Czym kierować się przy wyborze adwokata?

Inne

Niejednokrotnie w życiu pojawiają się różnego typu problemy, które często związane są z prawem. Zwłaszcza w sprawach karnych niezbędna może okazać się pomoc adwokata. Jakie kryteria zatem brać pod uwagę przy wyborze dobrego adwokata?

Należy barć pod uwagę różne aspekty, takie jak:
– ocena wśród klientów,
– doświadczenie,
– wiedza,
– zaangażowanie,
– cena.

Opinie innych klientów

Bardzo ważną kwestią jest opinia wśród innych klientów. Odzwierciedla ona współpracę adwokata z innymi klientami, jego zaangażowanie w sprawę i podejście do mocodawcy.

Wiedza i doświadczenie

Przed przystąpieniem do współpracy, warto zweryfikować wykształcenie adwokata, jego specjalność, a także poprzednio prowadzone sprawy: statystykę wygranych i przyjmowane metody obrony. Pamiętać należy, że wygrana sprawa nie zależy tylko od adwokata, lecz także od klienta, od komunikacji między nimi. Dlatego też współpraca pomiędzy adwokatem a jego mocodawcą powinna być nienaganna, klient nie powinien zatajać żadnych szczegółów sprawy. Tylko taka współpraca może być efektywna.

Cena

Ostatnim elementem, który należy brać pod uwagę jest wysokość honorarium. Wiadomym jest, iż prawnicy na najwyższym poziomie, z wieloletnim doświadczeniem i bardzo dobrą opinią w branży pobierają wyższe wynagrodzenie od mało doświadczonych adwokatów. Jednakże aspekt ten jest najmniej istotny, bowiem każdemu klientowi najbardziej zależy na pozytywnym rozwiązaniu swojej sprawy, wobec czego cena nie powinna mieć dużego znaczenia.

A zatem, wybór dobrego adwokata nie należy do najprostszych decyzji, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym problemem prawnym. Dlatego też należy dobrze przemyśleć swoją decyzję, gdyż od tego w dużej mierze zależy przyszłość klienta.