Roskosz Grabanów. Zespół z Łomaz wygraż aż 7-0. Gartulacje. 15.08.2013 o godz. 16 Niwa zagra u siebie kolejny mecz w Pucharze z Janowią Janów Podlaski. Już w najbiższą niedzielę 18.08.2013 roku Kamil Łukaszuk i Paweł Krywczuk będą mieli okazję zadebiutować w klasie okręgowej w meczu z Granicą Terespol.

►►►03.08.2013 w Kodniu nad Bugiem odbył się XIV Bieg Sapiehów. Wśród 192 zawodników którzy ukończyli w upalnym słońcu bieg na dystansie 15 km było trzech mieszkańców Studzianki. Wszyscy uzyskali życiowe wyniki. Krzysztof Kowalewski miejsce 152 czas 1:27:13, Tomasz Kowalewski miejsce 129 czas 1:22:18 i Łukasz Węda miejsce 35 czas 1:05:13 Opis i zdjęcia tutaj www.biegamwstudziance.blogspot.com 

►►►14.07.2013 roku w Studziance odbyło się II Tatarski Bieganie w tym II Tatarska Piątka wyniki tutaj   relacja fotograficzna  https://plus.google.com/photos/107704257690000843924/albums/5901240874503621537,
https://plus.google.com/photos/107704257690000843924/albums/5901660357926282657 a opis tutaj: http://biegamwstudziance.blogspot.com   

►►►Zapisy na II Tatarskie Bieganie w tym II Tatarska Piątkę (5,280 m). Mamy 91 zapisanych zawodników plus 35 dzieci na II Tatarskie Bieganie, regulamin biegu tutaj  pod regulaminem jest karta zgłoszeniowa. Należy ją przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub zgłosić się telefonicznie. Na moim blogu jest opis trasy i zdjęcia http://biegamwstudziance.blogspot.com Oto mapka trasy http://www.runningmap.com/?id=573410  biegu II Tatarska Piątka po zmniejszeniu mapka dojazdu http://www.runningmap.com/?id=573412  trasa biegów dla dzieci. Biuro zawodów czynne od godz. 11:00.

►►►20.06.2013 Paulina Szenejko ze Studzianki grała podczas Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej. Szkoła Podstawowa z Łomaz wygrała ten turniej. W turnieju wzięły udział drużyny z poszczególnych województw. To wielki sukces tych dziewcząt i ich opiekuna Ireneusza Korszenia. Olbrzymie gratulacje. Brawo!!!

►►►
Łukasz Węda pokonał dystans I Maratonu Lubelskiego (42 km 195 m) w Lublinie. Z czasem 4 godziny 7 min i 13 sekund zajął w debiucie 252 miejsce na 808 zawodników którzy ukończyli królewski dystans. Trasa była trudna i wymagająca. Liczne podbiegi i żar z nieba wpłynęły na to, że rywalizacja była walką z nie tylko z aurą, trasą ale i samym sobą. relacja tutaj: http://biegamwstudziance.blogspot.com 
 

►►►24.05.2013 Paulina Szenejko grała podczas Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej. W turnieju wzięły udział drużyny z Zamościa, Borzechowa, Poniatowej, Bystrzejowic, Lublina oraz zespól dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łomazach. W finale łomaska drużyna pokonała drużynę z Zamościa 2:0 tym samym awansując do finału ogólnopolskiego. Drużynę poprowadzi Ireneusz Korszeń.
 

►►►12.05.2013r. w Białej Podlaskiej obył się II Piknik Biegowy Biała Biega. W biegu na dystansie 10 km wytarowało 6 zawodników ze Studzianki w tym dwóch debiutantów: Karol Lewczuk miejsce 132 czas 50 minut 44 sekundy i Wiesław Węda miejsce 250 czas 1 godz.9 minut 35 sekund. Pozostałe wyniki: Krzysztof Lewczuk miejsce 145 czas 51 minut 22 sekundy, Łukasz Lewczuk miejsce 103 czas 48 minut 34 sekundy, Mirosław Węda miejsce 78, czas 46 minut 32 sekundy, Łukasz Węda miejsce 35, czas 42 minuty 56 sekund. Wygrał JURCZUK VOLODYMYR (LKB RUDNIK UKRAINA) z czasem 31 minut 1 sekunda. Bieg ukończyło 259 zawodników.


►►►
Paweł Bojarczuk został królem strzelców podczas w VIII Turnieju Futsalu Chłopców rozegranym 8 maja 2013 roku w Łomazach (info ze strony www.szkolalomazy.pl)

►►►01.05.2013 Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił dwie bramki i zaliczył jedną asystę w wyjazdowym meczu Niwy Łomazy z Tornado Branica Suchodolska. To 9 i 10 trafienie Kamila w tym sezonie. Niwa wgrała 4-0.

►►►Kamil Łukaszuk "Czarny" strzelił zwycięską bramkę w meczu Niwa Łomazy -Dąb Dębowa Kłoda który Niwa wygrała 2-1 i awansowała na fotel wicelidera.

►►►21 kwietnia 2013 roku trzech mieszkańców Studzianki brało udział w biegu "Czwarta Dycha do Maratonu”,  który odbył się w Lublinie na trasie 10 km. Zawody ukończyło 814 zawodników. Wygrał Przemysław Dąbrowski  (KS  AWF Biała Podlaska) z czasem 33,16 Ostatecznie miejsca i czasy sklasyfikowanych zawodników z miejscowości nad Zielawą przedstawiały się w sposób następujący:
Łukasz Węda miejsce 96 czas 43,10 s.
Łukasz Lewczuk miejsce 237 czas 46,60 s.
Mirosław Węda miejsce 324 czas 48,205 s.

►►► 17.04.2013 na Orliku w Terespolu w Finale Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców wygrało Gimnazjum z Łomaz, którego kapitanem jest Paweł Bojarczuk ze Studzianki. W turnieju  strzelił on trzy bramki. Gratulacje.

►►►12 kwietnia 2013 r. na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół w Łomazach rozegrany został I etap eliminacyjny Turnieju Piłki Nożnej Coca-Cola Cup w kategorii dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. W obu kategoriach zwyciężyły drużyny z Łomaz. W drużynie chłopców grali i bramki chłopaki ze Studzianki zdobywali: dwie Paweł Bojarczuk ,oraz po jednej  Dawid Hornowski i Patryk Kukawski. Chłopcy rywalizowali z drużynami z Rossosza, Sławatycz i Rogoźnicy (źródło: www.szkolalomazy.pl)
 
►►► 11 kwietnia 2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach odbyły się eliminacje międzygminne w mini halowej piłce nożnej chłopców klas IV i młodszych. W rozgrywkach brały udział drużyny z Łomaz, Rossosza i Wisznic. Drużyna z Łomaz zajęła I miejsce  i awansowała do Finału Powiatu, który odbędzie się 22 kwietnia 2013 r. W zespole zwycięzców grał Jakub Kalinowski ze Studzianki, który zdobył dwie bramki w turnieju. W finale powiatu szkól podstawowych które odbyły się w Janowie Podlaskim Łomazy wygrały cały turniej po pokonaniu w finale gospodarzy 2-1.

►►►10 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Łomazach odbył się Finał Powiatu Bialskiego w mini piłce ręcznej chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
Wygra szkoła z Łomaz w barwach której grał Damian Zając ze Studzianki.

►►►24.03.2013r. Kamil Łukaszuk strzelił zwycięską bramkę w sparingowym meczu Niwy Łomazy z Granicą Terespol. Pierwszą połowę zagrał także Paweł Krywczuk. Niwa wygrała 2-1.

►►►24.03.2013r. Łukasz Węda uczestniczył w 8 Półmaratonie Warszawskim, który odbył się w stolicy. Zawody ukończyło 10 074 zawodników. Nasz mieszkaniec w swoim debiucie z czasem 1 godz.41 minut 37 sekund zajął 1756 miejsce. 
 
►►►
Kamil Łukaszuk strzelił bramkę w sparingowym meczu Niwy Łomazy z LZS Dobryń. W drugiej połowie zagrał Paweł Krywczuk. Niwa wygrała 3-1.

►►► 9 lutego 2013 roku na rozpoczęcie ferii w świetlicy w Studziance odbył się zimowy turniej warcaby, który prowadził i sędziował Wiesław Węda. W kategorii szkoła podstawowa wygrał zdecydowanie Paulina Szenejko, drugie miejsce zajęła Zuzanna Kukawska, na trzecim miejscu uplasowała się Sandra Fuks. W kategorii gimnazjum zwyciężył Mateusz Olichwirowicz, przed Danielem Fuksem i Michałem Szenejko. Wszyscy otrzymali nagrody w postaci koszyczków z papierowej wikliny. Nagrody Fair play otrzymali Weronika Lewczuk i Szymon Głowacki. Następnie przybyli grali w tenisa stołowego i jeździli na sankach. Zabawa na śniegu była przednia.

►►►07.02.2013r. Karolina Kalinowska, Sandra Fuks i Paulina Szenejko reprezentowały szkołę podstawową w Łomazach w finale powiatu mini koszykówki dziewcząt. Drużyna z Łomaz zajęła drugie miejsce.
 

►►► 3 lutego 2013 roku trzech mieszkańców Studzianki brało udział w biegu "Trzecia Dycha do Maratonu”,  który odbył się w Lublinie na trasie 10 km. Zawody ukończyło 691 zawodników. Ostatecznie miejsca i czasy sklasyfikowanych zawodników z miejscowości nad Zielawą przedstawiały się w sposób następujący:
Łukasz Węda miejsce 171 czas 45,47 s.
Mirosław Węda miejsce 271 czas 48,20 s.
Łukasz Lewczuk miejsce 355 czas 50,28 s.

►►►19.01.2013r. rozegrany został Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Łomazy. Turniej rozgrywano każdy z każdym. Kamil „Czarny” Łukaszuk  ze Studzianki okazał się najlepszy wygrywając całe zawody. Gratulacje.

►►► 18.01.2013r. w  hali szkoły podstawowej w Konstantynowie odbył się Finał Bialski w mini koszykówce chłopców. Szkoła w Łomazach zajęła 2 miejsce. W  drugiej drużynie w powiecie grał Damian Zając ze Studzianki. Ekipę koszykarz trenuje Ireneusz Korszeń.

►►►09.01.2013 w hali łomaskiego gimnazjum odbył się finał powiatu w piłce nożnej gimnazjalistów. W drużynie Gospodarzy zagrali Dawid Hornowski, Paweł Bojarczuk i Daniel Popławski ze Studzianki. Mieli oni duży wkład w zajęciu drugiego miejsca. Łomazy przegrały w finale ze Sworami 0-2.

►►►19 grudnia 2012 w Wisznicach odbyły się zawody w mini siatkówce dziewcząt. W składzie reprezentacji szkoły podstawowej w Łomazach znalazły się Sandra Fuks i Paulina Szenejko ze Studzianki. Przyczyniły się do zajęcia drugiego miejsca.  

►►►Łukasz Lewczuk, Mirosław Węda i Łukasz Węda uczestniczyli w biegu na 10 km który został rozegrany w Lublinie 18.11.2012 roku podczas Drugiej Dychy do Maratonu. Trasę 10 km pokonało 584 zawodników w tym Minister Sportu Pani Joanna Mucha. Najlepszy z Nas był Mirek Węda z czasem 42,18 pobił swój rekord życiowy i zajął 94 miejsce. Łukasz Węda z czasem 43,05 zajął 106 miejsce a Łukasz Lewczuk z czasem 47,08 uplasował się na 22 pozycji 

►►►Kamil "Czarny "Łukaszuk został najlepszym strzelcem Niwy Łomazy w rundzie jesiennej zdobywając sześć bramek dla swojej drużyny. Gratulacje i kolejnych goli w następnej rundzie foto  ze strony http://niwa.futbolowo.pl

►►►16. 09.2012r. po raz czwarty na terenie wokół świetlicy w Studziance odbył się  Tatarski Turniej Łuczniczy, którego było poznawanie historii łucznictwa, rywalizacja w duchu fair play oraz  nauka strzelania z łuku zobacz relację i galerię zdjęć Angeliki Kukawskiej:

►►►04.11.2012r. Kamil Łukaszuk "Czarny" strzelił kolejnego gola w barwach Niwy Łomazy, tym razem w meczu z LKS "AGROCORN" Milanów. Niwa Łomazy wygrała 3-0. Kamil staje się czołowym snajperem Niwy Łomazy. Brawo oby tak dalej Kamilu.

►►►
Kamil Łukaszuk "Czarny" strzelił kolejnego gola w barwach Niwy Łomazy, tym raz z wiceliderem Orłem Czemierniki. Niwa Łomazy wygrała 3-1 a Kamil otworzył wynik spotkania.
►►►06.10.2012r. podczas rozegranych zawodów w biegu na 12 km w Hajnówce startowali Łukasz Węda i Mirosław Węda. Pierwszy z nich z czasem 52,18 zajął 28 miejsce a drugi był 30 z wynikiem 53,26 Następnie obaj uczestniczyli 21.10.2012 roku w Adamowskiej Dziesiątce w Adamowie koło Łukowa. Mirek Węda przebiegł trasę 10 km w 42, 24 co jest jego nowym rekordem życiowym i nowym rekordem Studzianki a Łukasz Węda 42.42s.
►►►Kamil Łukaszuk "Czarny" nie zwalnia tempa. W ostatnim meczu w barach Niwy Łomazy z Tytanem Wisznice strzelił bramkę i zaliczył asystę. Niwa Łomazy wygrała w Wisznicach 4-0 i wskoczyła na trzecie miejsce.

►►►Bardzo dobrze spisał sie Paweł Krywczuk notując debiut w bramce Niwy Łomazy w meczu z Turem Turze Rogi w 4 kolejce spotkań w klasie A Paweł zachował czyste koto. Drugi z mieszkańców Studzianki Kamil Łukaszuk zagrał godzinę. Niwa Łomazy wygrała na wyjeździe 1-0 po bramce Marka Jaroszuka.

►►►25.08.2012 roku w II Biegu Międzyrzeckich Jeziorek wystartowało 5 mieszkańców Studzianki. Na trudnej crossowej trasie przemieszanej drogami polnymi, kostka brukową i jezdnią z podbiegami i zbiegami wypadliśmy jak na pierwszy raz obiecująco. Najlepszy był Krzysztof Lewczuk z czasem 45,15 zajął 16 miejsce, Łukasz Węda czas 45,57 na 18 miejscu, Łukasz Lewczuk miejsce 20 czas 46,09, Mirosław Węda 29 z czasem 47,54 oraz 45 Tomasz Kowalewski  z czasem 51,41. W zawodach wzięło udział 80 osób. Relacja fotograficzna Joanny Krywczuk zob. tutaj

https://plus.google.com/photos/107704257690000843924/albums/5781678185327576145

oraz Pani Dominiki Trochimiak https://picasaweb.google.com/107274692622392333354/DominikaTrochimiak#

►►►05.08.2012 Kamil Łukaszuk w barwach Niwy Łomazy zdobył 2 gole z Viktorią Parczew w meczu pucharu Polski na szczeblu BOZPN. W barwach Niwy w drugiej połowie zagrał również Paweł Krywczuk.

►►►
04.08.2012 w Kodniu w XIII Biegu Sapiehów na dystansie 15km  udział wzięło trzech mieszkańców Studzianki: Łukasz Lewczuk 1:14:10 Krzysztof Lewczuk 1:17:36 i Łukasz Węda 1:13:59. W ogromnym upale i na ciężkiej asfaltowej trasie wszyscy bieg ukończyli.

Galeria: https://plus.google.com/u/0/107704257690000843924#photos/107704257690000843924/albums/5776050465925459217

►►►Kamil Łukaszuk "Czarny" ze Studzianki strzelił kolejnego gola w barwach Niwy Łomazy w wygranym meczu łomaskiego zespołu z Agrosport Leśnia Podlaska na wyjeździe 3-1. To druga bramka Kamila w tym sezonie. W barwach Niwy w II połowie zagrał również Paweł Krywczuk.
►►►
Kamil Łukaszuk popularny "Czarny" ze Studzianki zawodnik Niwy Łomazy bardzo dobrze zaprezentował się w Czemiernikach w meczu piłki nożnej klasy A  Orzeł Czemierniki-Niwa Łomazy. To po jego golu w 30 minucie piłkarze z Niwy objęli prowadzenie 1-0. Mecz zakończył się remisem 2-2  foto ze strony http://niwa.futbolowo.pl

►►►
Paweł Bojarczuk zajął drugie miejsce w biegu na 1000 m. podczas Biegów Katyńskich, które odbyły się w Terespolu.

►►►Patryk Kukawski, Paweł Hornowski i Paweł Bojarczuk  ze Studzianki trenują i grają w zespole Jagiellończyk Biała Podlaska. Paweł Hornowski strzelił bramkę w ostatnim meczu ligowym.

ŁOMASKA LIGA SZÓSTEK ORLIKA 2010

Do turnieju zgłosiły się: Oldboy Łomazy, Mazury Huszcza, Bezimienni Łomazy, Victory Studzianka, Młode Wilce Studzianka i Weterani Studzianka/Biała Podl.

L.p

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

Z

R

P

1.

OLDBOY

9

 27

80-19

9

0

0

2.

VICTORY

9  13 48-32 4 1 4

3.

MŁODE WILCE

6

 10

27-29

3

1

2

4.

MAZURY

7

 8

41-32

2

2

3

5.

  WETERANI

6

 6

13-29

2

0

4

6.

BEZIMIENNI

7

 0

20-77

0

0

7


1.      W pierwszym meczu derbowym VICTORY -MŁODE WILCE zanotowano wynik 4-6.
Bramki: Damian Kukawski, 2 Paweł Hornowski, Tereszczuk samobójcza- 4 Kamil Łukaszuk, Dawid Kruk, Grzegorz Marczuk

2.      Kolejne mecze WETERANI - BEZIMIENNI 6-4 (4-3).
Bramki: 3 Łukasz Węda , 2 Krzysztof Lewczuk, samobójcza Marcin Demidowicz-2 Bańkowski Mateusz,2 Demidowicz Bartosz.

3.      OLDBOY - BEZIMIENI 15-3 (7-0)
Bramki: 4 K. Supruniuk, 3 D. Filipowicz, 2 A. Myr, 4 K. Pydyś, 2 A. Polubiec- B. Demidowicz, M. Bańkowski, Tomasz Cydejko.
W czwartek 12.08.2010 rozegrano kolejne mecze:

4.      MAZURY Huszcza - WETERANI Biała Podl/Studzianka 6-1 (4-0)
 Bramki 2 Kamil Malewicz, Grzegorz Bandzarzewski, Paweł Bandzarzewski, Tomasz Pajnowski karny, Jarosław Kobyliński-Krzysztof Lewczuk

5.      VICTORY - BEZIMIENNI 5-4 (1-3)
Bramki: 3 Paweł Bojarczuk, 2 Damian Kukawski – 2Mateusz Bańkowski, Bartosz Demidowicz

6.      OLDBOY - MŁODE WILCE 8-3 (4-0)

Bramki: 3 Dariusz Filipowicz, 2 Karol Pydys, 2 Karol Supruniuk, Sebastian Wieprzowski- 2 Grzegorz Marczuk, Dawid Kruk,

7.      MAZURY - OLDBOY 3-6 (1-4)

 Bramki: 2 Malewicz, Jarocki - 2 Filipowicz, 2 Karol Pydyś, Polubiec, Wieprzowski,

8.      MŁODE WILCE- BEZIMIENNI 7-3 (3-0)

Bramki: 3 Łukaszuk Marczuk, Jaśkiewicz, Tyszewski-3 Bańkowski

9. OLDBOY - VICTORY 4-2 (2-1)
Bramki: 2 Supruniuk, Bańkowski, Filipowicz - 2 Paweł Bojarczuk

10. MŁODE WICE-MAZURY 5-5 (2-3)

Bramki: 3 Kamil Łukaszuk, 2 Grzegorz Marczuk-3 Malewicz, Paweł Bandzarzewski, Grzegorz Bandzarzewski

11. MAZURY – VICTORY 5-5 (3-1)

Bramki: 3 Malewicz, Moszkowski, Bandzarzewski -  P. Bojarczuk, K. Bojarczuk, S. Bojarczuk, D Kukawski, J. Tyszewski

12.      WETERANI – OLDBOY 2-7 (1-3)

Bramki: Lewczuk, Dobrowolski -  2 Supruniuk, 2 Pydyś  3 K. Tyszewski

13. MAZURY-BEZIMIENNI 18-2 (9-2)
Bramki:
15 Malewicz, Kobyliński, Moszkowski, Jarocki -2 Demidowicz
14. WETERANI - VICTORY 3-2 (3-0)
Bramki:
2 Hordejuk, Dobrowolski- 2 Bojarczuk
14. VICTORY-WETERANI 8-2

Bramki: S.Bojarczuk, 2 D.Kukawski,2 Tyszewski, 2 P. Bojarczuk, C. Kukawski-Dobrowoslki, Lewczuk
15. OLDBOY-MAZURY 6-2
16. VICTORY-MAZURY 6-2
Bramki:
3 D. Kukawski, P Fedoruk, Tyszewski, S. Bojarczuk-?
17. OLDBOY-MŁODE WILCE 7-1
Bramki:
2 Pydyś, 4 Supruniuk-?
18.
VICTORY-BEZIMIENNI 10-2
19. MŁODE WILCE-VICTORY 4-2
20.
MŁODE WILCE - VICTORY 4-2 Bramki:?,2 Łukaszuk-Bojarczuk, Kukawski
21. ODLBOY-BEZIMIENNI 18-2,
22. OLDBOY-WETERANI 10-1

 

Najlepsi strzelcy:
25-Malewicz
15-
Supruniuk
12-Pydyś, Łukaszuk
11-Bojarczuk

10 -  D. Kukawski

 9 - Filipowicz,  
 8 - Bańkowski

 6 - Marczuk

 Następne mecze w sobotę 25 WRZEŚNIA 2010 roku o godz. 17:00

 

style="font-style: normal; font-variant: normal; font-family: Verdana; line-height: 115%">      MAZURY - OLDBOY 3-6 (1-4)

 Bramki: 2 Malewicz, Jarocki - 2 Filipowicz, 2 Karol Pydyś, Polubiec, Wieprzowski,

8.      MŁODE WILCE- BEZIMIENNI 7-3 (3-0)

Bramki: 3 Łukaszuk Marczuk, Jaśkiewicz, Tyszewski-3 Bańkowski

9. OLDBOY - VICTORY 4-2 (2-1)
Bramki: 2 Supruniuk, Bańkowski, Filipowicz - 2 Paweł Bojarczuk

10. MŁODE WICE-MAZURY 5-5 (2-3)

Bramki: 3 Kamil Łukaszuk, 2 Grzegorz Marczuk-3 Malewicz, Paweł Bandzarzewski, Grzegorz Bandzarzewski

11. MAZURY – VICTORY 5-5 (3-1)

Bramki: 3 Malewicz, Moszkowski, Bandzarzewski -  P. Bojarczuk, K. Bojarczuk, S. Bojarczuk, D Kukawski, J. Tyszewski

12.      WETERANI – OLDBOY 2-7 (1-3)

Bramki: Lewczuk, Dobrowolski -  2 Supruniuk, 2 Pydyś  3 K. Tyszewski

13. MAZURY-BEZIMIENNI 18-2 (9-2)
Bramki:
15 Malewicz, Kobyliński, Moszkowski, Jarocki -2 Demidowicz
14. WETERANI - VICTORY 3-2 (3-0)
Bramki:
2 Hordejuk, Dobrowolski- 2 Bojarczuk
14. VICTORY-WETERANI 8-2

Bramki: S.Bojarczuk, 2 D.Kukawski,2 Tyszewski, 2 P. Bojarczuk, C. Kukawski-Dobrowoslki, Lewczuk
15. OLDBOY-MAZURY 6-2
16. VICTORY-MAZURY 6-2
Bramki:
3 D. Kukawski, P Fedoruk, Tyszewski, S. Bojarczuk-?
17. OLDBOY-MŁODE WILCE 7-1
Bramki:
2 Pydyś, 4 Supruniuk-?
18.
VICTORY-BEZIMIENNI 10-2
19. MŁODE WILCE-VICTORY 4-2
20.
MŁODE WILCE - VICTORY 4-2 Bramki:?,2 Łukaszuk-Bojarczuk, Kukawski
21. ODLBOY-BEZIMIENNI 18-2,
22. OLDBOY-WETERANI 10-1

 

Najlepsi strzelcy:
25-Malewicz
15-
Supruniuk
12-Pydyś, Łukaszuk
11-Bojarczuk

10 -  D. Kukawski

 9 - Filipowicz,  
 8 - Bańkowski

 6 - Marczuk

 Następne mecze w sobotę 25 WRZEŚNIA 2010 roku o godz. 17:00